רשימת נפטרים

שם הנפטר (שם משפחה שם פרטי)
מקום קבורה
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבואף בקי אובין 31/08/1973 - ג' באלול תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 23 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף יום טוב 17/06/1961 - ג' בתמוז תשכ"א קרית שאול גוש: 9 אזור: 3 שורה: 25 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף יוסף 03/08/2001 - י"ד באב תשס"א ירקון גוש: 16 אזור: 10 שורה: 20 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף יעקב 13/10/2016 - י"א בתשרי תשע"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 4 שורה: 21 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף ישראל 05/07/1990 - י"ב בתמוז תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 1 שורה: 35 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף לאון 09/05/2004 - י"ח באייר תשס"ד ירקון גוש: 18 אזור: 6 שורה: 6 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף לונה 14/05/1959 - ו' באייר תשי"ט קרית שאול גוש: 9 אזור: 5 שורה: 17 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף לוסי 10/05/1985 - י"ט באייר תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 5 שורה: 38 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף משה 17/03/1987 - ט"ז באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 19 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף נסים 19/04/1978 - י"ב בניסן תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 4 שורה: 36 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף קדן 04/02/1993 - י"ג בשבט תשנ"ג ירקון גוש: 2 אזור: 4 שורה: 22 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף רבקה 14/02/1995 - י"ד באדר א' תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 5 שורה: 42 מקום: 70 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף שבתאי 15/08/1984 - י"ז באב תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 19 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף שרה 05/10/1979 - י"ד בתשרי תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 19 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ אהרן לייב 10/07/1993 - כ"א בתמוז תשנ"ג קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ אסתר טובה 28/02/1972 - י"ג באדר תשל"ב קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 12 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ אסתר רוחמה 11/01/2001 - ט"ז בטבת תשס"א קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 14 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ ולדימיר 31/12/1994 - כ"ח בטבת תשנ"ה ירקון גוש: 10 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ זינאידה 09/10/2007 - כ"ז בתשרי תשס"ח ירקון גוש: 16 אזור: 20 שורה: 5 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ יוסף 09/10/1977 - כ"ז בתשרי תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 23 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ ינטה 20/12/1982 - ד' בטבת תשמ"ג קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 1 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ ישראל 28/12/1970 - ל' בכסלו תשל"א קרית שאול גוש: 3 אזור: 2 שורה: 13 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ מרים 02/01/1944 - ו' בטבת תש"ד נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 35 שורה: 14 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ משה יהושע 07/04/2003 - ה' בניסן תשס"ג קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 14 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ פלה 24/12/2006 - ג' בטבת תשס"ז קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 1 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ פנחס 04/09/2002 - כ"ז באלול תשס"ב קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 3 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ שושנה 25/11/1976 - ג' בכסלו תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 23 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ שיינה 11/03/2002 - כ"ז באדר תשס"ב ירקון גוש: 10 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביצי מסלינה 26/03/1997 - י"ז באדר ב' תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 2 שורה: 17 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגוב זאב 11/09/2015 - כ"ז באלול תשע"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 7 שורה: 42 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגוב חיה 17/12/2004 - ה' בטבת תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 7 שורה: 42 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגוב מיכאל 06/08/1994 - כ"ט באב תשנ"ד ירקון גוש: 7 אזור: 5 שורה: 16 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגוב מיכאל 06/08/1994 - כ"ט באב תשנ"ד ירקון גוש: 7 אזור: 5 שורה: 16 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגוב נח 05/06/1972 - כ"ג בסיון תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 3 שורה: 6 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגין פרחה 07/08/2001 - י"ח באב תשס"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגין פרחה 07/08/2001 - י"ח באב תשס"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגיס חנינה 31/08/1969 - י"ח באלול תשכ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 6 שורה: 40 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוג'ן נג'י 27/01/1987 - כ"ו בטבת תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגן עמירה 03/03/1965 - כ"ט באדר א' תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 8א שורה: 19 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגני שרה 20/01/2010 - ו' בשבט תש"ע הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 6 שורה: 40 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוד עבוד דוד 12/11/1948 - י' בחשוון תש"ט נחלת יצחק גוש: 2 אזור: א - יב שורה: 1 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוד שמואל 13/08/1938 - ט"ז באב תרצ"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 19 שורה: 9 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודאוד סלים 05/06/1981 - ד' בסיון תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודאנא יעקב 18/05/1948 - ט' באייר תש"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 65 שורה: 7 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודובסקי סופיה 28/04/2011 - כ"ד בניסן תשע"א קרית שאול גוש: 50 אזור: 6 שורה: 1 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודוד בן דוד סלח 08/03/1982 - י"ד באדר תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 31 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודיאן מזל 13/04/1994 - ב' באייר תשנ"ד ירקון גוש: 9 אזור: 6 שורה: 3 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודיירה נפל 10/06/1936 - כ' בסיון תרצ"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 6 שורה: 24 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודנא רחמים 11/06/1948 - ד' בסיון תש"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: א - יב שורה: 5 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודנה ויקטוריה 27/07/1983 - י"ח באב תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 28 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 301 - 350 מתוך 455153
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מלחמה =טראומה= פוסט טראומה

איך מתמודדים עם טראומה שנהפכת לפוסט טראומה?

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

משפחות שכולות בזמן מלחמה – כל דרכי ההתמודדות עם האבל, הזכויות, המענקים והתמיכה

לצד ההתמודדות הנפשית בתור הורים, בני זוג, משפחה וחברים, פעמים רבות אובדן של אדם קרוב משמעו אובדן של הכנסה ופגיעה ביכולת לעבוד ולכלכל את המשפחה. במצבים חמורים, יתכן מאוד וגם נאלצתם להתפנות מביתכם, מה שמקשה על האובדן אף יותר. בעקבות זאת, המדינה מציעה מגוון של מערכי סיוע ותמיכה במקרים מעין אלו. ראשית, ניתן לפנות ישירות אל ביטוח לאומי באמצעות קו חירום לסיוע למשפחות שכולות, שמספרו 02-6269999 או לחמ"ל משפחות שכולות בטלפון 053-7471412.

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo