רשימת נפטרים

שם הנפטר
פטירה מתאריך
עד תאריך
מקום קבורה
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה עריכת עמוד זיכרון
יוסף כהן יוסף כהן 16/04/1998 - כ" בניסן תשנ"ח חולון לעריכת עמוד זיכרון
יוסף כהן יוסף כהן 12/09/2023 - כ" בניסן תשנ"ח חולון לעריכת עמוד זיכרון
הדרום (חולון בת ים) הדרום (חולון בת ים) 14/05/2001 - כ"א באייר תשס"א הדרום (חולון בת ים) לעריכת עמוד זיכרון
הדרום (חולון בת ים) הדרום (חולון בת ים) 14/05/2001 - כ"א באייר תשס"א הדרום (חולון בת ים) לעריכת עמוד זיכרון
הדרום (חולון בת ים) הדרום (חולון בת ים) 14/05/2001 - כ"א באייר תשס"א הדרום (חולון בת ים) לעריכת עמוד זיכרון
נימץ שלום נימץ שלום 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
שלום נימץ שלום נימץ 13/12/2018 - ה' טבת תשע"ט בית קברות הירקון שער החסד, גוש רב רימון מפלס ב, אזור 20, תל 20, שורה 3, מקום 8. לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים , כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים , כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים , כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים , כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים , כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים , כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים , כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים , כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים , כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דוד אנדרי שאואט דוד אנדרי שאואט 28/03/2022 - כ"ה אדר ב פרדס החיים , כפר סבא לעריכת עמוד זיכרון
דורה שטיינפלד דורה שטיינפלד 08/02/2023 - ירקון לעריכת עמוד זיכרון
דורה שטיינפלד דורה שטיינפלד 08/02/2023 - ירקון לעריכת עמוד זיכרון
בלה פולנסקי בלה פולנסקי 18/01/2023 - חולון לעריכת עמוד זיכרון
בלה פולנסקי בלה פולנסקי 18/01/2023 - חולון לעריכת עמוד זיכרון
בלה פולנסקי בלה פולנסקי 18/01/2023 - חולון לעריכת עמוד זיכרון
בלה פולנסקי בלה פולנסקי 18/01/2023 - חולון לעריכת עמוד זיכרון
בלה פולנסקי בלה פולנסקי 18/01/2023 - חולון לעריכת עמוד זיכרון
יצחק סעדי יצחק סעדי 08/10/2022 - קרית שאול לעריכת עמוד זיכרון
חיים לוונברג חיים לוונברג 08/03/2021 - ירקונים לעריכת עמוד זיכרון
נחום ניסנוב נחום ניסנוב 05/02/1998 - ט' בשבט תשנ"ח ירקון לעריכת עמוד זיכרון
מוזלי מזל חבושה מוזלי מזל חבושה 20/12/1986 - חולון לעריכת עמוד זיכרון
שפירא זלדה שפירא זלדה 26/03/1994 - קרית שאול לעריכת עמוד זיכרון
צביה אפק צביה אפק 30/09/2020 - בשל מגבלות הקורונה, הלוויה והשבעה יתקיימו בחוג המשפחה לעריכת עמוד זיכרון
תומר ברייטמן תומר ברייטמן 02/06/2020 - י' בתמוז תשע"ב קריית אונו לעריכת עמוד זיכרון
נירה בר אור ויינשטיין בירנבאום נירה בר אור ויינשטיין בירנבאום 24/07/2016 - 24 ביולי 2016 לא ידוע לעריכת עמוד זיכרון
נסים משיח נסים משיח 20/06/2009 - כ"ח בסיון תשס"ט ירקון לעריכת עמוד זיכרון
דודי לוי דודי לוי 11/03/2010 - כ"ב אב ירקון לעריכת עמוד זיכרון
אברהם גרינברג אברהם גרינברג 19/08/2008 - יח אב. קרית שאול לעריכת עמוד זיכרון
מתי (מתיתיהו) קלמן זיתי ז מתי (מתיתיהו) קלמן זיתי ז"ל 28/09/2017 - ח' בתשרי תשע"ח בית העלמין ירקון לעריכת עמוד זיכרון
ארנסט (אריק) פונריוב ארנסט (אריק) פונריוב 02/07/2015 - ח' תמוז תשע"ה בית עלמין שער מנשה לעריכת עמוד זיכרון
שלי פדרמן שלי פדרמן 07/12/2014 - ט"ו כסלו, תשע"ה בית העלמין בכפר שמריהו לעריכת עמוד זיכרון
רזי גולדברג רזי גולדברג 06/10/2011 - ח' תשרי, תשע"ג אבן יהודה לעריכת עמוד זיכרון
שלמה (סלים) בן שלמה שלמה (סלים) בן שלמה 27/01/2014 - כ"ו שבט, תשע"ד בית העלמין ירקון לעריכת עמוד זיכרון
מדלין בן שלמה מדלין בן שלמה 31/07/2002 - כ"ב אב, תשס"ב בית העלמין ירקון לעריכת עמוד זיכרון
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כתיבת סיפור חיים ביוגרפיות ברשת -כל הזכרונות נשמרים לנצח

איך אפשר לשמר את הזיכרון של סבא סבתא אמא אבא לנצח

חתמתי על אדי לתרומת איברים וגם תרמתי את גופי למדע – מה עושים?

ההבדל בין תרומת אברים ותרומת גופה וסוגי תרומת גופה

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo