רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבוטבול אברהם 11/01/1959 - ב' בשבט תשי"ט קרית שאול גוש: 10 אזור: 2 שורה: 27 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אברהם 06/02/1992 - ג' באדר א' תשנ"ב ירקון גוש: 2 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אברהם 19/05/1988 - ג' בסיון תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אברהם 05/12/1971 - י"ז בכסלו תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 15 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אברהם 22/11/1967 - י"ט בחשוון תשכ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 4 שורה: 6 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אברהם 14/06/1969 - כ"ח בסיון תשכ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 5 שורה: 39 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אדמונד 14/06/2004 - כ"ה בסיון תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 1א שורה: 45 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אהרן 14/09/1975 - ט' בתשרי תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אילן 30/03/1990 - ד' בניסן תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 8 שורה: 7 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אישה 24/11/1965 - א' בכסלו תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 4 שורה: 36 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אלברט 31/10/2003 - ה' בחשוון תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אלברט 07/02/2004 - ט"ו בשבט תשס"ד ירקון גוש: 18 אזור: 4 שורה: 26 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אלי 09/11/1970 - י' בחשוון תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 6 שורה: 33 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אליהו 12/04/1997 - ה' בניסן תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 5 שורה: 1ג מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אליהו 09/09/1989 - ט' באלול תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 8 שורה: 46 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אליהו 26/04/1992 - כ"ג בניסן תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 7 שורה: 13 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אליהו 05/10/1994 - ל' בתשרי תשנ"ה ירקון גוש: 6 אזור: 5 שורה: 7 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אלפרד 02/04/2008 - כ"ו באדר ב' תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 3 שורה: 21 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אמא 05/03/1969 - ט"ו באדר תשכ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 5 שורה: 44 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אמה שמוני 03/12/1982 - י"ח בכסלו תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 1 שורה: 40 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אסתר 23/07/1956 - ט"ו באב תשט"ז קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: ב שורה: 13 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אסתר 20/05/1984 - י"ח באייר תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 1 שורה: 34 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אסתר 07/03/1991 - כ"א באדר תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 14 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אסתר 23/06/1960 - כ"ח בסיון תש"כ קרית שאול גוש: 11 אזור: 3 שורה: 28 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ארלית 16/03/2009 - כ' באדר תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 8 שורה: 24 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול בנימין 27/06/1998 - ג' בתמוז תשנ"ח ירקון גוש: 13 אזור: 8 שורה: 23 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול בנימין 29/04/1972 - ט"ז באייר תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 11 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ברטה 03/03/2015 - י"ב באדר תשע"ה ירקון גוש: 13 אזור: 8 שורה: 23 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול בתיה 02/12/1999 - כ"ג בכסלו תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 3 שורה: 27 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול דוד 23/01/1961 - ו' בשבט תשכ"א קרית שאול גוש: 8 אזור: 6 שורה: 18 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול דוד 05/08/2001 - ט"ז באב תשס"א ירקון גוש: 13 אזור: 15 שורה: 14 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול דוד 05/08/1941 - י"ב באב תש"א נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 39 שורה: 9 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול דוד 03/06/1982 - י"ב בסיון תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 1 שורה: 15 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול דוד 01/05/1937 - כ' באייר תרצ"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 14 שורה: 38 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול דוד 18/05/2015 - כ"ט באייר תשע"ה ירקון גוש: רג - רימון אזור: 26 - תל 26 שורה: 3 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול הלנה 14/10/2009 - כ"ו בתשרי תש"ע הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 1א שורה: 45 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול הנרי 02/01/1984 - כ"ח בטבת תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול הנריטה 07/03/1996 - ט"ז באדר תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ויקטוריה 16/04/1976 - ט"ז בניסן תשל"ו קרית שאול גוש: 4 אזור: 5 שורה: 19 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ויקטוריה 03/12/1990 - י"ז בכסלו תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 4 שורה: 24 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ויקטוריה 24/08/1997 - כ"א באב תשנ"ז ירקון גוש: 12 אזור: 3 שורה: 35 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ויקטוריה 15/06/1966 - כ"ח בסיון תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 4 שורה: 40 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול זוהרה 11/02/1914 - ט"ו בשבט תרע"ד יפו גוש: - אזור: א שורה: 1 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול זוהרה 14/03/1969 - כ"ד באדר תשכ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 5 שורה: 25 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול זוהרה 27/08/1992 - כ"ח באב תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 1 שורה: 30 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול חיה 13/03/1954 - ח' באדר ב' תשי"ד קרית שאול גוש: 6 אזור: 1 שורה: 24 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול חיה 13/03/1954 - ח' באדר ב' תשי"ד קרית שאול גוש: 6 אזור: 1 שורה: 24 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול חיה עישה 11/01/1936 - י"ז בטבת תרצ"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 13 שורה: 4 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול חיים 06/07/1949 - ט' בתמוז תש"ט נחלת יצחק לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול חיים 02/01/1972 - ט"ו בטבת תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 4 שורה: 22 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 451 - 500 מתוך 453782
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כתיבת סיפור חיים ביוגרפיות ברשת -כל הזכרונות נשמרים לנצח

איך אפשר לשמר את הזיכרון של סבא סבתא אמא אבא לנצח

חתמתי על אדי לתרומת איברים וגם תרמתי את גופי למדע – מה עושים?

ההבדל בין תרומת אברים ותרומת גופה וסוגי תרומת גופה

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo