רשימת נפטרים

שם הנפטר (שם משפחה שם פרטי)
מקום קבורה
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
תשובה מרדכי 20/03/1977 - א' בניסן תשל"ז קרית שאול גוש: 6 אזור: 5 שורה: 22 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה מריה 16/09/1998 - כ"ה באלול תשנ"ח ירקון גוש: 13 אזור: 14 שורה: 3 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה מרים 26/05/2010 - י"ג בסיון תש"ע ירקון גוש: 18 אזור: 4 שורה: 27 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה משה 30/12/2001 - ט"ו בטבת תשס"ב ירקון גוש: 9 אזור: 4 שורה: 13 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה משה 14/03/1952 - י"ז באדר תשי"ב קרית שאול גוש: 6 אזור: 3 שורה: 6 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה מתוקה 09/04/1976 - ט' בניסן תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה נורמה 16/09/1996 - ג' בתשרי תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה נורמה 16/09/1996 - ג' בתשרי תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה ניסה 02/03/1969 - י"ב באדר תשכ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 5 שורה: 44 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה סרינה 19/09/1970 - י"ח באלול תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 35 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה עליזה 30/06/1995 - ב' בתמוז תשנ"ה ירקון גוש: 13 אזור: 4 שורה: 69 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה עמוס 16/03/1959 - ו' באדר ב' תשי"ט קרית שאול גוש: 10 אזור: 5 שורה: 23 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה עמוס 16/03/1959 - ו' באדר ב' תשי"ט קרית שאול גוש: 10 אזור: 5 שורה: 23 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה עמוס 23/12/1982 - ח' בטבת תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 1 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה עמוס 23/12/1982 - ח' בטבת תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 1 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה פרמוזה 08/02/1962 - ד' באדר א' תשכ"ב קרית שאול גוש: 7 אזור: 1ב שורה: 11 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה ציון 09/01/1990 - י"ג בטבת תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 2 שורה: 11 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רגינה 18/11/1986 - ט"ז בחשוון תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רחל 04/08/1982 - ט"ו באב תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רחל 15/07/1973 - ט"ו בתמוז תשל"ג קרית שאול גוש: 12 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רחל 05/06/1985 - ט"ז בסיון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 4 שורה: 28 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רחמים 01/06/1987 - ד' בסיון תשמ"ז קרית שאול גוש: 4 אזור: 3 שורה: 41 מקום: 54 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רחמים 17/09/2005 - י"ג באלול תשס"ה ירקון גוש: 13 אזור: 30 שורה: 10 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רפאל 28/11/1981 - ב' בכסלו תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רפאל 12/03/1985 - י"ט באדר תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה שושנה 28/04/2013 - י"ח באייר תשע"ג ירקון גוש: 16 אזור: 11 שורה: 20 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה שלום 09/04/2007 - כ"א בניסן תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 2 שורה: 42 מקום: 16* לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה שלום 05/10/1999 - כ"ה בתשרי תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 34 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה שמעון 18/11/1999 - ט' בכסלו תש"ס ירקון גוש: 11 אזור: 3 שורה: 14 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה שרה 25/05/1971 - א' בסיון תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 8 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה שרה חיה 07/04/1983 - כ"ד בניסן תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 1 שורה: 31 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תשוקטי השמת 06/07/2010 - כ"ד בתמוז תש"ע ירקון גוש: 17 אזור: 6ב שורה: 7 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תשוקטי משה 25/12/2015 - י"ג בטבת תשע"ו ירקון גוש: 17 אזור: 6ב שורה: 7 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תשכורי צלבר דלבר 06/12/1985 - כ"ג בכסלו תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 35 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תשעה באב נתן 07/04/1967 - כ"ז באדר ב' תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 3 שורה: 25 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
תשרי ד"ר ראובן 31/12/1964 - כ"ז בטבת תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 7 שורה: 33 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תשרי מתילדה 05/11/1991 - כ"ח בחשוון תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 33 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש אורה 13/10/1983 - ז' בחשוון תשמ"ד קרית שאול גוש: 9 אזור: 5 שורה: 15 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש אורה 13/10/1983 - ז' בחשוון תשמ"ד קרית שאול גוש: 9 אזור: 5 שורה: 15 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש בתיה 23/02/1969 - ה' באדר תשכ"ט קרית שאול גוש: 10 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש טבילה בדיעה 14/07/1981 - י"ב בתמוז תשמ"א קרית שאול גוש: 10 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש טובה 07/10/2011 - ט' בתשרי תשע"ב ירקון גוש: 7 אזור: 6 שורה: 6 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש יוסף 31/05/2007 - י"ד בסיון תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 2 שורה: 14 מקום: 10* לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש יוסף 31/12/2005 - ל' בכסלו תשס"ו קרית שאול גוש: 31 אזור: 1 שורה: 23 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש מרים 29/04/1991 - ט"ז באייר תשנ"א קרית שאול גוש: 31 אזור: 1 שורה: 23 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש נתן 27/02/1973 - כ"ה באדר א' תשל"ג קרית שאול גוש: 12 אזור: 2 שורה: 7 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש רבקה 02/05/1996 - י"ג באייר תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 4 שורה: 1 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש רחל 11/03/1963 - ט"ז באדר תשכ"ג קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש רפאל 12/03/2004 - י"ט באדר תשס"ד קרית שאול גוש: 10 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
תשתש שמעון 22/03/1995 - כ' באדר ב' תשנ"ה ירקון גוש: 7 אזור: 6 שורה: 6 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 455101 - 455150 מתוך 455153
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מלחמה =טראומה= פוסט טראומה

איך מתמודדים עם טראומה שנהפכת לפוסט טראומה?

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

משפחות שכולות בזמן מלחמה – כל דרכי ההתמודדות עם האבל, הזכויות, המענקים והתמיכה

לצד ההתמודדות הנפשית בתור הורים, בני זוג, משפחה וחברים, פעמים רבות אובדן של אדם קרוב משמעו אובדן של הכנסה ופגיעה ביכולת לעבוד ולכלכל את המשפחה. במצבים חמורים, יתכן מאוד וגם נאלצתם להתפנות מביתכם, מה שמקשה על האובדן אף יותר. בעקבות זאת, המדינה מציעה מגוון של מערכי סיוע ותמיכה במקרים מעין אלו. ראשית, ניתן לפנות ישירות אל ביטוח לאומי באמצעות קו חירום לסיוע למשפחות שכולות, שמספרו 02-6269999 או לחמ"ל משפחות שכולות בטלפון 053-7471412.

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo