רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבין ברכה 02/12/1973 - ז' בכסלו תשל"ד קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 43 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אבין זלמן שניאור 08/05/1988 - כ"א באייר תשמ"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 31 שורה: 25 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבין חיים ליב 28/12/1947 - ט"ו בטבת תש"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 56 שורה: 11 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבין ישראל יצחק 10/09/1965 - י"ד באלול תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 5 שורה: 34 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבין מאיר 15/08/1978 - י"ב באב תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 8 שורה: 5 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבין משה 10/08/1974 - כ"ב באב תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 20 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבין קלר 17/09/1997 - ט"ו באלול תשנ"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 31 שורה: 23 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינה יפה 04/03/2004 - י"א באדר תשס"ד ירקון גוש: 3 אזור: 5 שורה: 12 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינו אבונה יעקב 27/10/1986 - כ"ד בתשרי תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 20 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינו אברהם 05/05/1996 - ט"ז באייר תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 5 שורה: 62 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינו לאה 28/04/2008 - כ"ג בניסן תשס"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 51 שורה: 9 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינו מרוארד 01/07/1997 - כ"ו בסיון תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 3 שורה: 37 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינו סלח צאלח 23/11/1983 - י"ז בכסלו תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינו סעדיה מרים 09/08/1982 - כ"א באב תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינו עזרא 17/01/2013 - ו' בשבט תשע"ג ירקון גוש: 17 אזור: 6ב שורה: 2 מקום: 53 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינו רבקה 12/10/1992 - ט"ז בתשרי תשנ"ג ירקון גוש: 5 אזור: 3 שורה: 8 מקום: 65 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינו שלמה 10/12/2014 - י"ח בכסלו תשע"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 51 שורה: 9 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינוח לאה 31/08/1998 - ט' באלול תשנ"ח קרית שאול גוש: 6צ אזור: 5 שורה: 2 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינוח שניידר נחמה 21/02/1986 - י"ג באדר א' תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 2 שורה: 31 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינוח שניידר נתן 27/02/1978 - כ' באדר א' תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 2 שורה: 31 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינון אסתר 14/10/1963 - כ"ו בתשרי תשכ"ד קרית שאול לפתיחת עמוד זיכרון
אבינון ליאון 18/04/1992 - ט"ו בניסן תשנ"ב ירקון גוש: 3 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינון שלמה 12/04/2015 - כ"ג בניסן תשע"ה קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 33 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינועם אוריאל 23/04/1997 - ט"ז בניסן תשנ"ז ירקון גוש: 19 אזור: 6 שורה: 3 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינועם חנה 04/01/1983 - י"ט בטבת תשמ"ג קרית שאול גוש: 3 אזור: 2 שורה: 17 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינועם טובה 22/09/1976 - כ"ז באלול תשל"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 65 שורה: 12 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינועם יחיאל 29/12/1989 - א' בטבת תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 10 שורה: 4 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינועם צבי 02/08/1997 - כ"ח בתמוז תשנ"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 65 שורה: 12 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינועם ראובן 02/09/1974 - ט"ו באלול תשל"ד קרית שאול גוש: 3 אזור: 2 שורה: 17 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינועם רוחמה 01/05/1986 - כ"ב בניסן תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 3 שורה: 30 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינועם שמואל 15/01/1967 - ד' בשבט תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 3 שורה: 30 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינזר יעקב 04/12/1961 - כ"ו בכסלו תשכ"ב קרית שאול גוש: 8 אזור: 4 שורה: 8 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינחם צפורה 14/07/1976 - ט"ז בתמוז תשל"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 50 שורה: 7 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינטובה תאוסיה 08/02/1981 - ד' באדר א' תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 34 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינטע מאיר 14/04/2016 - ו' בניסן תשע"ו ירקון גוש: גפן אזור: ב5 שורה: 56 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינטע פילו עדיה 18/05/2006 - כ' באייר תשס"ו ירקון גוש: 19 אזור: 6 שורה: 7 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני אביאני יעקב 03/04/2002 - כ"א בניסן תשס"ב ירקון גוש: 13 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני אביאני שמואל 15/10/1977 - ג' בחשוון תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני ברכה 04/04/1976 - ד' בניסן תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני ברכה 04/07/1991 - כ"ב בתמוז תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני טוביה 09/04/1955 - י"ח בניסן תשט"ו קרית שאול גוש: 8 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני יעקב עובד 25/10/1947 - י"ב בחשוון תש"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 56 שורה: 8 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני מרים 04/03/1964 - כ' באדר תשכ"ד קרית שאול גוש: 8 אזור: 4 שורה: 33 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני ניצנה 09/01/1996 - י"ז בטבת תשנ"ו ירקון גוש: 1 אזור: 6 שורה: 13 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני סעדיה 30/01/2009 - ו' בשבט תשס"ט קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אביני עובדיה 04/07/1968 - ט' בתמוז תשכ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 2 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני ציון 18/01/1989 - י"ב בשבט תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אביני ציון 03/11/1979 - י"ד בחשוון תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 1 שורה: 11 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני רבקה 13/08/1940 - ט' באב ת"ש נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 25 שורה: 1 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני שולמית 07/12/1937 - ג' בטבת תרצ"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 18 שורה: 12 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 1401 - 1450 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo