רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבזובה דבורה 30/12/1978 - ל' בכסלו תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 1 שורה: 10 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזיאנידזה תמרה 16/05/2010 - ג' בסיון תש"ע ירקון גוש: לולב אזור: ד שורה: 3 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזיקוב שנדל 06/05/2012 - ט"ו באייר תשע"ב ירקון גוש: 1 אזור: 8א שורה: 45 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזץ צפורה 24/09/2009 - ו' בתשרי תש"ע ירקון גוש: הדס אזור: 3 שורה: 13 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזרדל נסים 09/04/1970 - ג' בניסן תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 8ג שורה: 3 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבזרדל רוזה 12/11/1985 - כ"ח בחשוון תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 5 שורה: 39 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבחסרה יהודה 29/05/2008 - כ"ה באייר תשס"ח קרית שאול גוש: 5 אזור: 6 שורה: 12 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבחר שמעון 13/04/2008 - ח' בניסן תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 3 שורה: 14 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבט קרל 14/06/2000 - י"א בסיון תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 5 שורה: 8 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטה איריס 30/10/1998 - י' בחשוון תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 1ד לפתיחת עמוד זיכרון
אבטה אליהו 17/12/2012 - ד' בטבת תשע"ג ירקון גוש: 17 אזור: 6ב שורה: 2 מקום: 52 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטה יוסף 25/10/1963 - ז' בחשוון תשכ"ד קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 29 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטה כלימה 19/06/1981 - י"ז בסיון תשמ"א קרית שאול גוש: 10 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטה מבורך 01/04/1969 - י"ג בניסן תשכ"ט קרית שאול גוש: 10 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטה מסעודה 04/09/1975 - כ"ח באלול תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 8 שורה: 10 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטה ניסים 05/08/1998 - י"ג באב תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 1ד לפתיחת עמוד זיכרון
אבטה עמוס 14/08/1978 - י"א באב תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטה פנחס 11/04/1970 - ה' בניסן תש"ל קרית שאול גוש: 10 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטה רחל 23/06/2013 - ט"ו בתמוז תשע"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטה רחמים 01/01/1991 - ט"ו בטבת תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 1 שורה: 30 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטובי עדינה 02/07/1989 - כ"ט בסיון תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 6 שורה: 39 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטובי עמיחי 10/10/2013 - ו' בחשוון תשע"ד ירקון גוש: רג - רימון אזור: 10 - תל 10 שורה: 19 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטובי תבל 19/03/1984 - ט"ז באדר ב' תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 6 שורה: 39 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטחי פנינה 31/12/1988 - כ"ג בטבת תשמ"ט נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 62 שורה: 1א מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטחנוב חנה 27/12/2016 - כ"ז בכסלו תשע"ז ירקון גוש: 6 אזור: 4 שורה: 3 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטיחי בתיה 20/02/1978 - י"ג באדר א' תשל"ח קרית שאול גוש: 10 אזור: 2 שורה: 12 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטיחי דוד 01/07/1992 - ל' בסיון תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 8 שורה: 16 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטיחי חיה 16/02/2011 - י"ב באדר א' תשע"א קרית שאול גוש: 9 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטיחי מיכאל 27/12/1966 - י"ד בטבת תשכ"ז קרית שאול גוש: 10 אזור: 2 שורה: 12 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטיחי מנחם אליהו 23/05/1938 - כ"ב באייר תרצ"ח טרומפלדור גוש: 1 אזור: ב שורה: כ מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטיסיאן תמר 14/07/1996 - כ"ז בתמוז תשנ"ו ירקון גוש: 7 אזור: 2 שורה: 19 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטלי1ן מרים 09/08/1994 - ב' באלול תשנ"ד קרית שאול גוש: 22 אזור: 2 שורה: 31 מקום: 43 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון אליעזר 01/03/1991 - ט"ו באדר תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 4 שורה: 39 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון אליעזר 24/05/1972 - י"א בסיון תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 24 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון אליעזר 09/05/1966 - י"ט באייר תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 4 שורה: 39 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון אסתר 09/06/1978 - ד' בסיון תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 3 שורה: 26 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון אסתר 11/05/2007 - כ"ג באייר תשס"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 4 שורה: 39 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון ארנה 05/10/1979 - י"ד בתשרי תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 21 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון בוקה 18/12/2001 - ג' בטבת תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 3 שורה: 41 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון בוקו 01/10/1981 - ג' בתשרי תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 4 שורה: 24 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון בלומנקרנץ רות 17/11/2005 - ט"ו בחשוון תשס"ו ירקון גוש: 4 אזור: 5 שורה: 11 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון ברטה 13/01/1963 - י"ז בטבת תשכ"ג קרית שאול גוש: 1 אזור: 4 שורה: 16 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון דוד 26/08/2003 - כ"ח באב תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 16 שורה: 10 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון דוד 21/04/1936 - כ"ט בניסן תרצ"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 17 שורה: 11 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון דודה 03/09/1957 - ז' באלול תשי"ז קרית שאול גוש: 7 אזור: 5 שורה: 10 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון זהבי זאוי 29/12/1951 - א' בטבת תשי"ב קרית שאול גוש: 6 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון זינבול 07/09/1936 - כ' באלול תרצ"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 16 שורה: 1 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון חיה שרה 07/07/1966 - י"ט בתמוז תשכ"ו קרית שאול גוש: 10 אזור: 5 שורה: 4 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון חיים בן ציון 24/07/1945 - י"ד באב תש"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 49 שורה: 13 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבטליון חנה 18/06/2002 - ח' בתמוז תשס"ב ירקון גוש: 6 אזור: 6 שורה: 10 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 751 - 800 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

צו קיום צוואה וצו ירושה: מורה נבוכים

מה ההבדל בין צו קיום צוואה לצו ירושה וכיצד ניתן לקבל כל אחד מהם?

פנים רבות לאבל

קחו את הזמן, הביעו רגשות, גלו סבלנות כלפי עצמכם ואפשרו לתהליך האבל להתרחש באופן הטבעי והנכון ביותר עבורכם

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 31 - 32 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo