רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבו חניק סוזן 05/01/1996 - י"ג בטבת תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 5 שורה: 72 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו חסירה שירן 07/03/1993 - י"ד באדר תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 7 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו טיטלין 28/11/1976 - ו' בכסלו תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 1 שורה: 39 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו יחיא 16/05/2009 - כ"ב באייר תשס"ט ירקון גוש: 17 אזור: 6ב שורה: 6 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו יחיה 18/11/2010 - י"א בכסלו תשע"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 8 שורה: 28 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו יצחק 20/04/1978 - י"ג בניסן תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 2 שורה: 34 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו יצחק שרה 11/02/1979 - י"ד בשבט תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 2 שורה: 26 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו מוזל 27/05/1994 - י"ז בסיון תשנ"ד קרית שאול גוש: 7 אזור: 5 שורה: 11 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבו מוריס 04/12/1987 - י"ג בכסלו תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 6 שורה: 29 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו סבלאן דזי 27/05/2014 - כ"ז באייר תשע"ד ירקון גוש: תמר אזור: ג1 שורה: 38 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו סבלאן יוליט 17/10/2014 - כ"ג בתשרי תשע"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 60 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו סבלאן משה 08/05/1981 - ד' באייר תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 59 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו סבלן עובדיה 09/03/2007 - י"ט באדר תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 3 שורה: 25 מקום: 12* לפתיחת עמוד זיכרון
אבו סטה 14/07/2015 - כ"ז בתמוז תשע"ה ירקון גוש: רא - רימון אזור: 08 - תל 8 שורה: 52 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו סמך חתון 02/04/2006 - ד' בניסן תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1ב שורה: 26 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו סמך נורי 27/10/1988 - ט"ז בחשוון תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1ב שורה: 26 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו סמק גורג'יה 23/04/1954 - כ"א בניסן תשי"ד קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: ב שורה: 3 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו סמק עזרא 01/11/1998 - י"ב בחשוון תשנ"ט ירקון גוש: 19 אזור: 9 שורה: 8 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו עבו מסעודה 29/09/1976 - ה' בתשרי תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 7 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו עזיזה 30/12/1965 - ז' בטבת תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 6 שורה: 19 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו עמרן מירלה 09/08/2000 - ח' באב תש"ס ירקון גוש: 13 אזור: 8 שורה: 15 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו קסיס מאיר 27/04/1967 - י"ז בניסן תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 8א שורה: 18 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו ראובן נעים 07/08/1975 - ל' באב תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 8 שורה: 19 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו רוחמה 25/10/1988 - י"ד בחשוון תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 8 שורה: 28 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו ריש גמילה 11/04/1941 - י"ד בניסן תש"א נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 40 שורה: 9 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו רשיד יצחק 28/01/1990 - ב' בשבט תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 14 אזור: 1 שורה: 46 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו שחם רגינה 26/06/1990 - ג' בתמוז תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 3 שורה: 32 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו שיפט מרים 22/01/1956 - ט' בשבט תשט"ז קרית שאול גוש: 8 אזור: 3 שורה: 29 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו תיתן אליהו 06/05/1981 - ב' באייר תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 3 שורה: 22 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואב ברוך 03/09/2002 - כ"ו באלול תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 2 שורה: 45 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואב דדון 05/08/1982 - י"ז באב תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 6 שורה: 22 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואב חיים 05/02/2003 - ג' באדר א' תשס"ג ירקון גוש: 15 אזור: 1 שורה: 3 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואב יהודה 17/07/1965 - י"ז בתמוז תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 6 שורה: 22 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואב מלכה 17/03/1960 - י"ח באדר תש"כ קרית שאול גוש: 7 אזור: 6 שורה: 5 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואיזק אסטריה כו 29/09/2016 - כ"ו באלול תשע"ו ירקון גוש: 11 אזור: 8 שורה: 12 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואיזק דוד 22/08/1998 - ל' באב תשנ"ח ירקון גוש: 11 אזור: 8 שורה: 12 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואיסק רפאל 28/11/2014 - ו' בכסלו תשע"ה קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 3 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואל מלך שאול 19/01/2006 - י"ט בטבת תשס"ו ירקון גוש: 16 אזור: 16 שורה: 7 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואל משויה אילנה 02/11/1954 - ז' בחשוון תשט"ו קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: ב שורה: 5 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואלצוף יוסף 29/07/1972 - י"ח באב תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 2 שורה: 20 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואלצוף יוסף 29/07/1972 - י"ח באב תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 2 שורה: 20 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואלקולי ששון 06/08/1968 - י"ב באב תשכ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 39 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואן עזיז 30/07/1994 - כ"ב באב תשנ"ד ירקון גוש: 1 אזור: 8 שורה: 14 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף אבועף רחל 11/07/1992 - י' בתמוז תשנ"ב ירקון גוש: 2 אזור: 3 שורה: 27 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף אברהם 02/06/1955 - י"ב בסיון תשט"ו קרית שאול גוש: 8 אזור: 3 שורה: 31 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף אידה 14/03/1994 - ב' בניסן תשנ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 3 שורה: 35 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף אסתר 03/09/1995 - ח' באלול תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 3 שורה: 25 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף אסתר 15/01/2011 - י' בשבט תשע"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 19 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף ארסלן 26/03/1989 - י"ט באדר ב' תשמ"ט קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 24 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף בקי אובין 31/08/1973 - ג' באלול תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 23 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 251 - 300 מתוך 453782
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כתיבת סיפור חיים ביוגרפיות ברשת -כל הזכרונות נשמרים לנצח

איך אפשר לשמר את הזיכרון של סבא סבתא אמא אבא לנצח

חתמתי על אדי לתרומת איברים וגם תרמתי את גופי למדע – מה עושים?

ההבדל בין תרומת אברים ותרומת גופה וסוגי תרומת גופה

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo