רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבולביץ איטה 07/07/1980 - כ"ג בתמוז תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 16 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוב שרה 12/04/1993 - כ"א בניסן תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 1 שורה: 31 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוביץ יוסף 11/12/1983 - ו' בטבת תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 43 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוביץ ריבה 27/09/1998 - ז' בתשרי תשנ"ט ירקון גוש: 11 אזור: 8 שורה: 13 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף זולאי 07/04/1979 - י' בניסן תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף זינה 25/03/1987 - כ"ד באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 14 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף יהונתן 03/10/1992 - ו' בתשרי תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף יוחנן 07/09/1980 - כ"ו באלול תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 9 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף יעקב 16/06/1980 - ג' בתמוז תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 1 שורה: 31 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף יעקב 18/01/2015 - כ"ז בטבת תשע"ה ירקון גוש: תמר אזור: ג6 שורה: 19 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף משה 03/07/1994 - כ"ד בתמוז תשנ"ד ירקון גוש: 7 אזור: 5 שורה: 1 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוליץ דב 10/07/1946 - י"א בתמוז תש"ו נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 44 שורה: 5 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוליץ מרים 07/06/1975 - כ"ט בסיון תשל"ה נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 44 שורה: 5 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולניק זינה 28/05/1988 - י"ב בסיון תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 8 שורה: 22 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולניק סולומון 22/03/1985 - כ"ט באדר תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 6 שורה: 40 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולניק שמשון 03/05/1988 - ט"ז באייר תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 8 שורה: 22 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולנצב פבלו 16/10/1998 - כ"ו בתשרי תשנ"ט ירקון גוש: 12 אזור: 3 שורה: 3 מקום: 65 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולסון רודולף 01/12/1980 - כ"ג בכסלו תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 1 שורה: 45 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה אבנר 15/11/1966 - ב' בכסלו תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 3 שורה: 26 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה אוזני 12/12/1946 - י"ט בכסלו תש"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 49 שורה: 10 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה אליה 09/07/1999 - כ"ה בתמוז תשנ"ט ירקון גוש: 16 אזור: 3 שורה: 3 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה אליהו 15/01/1973 - י"ב בשבט תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 28 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה אסתר 31/12/1977 - כ"ב בטבת תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 28 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה אסתר סטלה 18/01/1990 - כ"א בטבת תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 9 שורה: 17 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה בוסתנאי 14/05/1971 - י"ט באייר תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 3 שורה: 27 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה בלה 12/09/2012 - כ"ה באלול תשע"ב ירקון גוש: 13 אזור: 5א שורה: 5 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה חיים 08/04/1992 - ו' בניסן תשנ"ב קרית שאול גוש: 30 אזור: 2 שורה: 10 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה חיים 18/10/2010 - י' בחשוון תשע"א ירקון גוש: 13 אזור: 5א שורה: 5 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה יצחק 01/10/1969 - י"ט בתשרי תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 5 שורה: 32 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה לורה 15/08/2003 - י"ז באב תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 1 שורה: 24 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה מזל 22/01/2009 - כ"ו בטבת תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 5 שורה: 49 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה מזל טוב 15/10/1980 - ה' בחשוון תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 3 שורה: 6 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה מטילדה 27/05/2014 - כ"ז באייר תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 1 שורה: 30 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה מלכה 22/10/1988 - י"א בחשוון תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 5 שורה: 32 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה משה 08/03/1990 - י"א באדר תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 9 שורה: 17 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה משה 28/05/2011 - כ"ד באייר תשע"א ירקון גוש: 1 אזור: 5 שורה: 2 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה נסים 09/09/1944 - כ"א באלול תש"ד נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 42 שורה: 9 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה סופי 01/04/1999 - ט"ו בניסן תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 6 שורה: 8 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה רבקה 22/05/1974 - א' בסיון תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 3 שורה: 49 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה רבקה 20/02/1961 - ה' באדר תשכ"א טרומפלדור גוש: 1 אזור: א שורה: י מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה רפאל 02/09/1965 - ה' באלול תשכ"ה קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 16 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפייה אייל ליסואן 19/06/2012 - כ"ט בסיון תשע"ב קרית שאול גוש: 30 אזור: 2 שורה: 10 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולף אברהם 20/02/1976 - י"ט באדר א' תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 22 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולף מזלטו 02/07/1994 - כ"ג בתמוז תשנ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 6 שורה: 34 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולפיה אלברט 07/01/1996 - ט"ו בטבת תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 12 שורה: 13 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולפיה בנימין 21/12/1980 - ט"ו בטבת תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולפיה יהודה 29/10/1971 - י' בחשוון תשל"ב קרית שאול גוש: 6 אזור: 3 שורה: 4 מקום: 46 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולפיה יוסף 17/09/1964 - י"א בתשרי תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 9 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולפיה יעקב 04/04/1975 - כ"ג בניסן תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 18 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולפיה יצחק 15/02/1976 - ט"ו באדר א' תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 1 שורה: 28 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 601 - 650 מתוך 453736
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כתיבת סיפור חיים ביוגרפיות ברשת -כל הזכרונות נשמרים לנצח

איך אפשר לשמר את הזיכרון של סבא סבתא אמא אבא לנצח

אין מספיק גברים למניין ? כיום יש פתרון

לעיתים מעבר לאובדן הקשה מנשוא, אנו נאלצים להתמודד עם בעיות לא פשוטות כמו מציאת מניין, עריכת טקסי מחילה ואמירת קדיש על המת. כיום, קיימים שירותים המספקים פתרונות לכל הצרכים המקובלים לפי הדת, ומסייעים לכל אדם להיקבר כדין ולשמור על זכרו בכבוד.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo