רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אביטבול אברהם אלברט 14/07/2013 - ח' באב תשע"ג ירקון גוש: אתרוג אזור: 4 שורה: 39 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול אלי 13/07/2010 - ב' באב תש"ע ירקון גוש: לולב אזור: א שורה: 4 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול דניס 06/07/2014 - ח' בתמוז תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 34 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול יהודה 30/06/2011 - כ"ט בסיון תשע"א ירקון גוש: 17 אזור: יד שורה: 34 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול לסרי קלרה 31/08/2012 - י"ג באלול תשע"ב קרית שאול גוש: 21 אזור: 1 שורה: 1ז מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול מרדכי 27/01/2004 - ה' בשבט תשס"ד ירקון גוש: 1 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול מרדכי 20/03/2006 - כ' באדר תשס"ו ירקון גוש: 16 אזור: 16 שורה: 18 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול סול 24/01/2006 - כ"ד בטבת תשס"ו קרית שאול גוש: 31 אזור: 2 שורה: 30 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול רחל 13/10/1940 - י"א בתשרי תש"א טרומפלדור גוש: 1 אזור: ב שורה: יג מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול רחל 14/10/2005 - י"א בתשרי תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 8 שורה: 39 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול רחמה 10/08/2012 - כ"ב באב תשע"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1א שורה: 2 מקום: 1ג לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול שמואל 07/08/2009 - י"ז באב תשס"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1א שורה: 2 מקום: 1ג לפתיחת עמוד זיכרון
אביטוב אברהם יצחק 21/03/1995 - י"ט באדר ב' תשנ"ה קרית שאול גוש: 2 אזור: 3 שורה: 19 מקום: 43 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטוב קטוני מרים 06/08/1987 - י"א באב תשמ"ז קרית שאול גוש: 10 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטוב שרה 02/09/1964 - כ"ה באלול תשכ"ד קרית שאול גוש: 2 אזור: 3 שורה: 19 מקום: 42 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל אדית 15/01/2017 - י"ז בטבת תשע"ז ירקון גוש: גפן אזור: ב5 שורה: 41 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל אורה 29/04/2012 - ז' באייר תשע"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 6 שורה: 32 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל אילת 23/04/2009 - כ"ט בניסן תשס"ט קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 1ב מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל אליהו 10/02/2000 - ד' באדר א' תש"ס ירקון גוש: 16 אזור: 4 שורה: 7 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל אליהו 23/07/2007 - ח' באב תשס"ז ירקון לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל אניטה 10/11/2010 - ג' בכסלו תשע"א ירקון גוש: 12 אזור: 2א שורה: 1 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל אסתר 03/01/2002 - י"ט בטבת תשס"ב ירקון גוש: 6 אזור: 6 שורה: 3 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל בן ציון 09/01/2013 - כ"ז בטבת תשע"ג ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 9 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל בנימין 06/12/1998 - י"ז בכסלו תשנ"ט ירקון גוש: 2 אזור: 3 שורה: 12 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל דוד 10/07/2000 - ז' בתמוז תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 7 שורה: 6 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל דוד 10/07/2000 - ז' בתמוז תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 7 שורה: 6 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל דוד 12/11/2016 - י"ב בחשוון תשע"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 4 שורה: 37 מקום: 11+ לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל דינה 22/10/2014 - כ"ח בתשרי תשע"ה קרית שאול גוש: 5 אזור: 6 שורה: 12 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל דליה 15/02/2016 - ו' באדר א' תשע"ו ירקון גוש: הדס אזור: 1 שורה: 16 מקום: 16* לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל דליה 15/02/2016 - ו' באדר א' תשע"ו ירקון גוש: הדס אזור: 1 שורה: 16 מקום: 16* לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל ורה 06/04/2011 - ב' בניסן תשע"א ירקון גוש: 4 אזור: 4 שורה: 1א מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל חביבה 20/03/1989 - י"ד באדר ב' תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 10 שורה: 13 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל חיים 06/02/1998 - י' בשבט תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 1 שורה: 35 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל יהודית 20/05/2004 - כ"ט באייר תשס"ד קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 1ב מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל יעקב 30/01/1996 - ט' בשבט תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 5 שורה: 69 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל יעקב 17/04/1990 - כ"ג בניסן תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל יעקב 07/06/1937 - כ"ח בסיון תרצ"ז טרומפלדור גוש: 1 אזור: ג שורה: ג מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל יצחק 25/04/1994 - י"ד באייר תשנ"ד קרית שאול גוש: 21 אזור: 1 שורה: 32 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל כוכבה 14/01/1995 - י"ג בשבט תשנ"ה ירקון גוש: 10 אזור: 3 שורה: 12 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל לימור 15/08/1998 - כ"ג באב תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 7 שורה: 40 מקום: 1ד לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל מיכל 30/06/2002 - כ' בתמוז תשס"ב ירקון גוש: 6 אזור: 6 שורה: 10 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל מירה 11/12/2014 - י"ט בכסלו תשע"ה ירקון גוש: תמר אזור: 25 שורה: 2 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל מלי צבי 09/11/1951 - י' בחשוון תשי"ב קרית שאול גוש: 5 אזור: 2 שורה: 15 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל משה 27/04/1997 - כ' בניסן תשנ"ז קרית שאול גוש: 3 אזור: 4 שורה: 2 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל נסים 23/12/2004 - י"א בטבת תשס"ה ירקון גוש: 16 אזור: 12 שורה: 16 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל נעמי לי 13/11/2006 - כ"ב בחשוון תשס"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 10 שורה: 1 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל נפתלי 15/03/2015 - כ"ד באדר תשע"ה קרית שאול גוש: 31 אזור: 1 שורה: 1 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל עזרא 04/08/2001 - ט"ו באב תשס"א ירקון גוש: 12 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל צפורה 18/07/2009 - כ"ו בתמוז תשס"ט קרית שאול גוש: 3 אזור: 4 שורה: 2 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל קלייר 13/08/2012 - כ"ה באב תשע"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 3 שורה: 5 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 1251 - 1300 מתוך 453732
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 51 - 52 מתוך 52
<< לדף הקודםדף:  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo