רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבטליון יואב איוב 18/04/1948 - ט' בניסן תש"ח נחלת יצחק לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון יוכבד 24/06/2008 - כ"א בסיון תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 3 שורה: 14 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון יום טוב 27/08/1977 - י"ד באלול תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 29 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון יוסף 27/03/1963 - ב' בניסן תשכ"ג קרית שאול גוש: 8 אזור: 6 שורה: 10 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון יוסף 04/03/1988 - ט"ו באדר תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 9 שורה: 21 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון יצחק 29/09/1959 - כ"ו באלול תשי"ט קרית שאול גוש: 10 אזור: 5 שורה: 4 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון ישראל 22/12/1994 - י"ט בטבת תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 8 שורה: 32 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון ישראל 15/05/1963 - כ"א באייר תשכ"ג קרית שאול גוש: 8 אזור: 6 שורה: 14 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון ליאון 22/06/1974 - ב' בתמוז תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון מרים מיקה 24/02/1973 - כ"ג באדר א' תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון מרקו 26/03/1976 - כ"ד באדר ב' תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 22 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון משה 30/08/1991 - כ' באלול תשנ"א קרית שאול גוש: 22 אזור: 2 שורה: 31 מקום: 42 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון נסים 01/06/1999 - י"ז בסיון תשנ"ט ירקון גוש: 13 אזור: 4 שורה: 51 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון רגינה 07/09/1984 - י' באלול תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 18 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון רוזה 27/10/1986 - כ"ד בתשרי תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 4 שורה: 40 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון רחל 18/01/1997 - י' בשבט תשנ"ז ירקון גוש: 19 אזור: 8 שורה: 4 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון רפאל 19/12/2012 - ו' בטבת תשע"ג ירקון גוש: חרוב אזור: 1 שורה: 40 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון שאול 08/05/2001 - ט"ו באייר תשס"א ירקון גוש: 11 אזור: 3 שורה: 26 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון שמואל 08/04/1993 - י"ח בניסן תשנ"ג ירקון גוש: 2 אזור: 4 שורה: 34 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון שמעון ציון 02/01/1984 - כ"ז בטבת תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 3 שורה: 14 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטשטיין אברהם 05/05/2015 - ט"ז באייר תשע"ה ירקון גוש: רא - רימון אזור: 02 - תל 2 שורה: ד מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי ארי לאה 26/11/1993 - י"ב בכסלו תשנ"ד קרית שאול גוש: 2 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי ארי צבי 26/02/1984 - כ"ג באדר א' תשמ"ד קרית שאול לפתיחת עמוד זיכרון
אבי גיא צבי 16/04/2010 - ב' באייר תש"ע קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 48 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי דב ברוך 23/04/1984 - כ"א בניסן תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 1 שורה: 29 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי חן זהבה 05/06/2005 - כ"ז באייר תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 3 שורה: 12 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי חן עובדיה 27/03/2005 - ט"ז באדר ב' תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 3 שורה: 12 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי יוחאי 05/01/1998 - ז' בטבת תשנ"ח ירקון גוש: 5 אזור: 3 שורה: 5 מקום: 65 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי יצחק שרה 03/09/2014 - ח' באלול תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 1 שורה: 30 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי ישראל אסתר 19/06/1999 - ה' בתמוז תשנ"ט ירקון גוש: 10 אזור: 3 שורה: 7 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי ישראל משה 21/04/1997 - י"ד בניסן תשנ"ז ירקון גוש: 10 אזור: 3 שורה: 7 מקום: 42 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי לחם מנחם 20/06/1963 - כ"ח בסיון תשכ"ג קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 24 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי עד אסתר 18/02/1959 - י' באדר א' תשי"ט קרית שאול גוש: 10 אזור: 4 שורה: 22 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי עד משה 30/04/1959 - כ"ב בניסן תשי"ט קרית שאול גוש: 10 אזור: 4 שורה: 25 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי עזיז שלום 05/11/1891 - ד' בחשוון תרנ"ב יפו גוש: - אזור: ו שורה: 8 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי קזר שמעון 16/05/2003 - י"ד באייר תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 7 שורה: 18 מקום: 44 לפתיחת עמוד זיכרון
אבי שבי מאור אלקה 28/07/1995 - א' באב תשנ"ה קרית שאול גוש: 5 אזור: 6 שורה: 29 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאד יוסף 09/05/1999 - כ"ג באייר תשנ"ט ירקון גוש: 5 אזור: 3 שורה: 2 מקום: 79 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאד סינה 20/02/1962 - ט"ז באדר א' תשכ"ב קרית שאול גוש: 6 אזור: 1 שורה: 14 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאד צחלה 19/10/1964 - י"ג בחשוון תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 38 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאהל ברוריה 08/01/2016 - כ"ז בטבת תשע"ו ירקון גוש: 15 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאהל משה 23/06/2002 - י"ג בתמוז תשס"ב ירקון גוש: 15 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאל אילה 24/01/2017 - כ"ז בטבת תשע"ז ירקון גוש: גפן אזור: ד שורה: 28 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאל דינה 21/11/2008 - כ"ג בחשוון תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 6 שורה: 42 מקום: 23* לפתיחת עמוד זיכרון
אביאל דניאל 01/07/1988 - י"ז בתמוז תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1א שורה: 32 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאל ורד 05/03/1990 - ח' באדר תש"נ קרית שאול גוש: 22 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאל ורד 05/03/1990 - ח' באדר תש"נ קרית שאול גוש: 22 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאל יצחק 18/05/1987 - י"ט באייר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 10 שורה: 22 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאל מלכה 04/11/1968 - י"ג בחשוון תשכ"ט קרית שאול גוש: 8 אזור: 1 שורה: 34 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאל צפירה 14/08/1998 - כ"ב באב תשנ"ח ירקון גוש: 11 אזור: 8 שורה: 10 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 801 - 850 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

קבורה ירוקה

ארונות קבורה אקולוגיים, תכריכים מחומרים מתכלים, ואף בתי קברות ירוקים - כיום אפשר לא רק לחיות אלא גם למות באופן שהוא ידידותי לסביבה

אהבה בסוף הדרך

סרטו של מיכאל הנקה "אהבה" הוא אחד הסרטים היפים שנעשו אי פעם על זקנה, חולי ומוות

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 33 - 34 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo