רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבוריש משה 31/05/1970 - כ"ה באייר תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 2 שורה: 35 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוריש עדידה 24/10/1995 - ל' בתשרי תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 2 שורה: 35 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבורמד פריחה 17/11/1991 - י' בכסלו תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבורמד תמר 16/05/2005 - ז' באייר תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 2 שורה: 39 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבורמן מיכאל 30/05/2016 - כ"ב באייר תשע"ו ירקון גוש: תמר אזור: 22 שורה: 2 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבורשיד רוזה 08/04/1989 - ג' בניסן תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 14 אזור: 1 שורה: 46 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש אברהם מרדכי 10/08/1957 - י"ג באב תשי"ז קרית שאול גוש: 9 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש ברטה 15/09/1998 - כ"ד באלול תשנ"ח ירקון גוש: 19 אזור: 9 שורה: 6 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש גורגיה 21/06/1972 - ט' בתמוז תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 46 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש היינריך 28/07/1950 - י"ד באב תש"י נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 68 שורה: 3 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש הלנה 17/07/1998 - כ"ג בתמוז תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש זכאי 03/08/2008 - ב' באב תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 2 שורה: 14 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש חביבה 21/03/1975 - י' בניסן תשל"ה קרית שאול גוש: 8 אזור: 3 שורה: 1 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש חיה 04/07/1994 - כ"ה בתמוז תשנ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש טובה מסעודה 25/06/1991 - י"ג בתמוז תשנ"א קרית שאול גוש: 31 אזור: 1 שורה: 23 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש יצחק 13/06/1973 - י"ג בסיון תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש ישראל 18/10/1969 - ו' בחשוון תש"ל קרית שאול גוש: 11 אזור: 3 שורה: 27 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש ישראל 28/03/1967 - ט"ז באדר ב' תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 5 שורה: 5 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש לאה 20/12/1953 - ט"ו בטבת תשי"ד קרית שאול גוש: 6 אזור: 1 שורה: 26 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש מוריס משה 12/06/1976 - י"ד בסיון תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 5 שורה: 11 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש מנפרד 06/04/2001 - י"ג בניסן תשס"א קרית שאול גוש: 23 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש מקס 11/06/1982 - כ' בסיון תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש מרדכי 18/07/1975 - י' באב תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 2 שורה: 27 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש נחום 07/11/1963 - כ"א בחשוון תשכ"ד קרית שאול גוש: 13 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש סופיה 13/10/1972 - ה' בחשוון תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש עובדיה 11/05/1967 - א' באייר תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 2 שורה: 32 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש עובדיה 20/06/2011 - י"ח בסיון תשע"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: מ שורה: 15 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש עליזה 06/07/1992 - ו' בתמוז תשנ"ב קרית שאול גוש: 23 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש רבקה 21/03/1983 - ז' בניסן תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 4 שורה: 18 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש רוזה 09/10/2002 - ג' בחשוון תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 5 שורה: 5 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש רחל 13/12/1943 - י"ז בכסלו תש"ד נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 35 שורה: 6 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוש שרה 22/11/1970 - כ"ג בחשוון תשל"א קרית שאול גוש: 11 אזור: 3 שורה: 27 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבושביץ ישראל 21/10/1972 - י"ג בחשוון תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 5 שורה: 17 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבושדיד שושנה 03/02/2015 - י"ד בשבט תשע"ה ירקון גוש: 15 אזור: 1 שורה: 8 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבושית סעידה 16/04/1956 - ה' באייר תשט"ז קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 17 מקום: 43 לפתיחת עמוד זיכרון
אבושסורה עליזה 02/10/1967 - כ"ז באלול תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 4 שורה: 28 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבות אסתר 17/12/2009 - ל' בכסלו תש"ע ירקון גוש: 19 אזור: 8 שורה: 20 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבות סלחה 08/09/2000 - ח' באלול תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 56 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזבאקייב רחמן 15/04/1975 - ד' באייר תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 5 שורה: 22 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזבקייב אלכסנדר 08/03/2012 - י"ד באדר תשע"ב קרית שאול גוש: 50 אזור: 31 שורה: 1 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזבקייב ליובוב 10/06/2001 - י"ט בסיון תשס"א ירקון גוש: 13 אזור: 21 שורה: 9 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזדה חיים 11/04/1974 - י"ט בניסן תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 3 שורה: 31 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזהוז שלום 02/08/1924 - ב' באב תרפ"ד טרומפלדור גוש: 1 אזור: ג שורה: ג מקום: 63 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזוב אבנר 03/12/2000 - ו' בכסלו תשס"א ירקון גוש: 16 אזור: 9 שורה: 13 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזוב אברהם 08/04/1998 - י"ב בניסן תשנ"ח ירקון גוש: 13 אזור: 8 שורה: 5 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזוב אסיה 29/11/1991 - כ"ב בכסלו תשנ"ב ירקון גוש: 2 אזור: 2 שורה: 26 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזוב אסתר 07/01/2006 - ז' בטבת תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 4 שורה: 1 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזוב אפראי 26/09/1998 - ו' בתשרי תשנ"ט ירקון גוש: 19 אזור: 7 שורה: 13 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזוב מיכאל 07/09/2009 - י"ט באלול תשס"ט ירקון גוש: 16 אזור: 9 שורה: 28 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזוב פרידה 17/11/1999 - ח' בכסלו תש"ס ירקון גוש: 2 אזור: 2 שורה: 12 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 701 - 750 מתוך 453736
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כתיבת סיפור חיים ביוגרפיות ברשת -כל הזכרונות נשמרים לנצח

איך אפשר לשמר את הזיכרון של סבא סבתא אמא אבא לנצח

אין מספיק גברים למניין ? כיום יש פתרון

לעיתים מעבר לאובדן הקשה מנשוא, אנו נאלצים להתמודד עם בעיות לא פשוטות כמו מציאת מניין, עריכת טקסי מחילה ואמירת קדיש על המת. כיום, קיימים שירותים המספקים פתרונות לכל הצרכים המקובלים לפי הדת, ומסייעים לכל אדם להיקבר כדין ולשמור על זכרו בכבוד.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo