רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אביגדור שרה 26/05/1962 - כ"ב באייר תשכ"ב קרית שאול גוש: 6 אזור: 1 שורה: 24 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור שרה שפרה 07/10/1941 - ט"ז בתשרי תש"ב נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 39 שורה: 14 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי אמסילי בלה 21/10/1953 - י"ב בחשוון תשי"ד קרית שאול גוש: 6 אזור: 1 שורה: 14 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי אשר 06/07/1981 - ד' בתמוז תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 4 שורה: 2 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי בלינה 24/05/1981 - כ' באייר תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 2 שורה: 23 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי בנימין 28/06/1977 - י"ב בתמוז תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 3 שורה: 4 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי ברוך 20/10/1985 - ה' בחשוון תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 26 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי גדליהו 14/03/1982 - י"ט באדר תשמ"ב קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 35 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי גצל 10/11/1995 - י"ז בחשוון תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 5 שורה: 62 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי דוד 25/09/1984 - כ"ח באלול תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 7 שורה: 13 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי חסיה 02/12/1999 - כ"ג בכסלו תש"ס ירקון גוש: 13 אזור: 5 שורה: 62 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי מיכאל 03/07/1978 - כ"ח בסיון תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 4 שורה: 20 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי צפורה 08/07/1999 - כ"ד בתמוז תשנ"ט קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 35 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי ראובן 30/12/1999 - כ"א בטבת תש"ס ירקון גוש: 19 אזור: 7 שורה: 10 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי רבקה 02/12/2014 - י' בכסלו תשע"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 26 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי רחל 08/01/1991 - כ"ב בטבת תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדורי שלמה 02/09/1968 - ט' באלול תשכ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 2 שורה: 16 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגובה רוסיה 27/02/1954 - כ"ה באדר א' תשי"ד קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 31 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגור אפרים 10/04/1987 - י"א בניסן תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 1 שורה: 25 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגור בתיה 25/08/2008 - כ"ד באב תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 1 שורה: 25 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגזל יעקב 15/06/1957 - י"ז בסיון תשי"ז קרית שאול גוש: 4ילדים אזור: 4 שורה: 5 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגזר אבדר דבורה 26/06/1984 - כ"ו בסיון תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 5 שורה: 3 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגזר חיים עמר 10/10/2015 - כ"ז בתשרי תשע"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 3 שורה: 4 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגזר מסעוד משה 25/12/1979 - ה' בטבת תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 45 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגיל משה 29/04/1945 - ט"ז באייר תש"ה נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 16 שורה: 1 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגיל רוזה שושנה 09/07/1959 - ג' בתמוז תשי"ט נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 16 שורה: 1 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגין זמיר 01/08/2001 - י"ב באב תשס"א ירקון גוש: 16 אזור: 10 שורה: 20 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגל גודלבסקי משה 21/10/1986 - י"ט בתשרי תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 3 שורה: 36 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגל משה אהרן 27/10/1969 - ט"ז בחשוון תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 4 שורה: 13 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגל עדנה 07/04/2006 - ט' בניסן תשס"ו ירקון גוש: 13 אזור: 30 שורה: 11 מקום: 52 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגל שושנה 20/02/2000 - י"ד באדר א' תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 4 שורה: 3 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגל שפרה 20/02/1977 - ג' באדר תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 4 שורה: 13 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגנילי רוזה 03/08/1968 - ט' באב תשכ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 4 שורה: 30 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגש אריה 30/01/1985 - ח' בשבט תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 5 שורה: 5 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביד הילדה 03/05/2010 - י"ט באייר תש"ע ירקון גוש: 11 אזור: 7 שורה: 19 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אביד ציון 09/10/1997 - ח' בתשרי תשנ"ח ירקון גוש: 11 אזור: 7 שורה: 19 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביד שושנה 18/05/2008 - י"ג באייר תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 5 שורה: 73 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידאן הגמאזאר 09/09/2008 - ט' באלול תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 10 שורה: 18 מקום: 19* לפתיחת עמוד זיכרון
אבידוב (גרשמן) דוב 22/02/1940 - י"ג באדר א' ת"ש נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 15 שורה: 8 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידוב אביצור אליעזר 26/09/1977 - י"ד בתשרי תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 3 שורה: 19 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידוב צילה 30/10/1982 - י"ג בחשוון תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 1 שורה: 29 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור יליזבטה 30/11/2004 - י"ז בכסלו תשס"ה ירקון גוש: 19 אזור: 10 שורה: 13 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור אביגדור רפאל 11/07/1984 - י"א בתמוז תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 32 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור אברהם 22/03/1994 - י' בניסן תשנ"ד ירקון גוש: 2 אזור: 3 שורה: 14 מקום: 44 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור אברהם 15/03/2001 - כ' באדר תשס"א ירקון גוש: 16 אזור: 18 שורה: 5 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור אסתר 17/09/2000 - י"ז באלול תש"ס קרית שאול גוש: 23 אזור: 1 שורה: 17 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור אריה 07/09/2016 - ד' באלול תשע"ו ירקון גוש: גפן אזור: ד שורה: 21 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור בורשטיין נחמה 28/02/1975 - י"ז באדר תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 28 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור גדליהו 04/05/1989 - כ"ט בניסן תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 14 אזור: 2 שורה: 44 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור גיורא 07/03/1985 - ט"ו באדר תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 3 שורה: 26 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 1051 - 1100 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

עדויות על נוכלים המנצלים את מצוקת משפחות הנפטרים בביה"ח בילינסון

ברגע הקשה מכל, ליד מיטת אדם אהוב שנפטר, ניגש אליכם אדם זר, מנחם, מחבק, מציע להסיר מעליכם כל דאגה לעניינים פרקטיים. מה תגידו?

משחק כדורגל כפרידה מן המת

בכל התרבויות ממלאת הקבורה מספר תפקידים. אופן הקבורה הייחודי מבטא גם השקפה לגבי המוות ומה בא אחריו.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 43 - 44 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo