רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבולפיה ישראל 06/09/1980 - כ"ו באלול תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 1 שורה: 24 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולפיה נפל 16/06/1938 - י"ח בסיון תרצ"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 19 שורה: 7 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולפיה סולטנה 04/02/1979 - ח' בשבט תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולפיה צפורה 07/10/1991 - כ"ט בתשרי תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 3 שורה: 27 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולפיה רודולף אפרים 26/03/1983 - י"ב בניסן תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 3 שורה: 49 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולפיה רחל 26/06/1995 - כ"ח בסיון תשנ"ה קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 14 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולפיה רפאל 28/07/1995 - א' באב תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 2 שורה: 38 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולש ישראל 01/12/1974 - י"ח בכסלו תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 24 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולש לאה לינה 16/02/1983 - ג' באדר תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 5 שורה: 42 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולש שלמה 13/07/1993 - כ"ד בתמוז תשנ"ג ירקון גוש: 5 אזור: 2 שורה: 15 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוניל נגיבה 27/12/1998 - ח' בטבת תשנ"ט ירקון גוש: 10 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוניל סלים 13/08/1964 - ו' באלול תשכ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 9 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוניל עזרא ציון 19/03/1997 - י' באדר ב' תשנ"ז ירקון גוש: 10 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבונל ליפקין ד"ר יצחק נתן 03/12/1965 - ט' בכסלו תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 6 שורה: 2 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוסטדו יעקב 09/02/1962 - ה' באדר א' תשכ"ב קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 40 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוסים אבישי נעמה 21/10/1976 - כ"ז בתשרי תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 1 שורה: 42 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוסית שוכרי 24/02/1918 - י"ב באדר תרע"ח טרומפלדור גוש: 1 אזור: א שורה: יח מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוססמך מאיר 10/07/1995 - י"ב בתמוז תשנ"ה ירקון גוש: 9 אזור: 5 שורה: 10 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבועזיז פנחס 25/07/1984 - כ"ו בתמוז תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 24 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוצי ויקטור 29/09/1982 - י"ג בתשרי תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 5 שורה: 29 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוצי פנינה 29/05/1984 - כ"ז באייר תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 5 שורה: 29 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוצי שם טוב ריימונד רבק 15/01/2016 - ה' בשבט תשע"ו ירקון גוש: תמר אזור: 21 שורה: 3 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקאי רלה 12/01/1978 - ה' בשבט תשל"ח קרית שאול גוש: 8 אזור: 6 שורה: 24 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקו בקשי שמעון 27/11/1997 - כ"ז בחשוון תשנ"ח ירקון גוש: 13 אזור: 4 שורה: 48 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקובה יעקב 10/04/1984 - ח' בניסן תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 3 שורה: 12 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקס פורטונה 06/07/1956 - כ"ז בתמוז תשט"ז קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: ב שורה: 11 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס דוד 09/01/1992 - ה' בשבט תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 4 שורה: 1א מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס דניס 23/03/1987 - כ"ב באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 8 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס זקוב 04/02/2014 - ד' באדר א' תשע"ד ירקון גוש: תמר אזור: 24 שורה: 5 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס יהודה 08/01/2009 - י"ג בטבת תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 6 שורה: 23 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס יקות 22/07/1992 - כ"א בתמוז תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 4 שורה: 10 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס כליפה 19/06/2010 - ז' בתמוז תש"ע ירקון גוש: 7 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס כליפה 19/06/2010 - ז' בתמוז תש"ע ירקון גוש: 7 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס מזל 26/01/1993 - ה' בשבט תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 8 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס מסעוד 30/03/2004 - ח' בניסן תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 47 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס משה 09/10/1983 - ב' בחשוון תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 4 שורה: 10 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס סולטנה 12/08/1988 - כ"ט באב תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 7 שורה: 24 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס סולטנה 12/08/1988 - כ"ט באב תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 7 שורה: 24 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס סוליקה 02/11/1976 - י' בחשוון תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 1 שורה: 39 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקסיס שמחה 22/07/1984 - כ"ב בתמוז תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקציץ רות 10/07/1939 - כ"ג בתמוז תרצ"ט נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 20 שורה: 14 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקציץ שמחה 26/06/1940 - כ"א בסיון ת"ש נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 24 שורה: 8 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקציץ שרה 28/07/1965 - כ"ח בתמוז תשכ"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 54 שורה: 12 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוקרט צ'רלס 15/03/2015 - כ"ד באדר תשע"ה ירקון גוש: תמר אזור: ג8 שורה: 6 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוראש שושנה 19/09/1973 - כ"ג באלול תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוראש שושנה 19/09/1973 - כ"ג באלול תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוריש אברהם 10/05/2006 - י"ב באייר תשס"ו ירקון גוש: 13 אזור: 30 שורה: 10 מקום: 57 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוריש גבריאל 03/07/1961 - י"ט בתמוז תשכ"א קרית שאול גוש: 7ילדים אזור: 7 שורה: 4 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוריש דוד 04/11/1976 - י"ב בחשוון תשל"ז קרית שאול גוש: 7 אזור: 3א שורה: 11 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוריש זהבה 08/09/1960 - ט"ז באלול תש"כ קרית שאול גוש: 7 אזור: 3א שורה: 9 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 651 - 700 מתוך 453736
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כתיבת סיפור חיים ביוגרפיות ברשת -כל הזכרונות נשמרים לנצח

איך אפשר לשמר את הזיכרון של סבא סבתא אמא אבא לנצח

אין מספיק גברים למניין ? כיום יש פתרון

לעיתים מעבר לאובדן הקשה מנשוא, אנו נאלצים להתמודד עם בעיות לא פשוטות כמו מציאת מניין, עריכת טקסי מחילה ואמירת קדיש על המת. כיום, קיימים שירותים המספקים פתרונות לכל הצרכים המקובלים לפי הדת, ומסייעים לכל אדם להיקבר כדין ולשמור על זכרו בכבוד.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo