רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבהר שרה 23/09/1978 - כ"א באלול תשל"ח קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 12 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר שרה 08/03/1972 - כ"ב באדר תשל"ב נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 63 שורה: 5 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אהרן אסתר 19/05/1973 - י"ח באייר תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 3 שורה: 26 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אהרן אסתר 13/07/1974 - כ"ג בתמוז תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 2 שורה: 32 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אהרן יעקב 13/06/1976 - ט"ו בסיון תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 3 שורה: 26 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אהרן מלכה 16/07/1968 - כ' בתמוז תשכ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 6 שורה: 8 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אילנה 11/04/1995 - י"א בניסן תשנ"ה ירקון גוש: 1 אזור: 7 שורה: 9 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו איסק לינט 21/07/1998 - כ"ז בתמוז תשנ"ח קרית שאול גוש: 32 אזור: 1מ שורה: 1ב מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אל טרשי חיים 07/01/1983 - כ"ב בטבת תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 2 שורה: 17 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אל טרשי נגמה 26/03/2002 - י"ג בניסן תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 2 שורה: 17 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אל סמק חוגי 10/04/1975 - ל' בניסן תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 17 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אלברט 22/08/2000 - כ"א באב תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 9 שורה: 12 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אלדוף חלואה 26/09/1970 - כ"ה באלול תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 5 שורה: 5 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אמיליה 24/12/1993 - י' בטבת תשנ"ד ירקון גוש: 8 אזור: 1 שורה: 8 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו ארון סרינה 24/10/1971 - ו' בחשוון תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 16 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו ג'אם זמירה 13/08/1963 - כ"ג באב תשכ"ג קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: ג שורה: 13 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו גוס טפחה 06/12/1971 - י"ח בכסלו תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 16 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו גורה אסתר 09/11/1987 - י"ז בחשוון תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 18 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו גנעם אבו גנים אביבה 22/12/1953 - י"ז בטבת תשי"ד קרית שאול גוש: 6 אזור: 1 שורה: 26 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דאוד הלה 25/09/1997 - כ"ג באלול תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 7 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דאוד הלה 25/09/1997 - כ"ג באלול תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 7 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דאוד ויולט 25/02/1985 - ה' באדר תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 1 שורה: 34 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דאוד עזרא 26/10/2000 - כ"ז בתשרי תשס"א ירקון גוש: 16 אזור: 9 שורה: 17 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דאוד עזרא 30/05/1973 - כ"ח באייר תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 5 שורה: 23 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דאוד שאול 30/11/1971 - י"ב בכסלו תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דגה חביבה 24/10/1968 - ג' בחשוון תשכ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד 25/12/2005 - כ"ה בכסלו תשס"ו ירקון גוש: 1 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 42 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד אברהם 23/04/1959 - ט"ו בניסן תשי"ט קרית שאול גוש: 9 אזור: 5 שורה: 18 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד אהרן 14/05/1959 - ז' באייר תשי"ט קרית שאול גוש: 9 אזור: 5 שורה: 18 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד אליהו 29/09/1992 - ג' בתשרי תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 9 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד גורגי 30/03/1985 - ח' בניסן תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד לאה 04/09/1989 - ה' באלול תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד מזל 19/10/1973 - כ"ג בתשרי תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 5 שורה: 23 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד מסעודה 31/12/1957 - ח' בטבת תשי"ח קרית שאול גוש: 7 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד נאגי 08/04/1987 - ט' בניסן תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 36 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד נורמה 19/06/2009 - כ"ז בסיון תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 6 שורה: 21 מקום: 28* לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד נעים 19/01/1977 - כ"ט בטבת תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דן ניסים 02/06/1942 - י"ז בסיון תש"ב נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 38 שורה: 28 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דניאל יצחק 06/07/2013 - כ"ח בתמוז תשע"ג ירקון גוש: 9 אזור: 4 שורה: 4 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו הרון אסתר 08/07/1980 - כ"ד בתמוז תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 3 שורה: 29 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו הרון מרי 12/12/1971 - כ"ה בכסלו תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 2 שורה: 20 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו זהרי 11/03/1999 - כ"ג באדר תשנ"ט ירקון גוש: 12 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו חיו מאיר 12/05/1998 - ט"ז באייר תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 20 מקום: 1ה לפתיחת עמוד זיכרון
אבו חיים צחלה 27/05/1992 - כ"ה באייר תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 32 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו חלוב רינה 21/10/1982 - ה' בחשוון תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 37 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו חמרה אהרן 15/07/2005 - ט' בתמוז תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1א שורה: 29 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו חמרה גמילה 03/11/1974 - י"ח בחשוון תשל"ה קרית שאול גוש: 2 אזור: 5 שורה: 10 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו חמרה מעתוקה 16/03/1974 - כ"ב באדר תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 7 שורה: 16 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו חמרה ששון 08/05/1988 - כ"א באייר תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 8 שורה: 41 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו חנה עובדיה 19/12/1982 - ג' בטבת תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 201 - 250 מתוך 453782
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כתיבת סיפור חיים ביוגרפיות ברשת -כל הזכרונות נשמרים לנצח

איך אפשר לשמר את הזיכרון של סבא סבתא אמא אבא לנצח

חתמתי על אדי לתרומת איברים וגם תרמתי את גופי למדע – מה עושים?

ההבדל בין תרומת אברים ותרומת גופה וסוגי תרומת גופה

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo