רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבודנה יחיאל 26/08/1953 - ט"ו באלול תשי"ג קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: ג שורה: 5 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודנה מימון 31/01/1982 - ז' בשבט תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 28 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודנה משה 05/08/1938 - ח' באב תרצ"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 19 שורה: 11 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודנה עשירה 02/08/1936 - י"ד באב תרצ"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 14 שורה: 16 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודנה שושנה 28/03/1985 - ו' בניסן תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 24 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודני וולף 18/02/1965 - ט"ז באדר א' תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 43 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודניל אלפרד 11/10/1982 - כ"ד בתשרי תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 2 שורה: 18 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודניל נעימה 16/07/2006 - כ' בתמוז תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודנקו חיים 26/12/1998 - ז' בטבת תשנ"ט ירקון גוש: 16 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה אבודורה רבקה 28/05/1992 - כ"ו באייר תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 8 שורה: 5 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה אנטה 11/11/2003 - ט"ז בחשוון תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 20 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה בנימין 22/03/2004 - כ"ט באדר תשס"ד ירקון גוש: 17 אזור: 6א שורה: 23 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה יהושע 09/08/1950 - כ"ו באב תש"י קרית שאול גוש: 4 אזור: 2 שורה: 5 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה יעקב 15/03/1989 - ח' באדר ב' תשמ"ט קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה יעקב 15/03/1989 - ח' באדר ב' תשמ"ט קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה משה 10/07/1964 - א' באב תשכ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 7 שורה: 31 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה פורטונה 20/08/1997 - י"ז באב תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 3 שורה: 2 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה רחל 06/05/1993 - ט"ו באייר תשנ"ג ירקון גוש: 1 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה רחל 02/12/2002 - כ"ז בכסלו תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 28 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה רחמים 22/01/1975 - י' בשבט תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה ריקה ריקוצה 02/02/2012 - ט' בשבט תשע"ב קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה שי 01/12/1991 - כ"ד בכסלו תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 1ג מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה שרה 27/01/1988 - ח' בשבט תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרהם אמיליה 24/08/2003 - כ"ו באב תשס"ג ירקון גוש: 6 אזור: 4 שורה: 8 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרהם דוד 11/09/2006 - י"ט באלול תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 40 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרהם יוסף 24/12/1999 - ט"ו בטבת תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 4 שורה: 7 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרהם מיסה 08/08/2008 - ז' באב תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 10 שורה: 18 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרם אליהו 11/10/1994 - ו' בחשוון תשנ"ה ירקון גוש: 6 אזור: 4 שורה: 10 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרם יהודה 02/06/1958 - י"ד בסיון תשי"ח קרית שאול גוש: 10 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרם יהודה 30/04/1994 - י"ט באייר תשנ"ד ירקון גוש: 9 אזור: 6 שורה: 1 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרם לאורה 16/02/2008 - י"א באדר א' תשס"ח ירקון גוש: 18 אזור: 6 שורה: 18 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרם משה 17/02/1956 - ה' באדר תשט"ז קרית שאול גוש: 6 אזור: 2 שורה: 14 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרם רפאל 20/08/1973 - כ"ב באב תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1 שורה: 44 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרס רחל 26/08/2000 - כ"ה באב תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב אברהם 02/01/1937 - י"ט בטבת תרצ"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 14 שורה: 21 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב אטי 18/12/2014 - כ"ו בכסלו תשע"ה ירקון גוש: 13 אזור: 4 שורה: 75 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב אלברט 14/02/1986 - ה' באדר א' תשמ"ו קרית שאול גוש: 9 אזור: 4 שורה: 33 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב אלברט 10/06/1995 - י"ב בסיון תשנ"ה ירקון גוש: 13 אזור: 4 שורה: 75 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב אסתר 23/07/1983 - י"ד באב תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 6 שורה: 38 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב ארנסטינה 01/05/1959 - כ"ד בניסן תשי"ט קרית שאול גוש: 2 אזור: 4 שורה: 15 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב בכור 03/08/1980 - כ"א באב תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 2 שורה: 7 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב דוד 29/06/2004 - י' בתמוז תשס"ד ירקון גוש: 18 אזור: 5 שורה: 10 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב זנט 30/10/2014 - ו' בחשוון תשע"ה ירקון גוש: 18 אזור: 5 שורה: 10 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב חיים 20/10/1985 - ה' בחשוון תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 22 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב יהודה ליב 08/03/1921 - כ"ח באדר א' תרפ"א טרומפלדור גוש: 1 אזור: א שורה: ה מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב יהושע 29/12/1954 - ד' בטבת תשט"ו קרית שאול גוש: 6 אזור: 1 שורה: 20 מקום: 44 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב יוסף 13/11/1994 - י' בכסלו תשנ"ה ירקון גוש: 8 אזור: 2 שורה: 1 מקום: 78 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב יצחק 04/04/1976 - ד' בניסן תשל"ו קרית שאול גוש: 2 אזור: 4 שורה: 10 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב ישראל 17/06/1987 - כ' בסיון תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 3 שורה: 25 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב לאה 17/12/2001 - ב' בטבת תשס"ב קרית שאול גוש: 24 אזור: 2 שורה: 1א מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 351 - 400 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

אני מרגישה שאני בוגדת בבעלי

והגבר החדש, הוא מישהו אחר, שאינו תחליף לדני, שאינו מנסה להיות כזה, שמכבד אותך, שמנסה לזרום בקצב שלך

הליך הקבורה היהודי

פטירתו של אדם קרוב, מלווה בעצב ובקושי, אך לצד הקושי, יש צורך לוודא שאותו אדם יובא לקבורה בהתאם למסורת היהודית ויזכה לכבוד האחרון המגיע לו.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 15 - 16 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo