רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבוטבול חיים 09/06/1982 - י"ח בסיון תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 2 שורה: 41 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול חנינה 24/05/1975 - י"ד בסיון תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 8 שורה: 10 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול חנניה 09/06/2004 - כ' בסיון תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 1א שורה: 45 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול טמו 17/11/1984 - כ"ג בחשוון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 2 שורה: 41 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יהודה 21/01/1977 - ב' בשבט תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 17 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יהודה 15/01/1962 - י' בשבט תשכ"ב קרית שאול גוש: 7 אזור: 5 שורה: 1 מקום: 57 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יהושע 05/06/1954 - ד' בסיון תשי"ד קרית שאול גוש: 3 אזור: 1 שורה: 13 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יוסף 12/12/1926 - ז' בטבת תרפ"ז טרומפלדור גוש: 1 אזור: ג שורה: ד מקום: 50 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יוסף 10/07/1992 - ט' בתמוז תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 9 שורה: 33 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יוסף 06/01/1977 - ט"ז בטבת תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 5 שורה: 21 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יוסף 06/01/1899 - כ"ד בטבת תרנ"ט יפו גוש: - אזור: ב שורה: 7 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יעקב 27/08/2009 - ח' באלול תשס"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 2 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יעקב 04/10/1956 - כ"ט בתשרי תשי"ז קרית שאול גוש: 9 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יצחק 24/10/2013 - כ' בחשוון תשע"ד ירקון גוש: תמר אזור: ק1 שורה: 26 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יצחק 13/10/2004 - כ"ט בתשרי תשס"ה ירקון לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יקוט 06/09/2010 - כ"ז באלול תש"ע הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 5 שורה: 47 מקום: ד לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ישראל 15/11/2005 - י"ג בחשוון תשס"ו ירקון גוש: 9 אזור: 6 שורה: 19 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מאיר 19/10/1983 - י"ג בחשוון תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 7 שורה: 39 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מאיר 08/10/1990 - י"ט בתשרי תשנ"א קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 16 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מוריס 29/06/1966 - י"א בתמוז תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 1 שורה: 40 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מוריס 13/01/1956 - כ"ט בטבת תשט"ז קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: ב שורה: 12 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מזל 02/12/2010 - כ"ה בכסלו תשע"א ירקון גוש: 11 אזור: 7 שורה: 1 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מזל 15/06/2007 - כ"ט בסיון תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 2 שורה: 33 מקום: 15* לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מיסה 30/09/1994 - כ"ה בתשרי תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 4 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מכלוף 02/06/1995 - ד' בסיון תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 1א מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מלכה 06/09/1974 - י"ט באלול תשל"ד קרית שאול גוש: 2 אזור: 5 שורה: 8 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מסעוד 13/07/2011 - י"ב בתמוז תשע"א ירקון גוש: אתרוג אזור: 3 שורה: 18 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מסעודה 11/03/1975 - כ"ט באדר תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 2 שורה: 26 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מרדכי 18/07/1966 - א' באב תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 6 שורה: 21 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מרדכי 28/08/1925 - ח' באלול תרפ"ה טרומפלדור גוש: 1 אזור: ב שורה: כא מקום: 87 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מרים 28/02/2002 - ט"ז באדר תשס"ב ירקון גוש: 16 אזור: 10 שורה: 13 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מרים 24/05/1937 - י"ד בסיון תרצ"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 11 שורה: 17 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מרים 18/06/1966 - ל' בסיון תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 4 שורה: 22 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מרינה 04/08/1865 - י"ב באב תרכ"ה יפו גוש: - אזור: ט שורה: 2 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מרסל 16/02/2003 - י"ד באדר א' תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 16 שורה: 3 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מרקדה 15/09/2008 - ט"ו באלול תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 31 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול משה 26/07/1987 - א' באב תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 8 שורה: 30 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול משה 20/07/1965 - כ"א בתמוז תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 6 שורה: 16 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול משה 31/07/1967 - כ"ג בתמוז תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 2 שורה: 40 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול נסים 27/08/1998 - ה' באלול תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 3 שורה: 18 מקום: 42 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול נסים 17/12/1950 - ט' בטבת תשי"א קרית שאול גוש: 4 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול נסים 15/01/1999 - כ"ז בטבת תשנ"ט ירקון גוש: 19 אזור: 9 שורה: 10 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול נתן 20/06/2008 - י"ז בסיון תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 2 שורה: 10 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול סוזן 31/12/2000 - ה' בטבת תשס"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 2 שורה: 13 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול סול 26/07/1977 - י"א באב תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 7 שורה: 39 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול סולימן 24/11/2005 - כ"ב בחשוון תשס"ו ירקון גוש: 8 אזור: 3 שורה: 9 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול סימון 30/10/1982 - י"ד בחשוון תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול סעדה 26/08/1988 - י"ג באלול תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1א שורה: 35 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול עובר 14/09/1984 - י"ז באלול תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 2 שורה: 50 מקום: 7748 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול עישה 08/12/1980 - ב' בטבת תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 3 שורה: 23 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 501 - 550 מתוך 453736
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כתיבת סיפור חיים ביוגרפיות ברשת -כל הזכרונות נשמרים לנצח

איך אפשר לשמר את הזיכרון של סבא סבתא אמא אבא לנצח

אין מספיק גברים למניין ? כיום יש פתרון

לעיתים מעבר לאובדן הקשה מנשוא, אנו נאלצים להתמודד עם בעיות לא פשוטות כמו מציאת מניין, עריכת טקסי מחילה ואמירת קדיש על המת. כיום, קיימים שירותים המספקים פתרונות לכל הצרכים המקובלים לפי הדת, ומסייעים לכל אדם להיקבר כדין ולשמור על זכרו בכבוד.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo