רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבוהב לינדה 23/11/1968 - ג' בכסלו תשכ"ט קרית שאול גוש: 5 אזור: 4 שורה: 23 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב משה 28/03/1935 - כ"ג באדר ב' תרצ"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 6 שורה: 21 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב משה 14/01/2007 - כ"ד בטבת תשס"ז ירקון גוש: 11 אזור: 3 שורה: 31 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב נסים 05/08/1973 - ח' באב תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 6 שורה: 38 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב רחל 25/09/1986 - כ"א באלול תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 2 שורה: 7 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב רחל 26/07/1973 - כ"ו בתמוז תשל"ג קרית שאול גוש: 2 אזור: 4 שורה: 10 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב רחל 19/12/1960 - ל' בכסלו תשכ"א קרית שאול גוש: 8 אזור: 6 שורה: 2 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהדנה ויקטוריה 01/12/1967 - כ"ח בחשוון תשכ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 11 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהדנה פרחה 02/10/1979 - י"א בתשרי תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 39 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהוב משה 28/03/1935 - כ"ג באדר ב' תרצ"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 6 שורה: 22 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהי יוסף 19/08/2007 - ה' באלול תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 1 שורה: 14 מקום: 10* לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהף אברהם 10/10/1977 - כ"ט בתשרי תשל"ח הדרום (חולון בת ים) לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהרון גוליה יוליה 30/08/1987 - ה' באלול תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 43 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהרון מוריס 07/03/2002 - כ"ג באדר תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 1 שורה: 8 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוזגלו משה 30/07/1962 - כ"ח בתמוז תשכ"ב קרית שאול גוש: 11 אזור: 3 שורה: 6 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוזגלו שמחה 09/03/1977 - י"ט באדר תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 36 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוזמיל אסתר 04/05/1995 - ד' באייר תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבוזמיל יוסי 03/11/2001 - י"ז בחשוון תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבוזמיל יוסף 02/07/2002 - כ"ב בתמוז תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבוזן טקלה 10/09/2013 - ו' בתשרי תשע"ד ירקון גוש: תמר אזור: ק1 שורה: 21 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוזרלו סול 13/07/1944 - כ"ב בתמוז תש"ד נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 38ב שורה: 16 מקום: 9א לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחבוט יעקב 28/05/1965 - כ"ו באייר תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 39 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחנה יצחק 21/05/1958 - ב' בסיון תשי"ח קרית שאול גוש: 10 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחנה שמעון 08/09/1973 - י"ב באלול תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 7 שורה: 19 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחניק נסים 26/07/1956 - י"ח באב תשט"ז קרית שאול גוש: 8 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחניק נסים 26/07/1956 - י"ח באב תשט"ז קרית שאול גוש: 8 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחנק דוד 13/01/2003 - י' בשבט תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 6 שורה: 43 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחסירה אליהו 10/07/1957 - י"א בתמוז תשי"ז קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: ב שורה: 17 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחסירה רפאל 04/05/2006 - ו' באייר תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 35 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירא מרדכי 28/06/2002 - י"ח בתמוז תשס"ב ירקון גוש: 16 אזור: 9 שורה: 1 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירא נסים 13/11/2001 - כ"ז בחשוון תשס"ב ירקון גוש: 13 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירא רחל 23/04/1996 - ד' באייר תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 10 שורה: 7 מקום: 49 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירה אבנר 21/12/1996 - י"א בטבת תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 7 שורה: 14 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירה מאיר 03/03/1997 - כ"ד באדר א' תשנ"ז ירקון גוש: 13 אזור: 10 שורה: 7 מקום: 48 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירה מחלוף 08/01/1986 - כ"ז בטבת תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 18 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירה עמרם 16/12/1997 - י"ז בכסלו תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 2 שורה: 43 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירה פנחס 24/05/1991 - י"א בסיון תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 2 שורה: 30 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצרה פרחה 14/11/1984 - כ' בחשוון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 33 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחר רשל 28/01/1979 - א' בשבט תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט יעקב 10/07/1964 - א' באב תשכ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 7 שורה: 23 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט מזל טוב 06/10/1962 - ט' בתשרי תשכ"ג קרית שאול גוש: 1א אזור: 1 שורה: 11 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט מיכאל 23/12/1976 - ב' בטבת תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 3 שורה: 29 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט משה 09/04/1990 - ט"ו בניסן תש"נ קרית שאול גוש: 22 אזור: 1 שורה: 16 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט סניורה 13/09/2006 - כ' באלול תשס"ו ירקון גוש: 16 אזור: 7ב שורה: 24 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט קרולין 17/06/1968 - כ"ב בסיון תשכ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 3 שורה: 35 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט רחל 26/01/1963 - א' בשבט תשכ"ג קרית שאול גוש: 10א אזור: 1 שורה: 2 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט רינה 10/04/1981 - ו' בניסן תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 44 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט שרה 01/01/1965 - כ"ז בטבת תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 25 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אביבה 17/11/2004 - ד' בכסלו תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 5 שורה: 21 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אבנר 20/12/1995 - כ"ז בכסלו תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 11 שורה: 8 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 401 - 450 מתוך 453782
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כתיבת סיפור חיים ביוגרפיות ברשת -כל הזכרונות נשמרים לנצח

איך אפשר לשמר את הזיכרון של סבא סבתא אמא אבא לנצח

חתמתי על אדי לתרומת איברים וגם תרמתי את גופי למדע – מה עושים?

ההבדל בין תרומת אברים ותרומת גופה וסוגי תרומת גופה

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo