רשימת נפטרים

שם הנפטר (שם משפחה שם פרטי)
מקום קבורה
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבוטבול עישה 08/12/1980 - ב' בטבת תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 3 שורה: 23 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול עמרם 21/12/1983 - ט"ו בטבת תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול עמרם 10/11/1998 - כ"א בחשוון תשנ"ט ירקון גוש: 19 אזור: 9 שורה: 9 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול פיבי 03/04/2010 - י"ט בניסן תש"ע הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 9 שורה: 34 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול פיבי 20/08/2009 - ל' באב תשס"ט ירקון גוש: 1 אזור: 7 שורה: 13 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול פלורה 16/06/1936 - כ"ו בסיון תרצ"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 14 שורה: 19 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול פנחס 13/03/1987 - י"ב באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 34 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול קלמן 16/04/1999 - ל' בניסן תשנ"ט ירקון גוש: 2 אזור: 4 שורה: 32 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול קלר 16/06/1997 - י"א בסיון תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול קלרה 30/03/1985 - ח' בניסן תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 15 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול קמונה 18/11/1984 - כ"ג בחשוון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רובידה 19/08/2016 - ט"ו באב תשע"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 6 שורה: 1א מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רוזה 04/01/1901 - י"ב בניסן תרס"א יפו גוש: - אזור: ז שורה: 5 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רוזה 23/02/2005 - י"ד באדר א' תשס"ה ירקון גוש: 19 אזור: 4 שורה: 11 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רוזה 12/05/1996 - כ"ג באייר תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 4 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רוזר 28/06/1980 - ט"ו בתמוז תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 2 שורה: 38 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רחל 15/03/1998 - י"ז באדר תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 1 שורה: 15 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רחל 10/10/1990 - כ"א בתשרי תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 5 שורה: 2 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רחל 23/04/1995 - כ"ג בניסן תשנ"ה ירקון גוש: 10 אזור: 1 שורה: 33 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רחמים 26/10/1977 - י"ד בחשוון תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 3 שורה: 23 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שולמית 28/08/2014 - ב' באלול תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 2 שורה: 27 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שושנה 25/11/2013 - כ"ב בכסלו תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 4 שורה: 1ה מקום: 1ל לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלום 22/08/1981 - כ"ב באב תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 16 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלום 25/07/1957 - כ"ו בתמוז תשי"ז קרית שאול גוש: 9 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלום 11/05/1983 - כ"ח באייר תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 4 שורה: 4 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלמה 12/04/2011 - ח' בניסן תשע"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 5 שורה: 2 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלמה 10/09/2003 - י"ג באלול תשס"ג ירקון גוש: 13 אזור: 11 שורה: 10 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלמה 02/08/1956 - כ"ה באב תשט"ז קרית שאול גוש: 9 אזור: 1 שורה: 23 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלמה 04/06/2002 - כ"ה בסיון תשס"ב קרית שאול גוש: 2 אזור: 5 שורה: 8 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמואל 11/10/1975 - ז' בחשוון תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 8 שורה: 28 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמואל 29/09/1959 - כ"ו באלול תשי"ט קרית שאול גוש: 3 אזור: 1 שורה: 13 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמחה 31/08/1985 - י"ד באלול תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמחה 01/01/1953 - י"ד בטבת תשי"ג קרית שאול גוש: 5 אזור: 3 שורה: 21 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמחה 28/02/1992 - כ"ד באדר א' תשנ"ב קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 18 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמחה 03/05/1992 - ל' בניסן תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 17 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמעון 05/04/2011 - א' בניסן תשע"א קרית שאול גוש: 50 אזור: 6 שורה: 1 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמעון 17/11/1986 - ט"ו בחשוון תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 1 שורה: 30 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמעון 08/05/1971 - י"ג באייר תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 3 שורה: 5 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שרה זריפה 15/01/1997 - ז' בשבט תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 6 שורה: 2 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול תמו 23/03/1974 - כ"ט באדר תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 2 שורה: 26 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול תמר 11/08/1956 - ה' באלול תשט"ז קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: ב שורה: 13 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבוק שמחה 06/03/1984 - ג' באדר ב' תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 4 שורה: 33 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטביקה שמעון 06/03/1987 - ו' באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 30 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטביקה שמעון 06/03/1987 - ו' באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 30 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבויזאק פורטונה 07/08/1983 - כ"ח באב תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 5 שורה: 38 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבול אפלבלט חנה 24/12/1996 - י"ד בטבת תשנ"ז ירקון גוש: 6 אזור: 2 שורה: 13 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבול חיים 12/01/1990 - ט"ו בטבת תש"נ קרית שאול גוש: 3 אזור: 3 שורה: 10 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבול מולח אברהם 28/11/1977 - י"ח בכסלו תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולאפיה מזל טוב 23/05/1997 - ט"ז באייר תשנ"ז ירקון גוש: 11 אזור: 7 שורה: 8 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולאפיו יולנדה 30/01/1987 - א' בשבט תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 30 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 551 - 600 מתוך 455155
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מלחמה =טראומה= פוסט טראומה

איך מתמודדים עם טראומה שנהפכת לפוסט טראומה?

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

משפחות שכולות בזמן מלחמה – כל דרכי ההתמודדות עם האבל, הזכויות, המענקים והתמיכה

לצד ההתמודדות הנפשית בתור הורים, בני זוג, משפחה וחברים, פעמים רבות אובדן של אדם קרוב משמעו אובדן של הכנסה ופגיעה ביכולת לעבוד ולכלכל את המשפחה. במצבים חמורים, יתכן מאוד וגם נאלצתם להתפנות מביתכם, מה שמקשה על האובדן אף יותר. בעקבות זאת, המדינה מציעה מגוון של מערכי סיוע ותמיכה במקרים מעין אלו. ראשית, ניתן לפנות ישירות אל ביטוח לאומי באמצעות קו חירום לסיוע למשפחות שכולות, שמספרו 02-6269999 או לחמ"ל משפחות שכולות בטלפון 053-7471412.

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo