רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אביוב ויקטוריה 02/10/1981 - ה' בתשרי תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 36 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוב ליבה 14/05/1934 - כ"ט באייר תרצ"ד נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 11 שורה: 11 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוט אברהם 06/11/2009 - י"ט בחשוון תש"ע ירקון גוש: 16 אזור: 18 שורה: 5 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוני אהובה 13/06/1941 - י"ח בסיון תש"א נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 38 שורה: 14 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוני אהרן 07/12/1934 - א' בטבת תרצ"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 6 שורה: 16 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוני זאב 11/04/1941 - י"ד בניסן תש"א נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 38 שורה: 13 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוני יוסף 31/07/1967 - כ"ג בתמוז תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 8 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוני יחיאל 30/11/2000 - ג' בכסלו תשס"א ירקון גוש: 13 אזור: 22 שורה: 6 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוני יעקב 06/12/2006 - ט"ו בכסלו תשס"ז קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 29 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אביוני מרים 31/05/1942 - ט"ו בסיון תש"ב נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 41 שורה: 2 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוני ציון 06/09/1999 - כ"ו באלול תשנ"ט ירקון גוש: 19 אזור: 7 שורה: 20 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוני ציונה 01/07/1988 - י"ז בתמוז תשמ"ח קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוני שולמית 17/01/1954 - י"ד בשבט תשי"ד קרית שאול גוש: 6 אזור: 4 שורה: 6 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוני שלמה 02/10/1962 - ה' בתשרי תשכ"ג קרית שאול גוש: 6 אזור: 4 שורה: 6 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוף יאיר 14/10/1994 - ט' בחשוון תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 30 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוף פרידה 09/06/1985 - כ' בסיון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 3 שורה: 48 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב אוריאל 16/08/2006 - כ"ב באב תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 20 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב אל נתן 30/10/1990 - י"ב בחשוון תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1ב שורה: 32 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב אלחנן 26/04/1979 - כ"ט בניסן תשל"ט קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב אסתר 21/10/2007 - ט' בחשוון תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב אריה 05/10/1989 - ו' בתשרי תש"נ קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב דבורה 20/07/1936 - א' באב תרצ"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 14 שורה: 14 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב דוד 11/07/1962 - ט' בתמוז תשכ"ב קרית שאול גוש: 2 אזור: 4 שורה: 23 מקום: 42 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב יונה 23/03/2012 - כ"ט באדר תשע"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 5 שורה: 11 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב יעקב 09/12/2012 - כ"ה בכסלו תשע"ג קרית שאול גוש: 2 אזור: 2 שורה: 13 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב יפה 07/05/1989 - ג' באייר תשמ"ט קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב לאה 01/03/1983 - ט"ז באדר תשמ"ג קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב סולץ 20/02/1997 - י"ד באדר א' תשנ"ז ירקון גוש: 3 אזור: 2 שורה: 5 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב פנינה 13/01/1948 - ב' בשבט תש"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 62 שורה: 6 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוב שרה 19/08/1983 - י' באלול תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 5 שורה: 11 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוהר יוסף 12/09/2016 - ט' באלול תשע"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 10 שורה: 1 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוף יוסף 26/11/1998 - ז' בכסלו תשנ"ט קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוף שושנה בלור 09/04/1952 - י"ד בניסן תשי"ב קרית שאול גוש: 6 אזור: 3 שורה: 7 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזוף שרה 28/03/1979 - כ"ט באדר תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 5 שורה: 9 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזמיל מסעוד 27/10/1957 - ב' בחשוון תשי"ח קרית שאול גוש: 7 אזור: 5 שורה: 7 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזמיל פרלה 26/01/2017 - כ"ח בטבת תשע"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1ב שורה: 22 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזמיל קרן 09/05/1983 - כ"ו באייר תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 61 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזמיל שמעון 12/01/1992 - ז' בשבט תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 34 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזמל חנה 05/04/2016 - כ"ו באדר ב' תשע"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 34 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזמר דליה 24/12/1997 - כ"ה בכסלו תשנ"ח ירקון גוש: 13 אזור: 7 שורה: 9 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביזמר שמעון 15/11/2015 - ג' בכסלו תשע"ו ירקון גוש: 13 אזור: 7 שורה: 10 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביחי אוה 17/07/1998 - כ"ג בתמוז תשנ"ח ירקון גוש: 11 אזור: 9 שורה: 7 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביחי דני 12/03/2011 - ו' באדר ב' תשע"א ירקון גוש: 16 אזור: 9א שורה: 40 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אביחי דני 12/03/2011 - ו' באדר ב' תשע"א ירקון גוש: 16 אזור: 9א שורה: 40 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אביחיל שושנה 10/09/1983 - ד' בתשרי תשמ"ד קרית שאול גוש: 10 אזור: 5 שורה: 1 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אביחסירה דינה 20/05/2012 - כ"ח באייר תשע"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 35 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אביחסירה רחל 20/01/2007 - א' בשבט תשס"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 1א מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אביט הנריאטה 16/01/1985 - כ"ג בטבת תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 9 שורה: 27 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול אבוטבול דוד 21/06/1924 - י"ט בסיון תרפ"ד טרומפלדור גוש: 1 אזור: ב שורה: טו מקום: 92 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטבול אברהם 02/08/2016 - כ"ז בתמוז תשע"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 8ב שורה: 1 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 1201 - 1250 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo