רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אביאל רבקה 17/01/1992 - י"ב בשבט תשנ"ב ירקון גוש: 2 אזור: 3 שורה: 14 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאל שלמה 03/04/1976 - ג' בניסן תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 14 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאלי אפרתי סוסי 14/05/1970 - ח' באייר תש"ל קרית שאול גוש: 2 אזור: 4 שורה: 31 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאלקולו שרה 23/04/1970 - י"ז בניסן תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 40 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאנו עוזיהו נואה ציונה 21/08/1956 - י"ד באלול תשט"ז קרית שאול גוש: 9 אזור: 2 שורה: 14 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני אביני יהודה 28/04/1989 - כ"ג בניסן תשמ"ט קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 31 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני אברהם 11/07/1945 - א' באב תש"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 47ב שורה: 3 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני אברהם 04/09/1940 - א' באלול ת"ש נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 24 שורה: 5 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני אסתר 30/12/2006 - ט' בטבת תשס"ז ירקון גוש: 19 אזור: 9 שורה: 1 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני אסתר 29/03/1935 - כ"ד באדר ב' תרצ"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 9 שורה: 4 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני בן ציון 27/11/1997 - כ"ז בחשוון תשנ"ח קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 19 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני ברכה 23/01/1967 - י"ב בשבט תשכ"ז קרית שאול גוש: 8 אזור: 5 שורה: 6 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני ברכה 24/02/1981 - כ' באדר א' תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני בתיה 18/03/1996 - כ"ז באדר תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 20 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני דינה 28/04/2013 - י"ח באייר תשע"ג ירקון גוש: תמר אזור: ק2 שורה: 14 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני הרב משה שלום 18/05/1977 - א' בסיון תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני זכריה 20/04/2007 - ב' באייר תשס"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 23 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני חיים 07/10/1958 - כ"ד בתשרי תשי"ט קרית שאול גוש: 8 אזור: 5 שורה: 6 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני חנה 29/06/1969 - י"ג בתמוז תשכ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 7 שורה: 9 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני לאה 11/07/1945 - א' באב תש"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 47ב שורה: 4 מקום: 5א לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני לאה 31/07/1935 - ב' באב תרצ"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 12 שורה: 4 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני מהלה חנה 18/01/1939 - כ"ז בטבת תרצ"ט נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 17 שורה: 2 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני מלכה 11/03/1987 - י' באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני מנחם 24/09/1948 - כ' באלול תש"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 61 שורה: 7 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני מרגלית 21/06/1982 - א' בתמוז תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני מרגלית 10/11/2004 - כ"ו בחשוון תשס"ה ירקון גוש: 19 אזור: 10 שורה: 16 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני מרים 16/03/2003 - י"ב באדר ב' תשס"ג קרית שאול גוש: 8 אזור: 5 שורה: 1 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני מרים 25/02/1983 - י"ב באדר תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 2 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני מרים 15/01/1987 - י"ד בטבת תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני מרים 20/12/1994 - י"ז בטבת תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני מרים 25/02/1935 - כ"ג באדר א' תרצ"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 9 שורה: 14 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני נחמה 18/05/1936 - כ"ו באייר תרצ"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 14 שורה: 17 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני סעדיה 28/03/1971 - ב' בניסן תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני סעדיה 03/07/1973 - ג' בתמוז תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני סעדיה 31/08/1941 - ח' באלול תש"א נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 39 שורה: 11 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני צדקה 02/04/1937 - כ"א בניסן תרצ"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 17 שורה: 14 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני ציון 26/06/2006 - ל' בסיון תשס"ו ירקון גוש: 16 אזור: 15 שורה: 16 מקום: 44 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני רבקה 09/04/1939 - כ' בניסן תרצ"ט נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 20 שורה: 2 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני רחל 16/07/2016 - י"א בתמוז תשע"ו ירקון גוש: גפן אזור: ד שורה: 59 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני רחל 26/07/1984 - כ"ו בתמוז תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 2 שורה: 24 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני רחל 09/06/1991 - כ"ז בסיון תשנ"א קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 19 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני רפאל 11/01/1996 - י"ט בטבת תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 9 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני שולמית 11/11/1995 - י"ח בחשוון תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 3 שורה: 23 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני שולמית 23/09/1994 - י"ח בתשרי תשנ"ה קרית שאול גוש: 8 אזור: 5 שורה: 31 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני שלום 13/12/1996 - ג' בטבת תשנ"ז ירקון גוש: 19 אזור: 9 שורה: 1 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני שלום 31/10/2007 - י"ט בחשוון תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני שלום 05/11/1996 - כ"ג בחשוון תשנ"ז ירקון גוש: 19 אזור: 9 שורה: 1 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני שמשון 07/06/2006 - י"א בסיון תשס"ו ירקון גוש: 13 אזור: 30 שורה: 18 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אביאני שרה 09/08/1960 - ט"ז באב תש"כ קרית שאול גוש: 11 אזור: 5 שורה: 18 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביארי צבי 26/02/1984 - כ"ג באדר א' תשמ"ד קרית שאול גוש: 2 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 851 - 900 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

הספדים: מילים בסוף הדרך

חיים נחמן ביאליק מספיד את מיכה יוסף ברד'צ'בסקי; יצחק נבון מספיד את יגאל אלון - הספר "מילים בסוף הדרך" מאגד כ-80 הספדים ישראלים משמעותיים מאז קום המדינה

דיני ירושה

זכויות הירושה במקרים בהם אין צוואה כתובה

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 35 - 36 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo