רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבוטבול עמרם 21/12/1983 - ט"ו בטבת תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול עמרם 10/11/1998 - כ"א בחשוון תשנ"ט ירקון גוש: 19 אזור: 9 שורה: 9 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול פיבי 03/04/2010 - י"ט בניסן תש"ע הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 9 שורה: 34 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול פיבי 20/08/2009 - ל' באב תשס"ט ירקון גוש: 1 אזור: 7 שורה: 13 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול פלורה 16/06/1936 - כ"ו בסיון תרצ"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 14 שורה: 19 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול פנחס 13/03/1987 - י"ב באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 34 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול קלמן 16/04/1999 - ל' בניסן תשנ"ט ירקון גוש: 2 אזור: 4 שורה: 32 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול קלר 16/06/1997 - י"א בסיון תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול קלרה 30/03/1985 - ח' בניסן תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 15 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול קמונה 18/11/1984 - כ"ג בחשוון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רובידה 19/08/2016 - ט"ו באב תשע"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 6 שורה: 1א מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רוזה 04/01/1901 - י"ב בניסן תרס"א יפו גוש: - אזור: ז שורה: 5 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רוזה 23/02/2005 - י"ד באדר א' תשס"ה ירקון גוש: 19 אזור: 4 שורה: 11 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רוזה 12/05/1996 - כ"ג באייר תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 4 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רוזר 28/06/1980 - ט"ו בתמוז תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 2 שורה: 38 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רחל 15/03/1998 - י"ז באדר תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 1 שורה: 15 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רחל 10/10/1990 - כ"א בתשרי תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 5 שורה: 2 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רחל 23/04/1995 - כ"ג בניסן תשנ"ה ירקון גוש: 10 אזור: 1 שורה: 33 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רחמים 26/10/1977 - י"ד בחשוון תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 3 שורה: 23 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שולמית 28/08/2014 - ב' באלול תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 2 שורה: 27 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שושנה 25/11/2013 - כ"ב בכסלו תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 4 שורה: 1ה מקום: 1ל לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלום 22/08/1981 - כ"ב באב תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 16 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלום 25/07/1957 - כ"ו בתמוז תשי"ז קרית שאול גוש: 9 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלום 11/05/1983 - כ"ח באייר תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 4 שורה: 4 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלמה 12/04/2011 - ח' בניסן תשע"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 5 שורה: 2 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלמה 10/09/2003 - י"ג באלול תשס"ג ירקון גוש: 13 אזור: 11 שורה: 10 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלמה 02/08/1956 - כ"ה באב תשט"ז קרית שאול גוש: 9 אזור: 1 שורה: 23 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלמה 04/06/2002 - כ"ה בסיון תשס"ב קרית שאול גוש: 2 אזור: 5 שורה: 8 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמואל 11/10/1975 - ז' בחשוון תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 8 שורה: 28 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמואל 29/09/1959 - כ"ו באלול תשי"ט קרית שאול גוש: 3 אזור: 1 שורה: 13 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמחה 31/08/1985 - י"ד באלול תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמחה 01/01/1953 - י"ד בטבת תשי"ג קרית שאול גוש: 5 אזור: 3 שורה: 21 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמחה 28/02/1992 - כ"ד באדר א' תשנ"ב קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 18 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמחה 03/05/1992 - ל' בניסן תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 17 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמעון 05/04/2011 - א' בניסן תשע"א קרית שאול גוש: 50 אזור: 6 שורה: 1 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמעון 17/11/1986 - ט"ו בחשוון תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 1 שורה: 30 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמעון 08/05/1971 - י"ג באייר תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 3 שורה: 5 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שרה זריפה 15/01/1997 - ז' בשבט תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 6 שורה: 2 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול תמו 23/03/1974 - כ"ט באדר תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 2 שורה: 26 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול תמר 11/08/1956 - ה' באלול תשט"ז קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: ב שורה: 13 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבוק שמחה 06/03/1984 - ג' באדר ב' תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 4 שורה: 33 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטביקה שמעון 06/03/1987 - ו' באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 30 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטביקה שמעון 06/03/1987 - ו' באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 30 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבויזאק פורטונה 07/08/1983 - כ"ח באב תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 5 שורה: 38 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבול אפלבלט חנה 24/12/1996 - י"ד בטבת תשנ"ז ירקון גוש: 6 אזור: 2 שורה: 13 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבול חיים 12/01/1990 - ט"ו בטבת תש"נ קרית שאול גוש: 3 אזור: 3 שורה: 10 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבול מולח אברהם 28/11/1977 - י"ח בכסלו תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולאפיה מזל טוב 23/05/1997 - ט"ז באייר תשנ"ז ירקון גוש: 11 אזור: 7 שורה: 8 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולאפיו יולנדה 30/01/1987 - א' בשבט תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 30 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולאפיו שמריהו 26/03/1988 - ח' בניסן תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 30 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 551 - 600 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כיצד להקל ולייעל הליך של תכנון לוויה

כדי לתכנן הלוויה מכובדת ומרגשת מצד אחד ולהימנע מהוצאות כספיות גבוהות מידי או הזמנה של בעלי מקצוע שאינם אמינים ניתן להיעזר באינדקס

השוואת שרותי עסק בתחום האבל

אבלים צריכים לנקוט במספר פעולות עד שהם מביאים את יקירם לקבורה וכמובן גם לאחריו בעידן דיגיטלי ניתן לבצע השוואה בין בעלי המקצוע

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 23 - 24 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo