רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבידן מנדל 30/06/1971 - ז' בתמוז תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 2 שורה: 17 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן מנדל 30/06/1971 - ז' בתמוז תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 2 שורה: 17 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן מנדל 29/03/1996 - ט' בניסן תשנ"ו ירקון גוש: 12 אזור: 2 שורה: 13 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן נורה 09/07/2002 - כ"ט בתמוז תשס"ב ירקון גוש: 16 אזור: 18 שורה: 10 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן נתן 23/04/1978 - ט"ז בניסן תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1 שורה: 21 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן סימונה 14/05/2007 - כ"ו באייר תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 3 שורה: 11 מקום: 2* לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן עוזי 21/12/2012 - ט' בטבת תשע"ג ירקון גוש: 12 אזור: 1 שורה: 35 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן פנינה 10/08/2004 - כ"ג באב תשס"ד ירקון גוש: 18 אזור: 4א שורה: 31 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן צבי 27/04/2008 - כ"ב בניסן תשס"ח ירקון גוש: 18 אזור: 3א שורה: 21 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן ציונה 06/08/2012 - י"ח באב תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 95 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן ציונה 06/08/2012 - י"ח באב תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 95 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן שושנה 28/07/2011 - כ"ז בתמוז תשע"א ירקון גוש: 19 אזור: 8א שורה: 39 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן שלומית 25/02/1991 - י"א באדר תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 42 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן שלמה 12/06/1999 - כ"ח בסיון תשנ"ט ירקון גוש: 16 אזור: 4 שורה: 6 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן שמחה 19/04/2007 - א' באייר תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 2 שורה: 35 מקום: 11* לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן שרה 22/01/2010 - ח' בשבט תש"ע ירקון גוש: 5 אזור: 3 שורה: 7 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידע משה 23/04/1980 - ז' באייר תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 3 שורה: 5 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר אבינועם 20/12/2002 - ט"ו בטבת תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 5 שורה: 7 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר אהובה 20/04/2016 - י"ב בניסן תשע"ו ירקון גוש: 15 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר אהרן 27/08/1998 - ה' באלול תשנ"ח ירקון גוש: 9 אזור: 5 שורה: 8 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר אפרים 17/04/2014 - י"ז בניסן תשע"ד ירקון גוש: גפן אזור: א1 שורה: 16 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר ברוניה 25/10/1990 - ו' בחשוון תשנ"א קרית שאול גוש: 2 אזור: 2 שורה: 11 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר ברכה 03/11/2000 - ה' בחשוון תשס"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 6 שורה: 39 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר דב 22/09/1980 - י"ג בתשרי תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 18 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר דוד 20/10/1995 - כ"ו בתשרי תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 12 שורה: 9 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר הלל 07/04/2000 - ב' בניסן תש"ס קרית שאול גוש: 2 אזור: 2 שורה: 11 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר זאב 15/12/1999 - ו' בטבת תש"ס קרית שאול גוש: 22 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר חנה 02/11/2012 - י"ז בחשוון תשע"ג ירקון גוש: חרוב אזור: 1 שורה: 35 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר טובה 12/12/1998 - כ"ג בכסלו תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 6 שורה: 30 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר יהודה 19/06/1989 - ט"ז בסיון תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 6 שורה: 30 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר יונה 04/07/1995 - ו' בתמוז תשנ"ה קרית שאול גוש: 2 אזור: 5 שורה: 32 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר יחיאל 09/11/1990 - כ"א בחשוון תשנ"א קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 19 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר לאה 24/08/1998 - ב' באלול תשנ"ח ירקון גוש: 13 אזור: 9 שורה: 2 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר לורטה 08/12/2011 - י"ב בכסלו תשע"ב ירקון גוש: 13 אזור: 12 שורה: 9 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר משה 31/01/2012 - ח' בשבט תשע"ב קרית שאול גוש: 50 אזור: 24 שורה: 3 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר משה 26/05/1999 - י"א בסיון תשנ"ט ירקון גוש: 1 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר נחום 10/06/1977 - כ"ה בסיון תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר שלמה אהרן 17/12/2009 - ל' בכסלו תש"ע הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 7 שורה: 8 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידר שרה בתיה 21/01/2000 - י"ד בשבט תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 7 שורה: 8 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אביהר אליהו שמואל 21/07/1984 - כ"א בתמוז תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 9 שורה: 7 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביהר אסתר 11/01/2017 - י"ג בטבת תשע"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 9 שורה: 7 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביו אידה 23/05/1957 - כ"ב באייר תשי"ז קרית שאול גוש: 9 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אביו בכור 09/02/1968 - י' בשבט תשכ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 6 שורה: 39 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביו ג'ויה 25/02/1980 - ח' באדר תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביו ג'ויה 25/02/1980 - ח' באדר תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביו חביון בת שבע 12/06/1980 - כ"ח בסיון תש"מ קרית שאול גוש: 6 אזור: 6 שורה: 22 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביו יצחק 03/02/2006 - ו' בשבט תשס"ו ירקון גוש: 18 אזור: 3א שורה: 13 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוב אביבה זולו 09/06/1976 - י"ב בסיון תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 2 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוב אביוף אהרן 01/06/1976 - ד' בסיון תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 36 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אביוב דליה 20/12/1936 - ו' בטבת תרצ"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 14 שורה: 26 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 1151 - 1200 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

יום הזכרון הפרטי שלי

ידעתי שהוא חולה. הוא בישר לי על כך בעצמו, יחד עם אמא, בביקור לא מתוכנן בדירתי בתל אביב.

מוות ויראלי

מותם של כוכבים וגיבורי תרבות מעוררים גלים אדירים של תגובות ברשת ומחוצה לה. הקשר בין הכוכב למעריציו לעולם אינו אישי, אך עבור המעריצים, מערכת היחסים היא אמיתית ואינטימית לא פחות מקשר חברי, ואולי אף יותר.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 47 - 48 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo