רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אביני שילה 08/06/1974 - י"ח בסיון תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 2 שורה: 24 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני שלום 05/11/1973 - י' בחשוון תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אביני שלום 19/09/1992 - כ"א באלול תשנ"ב ירקון גוש: 3 אזור: 2 שורה: 9 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינין משה 07/09/1991 - כ"ח באלול תשנ"א קרית שאול גוש: 31 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אביניר דבורה 10/09/2014 - ט"ז באלול תשע"ד ירקון גוש: 13 אזור: 7 שורה: 9 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אביניר יוסף 22/12/1997 - כ"ג בכסלו תשנ"ח ירקון גוש: 13 אזור: 7 שורה: 9 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינל עדנה 25/10/2014 - א' בחשוון תשע"ה קרית שאול גוש: 50 אזור: 29 שורה: 4 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינרי קלמן ראובן 21/01/2013 - י' בשבט תשע"ג קרית שאול גוש: 23 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינרי אבנר 03/01/1987 - ב' בטבת תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 2 שורה: 5 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינרי גדעון 24/08/1983 - ט"ז באלול תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 2 שורה: 5 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינרי יהודית 11/03/1966 - י"ט באדר תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 3 שורה: 29 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינרי יהודית 16/04/1998 - כ' בניסן תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינרי יונה 12/07/1986 - ו' בתמוז תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינרי יצחק 30/08/1977 - ט"ז באלול תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 3 שורה: 8 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינרי ליכטנשטיין סוניה 09/03/2010 - כ"ג באדר תש"ע הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 8 שורה: 32 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינרי מאשה 05/02/1993 - י"ד בשבט תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 2 שורה: 5 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינרי מנוחה 18/06/1962 - ט"ז בסיון תשכ"ב קרית שאול גוש: 11 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינרי קלמן 05/02/1984 - ג' באדר א' תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 8 שורה: 32 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבינרי קלמן פליציה 05/06/2010 - כ"ג בסיון תש"ע קרית שאול גוש: 23 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסדה משה 24/11/2011 - כ"ז בחשוון תשע"ב ירקון גוש: אתרוג אזור: 6 שורה: 1ד מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסדריס מסעודה 21/09/1987 - כ"ז באלול תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 1 שורה: 44 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסוזאני סולטנט 16/02/2013 - ו' באדר תשע"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 9 שורה: 1א מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסוזאני סולטנט 16/02/2013 - ו' באדר תשע"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 9 שורה: 1א מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסוזאני עזיז 02/06/2008 - כ"ח באייר תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 9 שורה: 1א מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסרה חסיבה 07/09/2003 - י' באלול תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 18 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסרוב פני 12/07/1949 - ט"ו בתמוז תש"ט קרית שאול גוש: 4ילדים אזור: 1 שורה: 5 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסרור ארמונד 24/04/1963 - ל' בניסן תשכ"ג קרית שאול גוש: 8 אזור: 6 שורה: 14 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסרור הרב רפאל 03/11/1982 - י"ז בחשוון תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 23 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסרור יוסף 12/06/1995 - י"ד בסיון תשנ"ה ירקון גוש: 13 אזור: 4 שורה: 71 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסרור יוסף 07/06/1999 - כ"ג בסיון תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 7 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסרור מזל טוב 24/10/2008 - כ"ה בתשרי תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 6 שורה: 30 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסרור סולטנה 01/01/1974 - ח' בטבת תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 3 שורה: 32 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אביסרור סימי 05/02/2004 - י"ג בשבט תשס"ד קרית שאול גוש: 8 אזור: 3 שורה: 8 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אביסרור רחל 01/03/1971 - ד' באדר תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 36 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד זוהרה 18/04/1956 - ז' באייר תשט"ז קרית שאול גוש: 8 אזור: 4 שורה: 33 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד יהודית 05/01/2015 - י"ד בטבת תשע"ה ירקון גוש: 13 אזור: 11 שורה: 12 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד יוסף 01/04/1989 - כ"ו באדר ב' תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 20 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד יוסף 05/07/1978 - ל' בסיון תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 7 שורה: 11 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד יחיאל 18/12/1995 - כ"ה בכסלו תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 11 שורה: 12 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד לילו 10/07/1983 - כ"ט בתמוז תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 4 שורה: 4 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד מאשה 25/01/1990 - כ"ט בטבת תש"נ קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד מיכאל 03/03/2010 - י"ז באדר תש"ע ירקון גוש: 16 אזור: 12 שורה: 2 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד עדה 27/05/1980 - י"ב בסיון תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 20 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד פוקופץ יוסף 01/05/1956 - כ"א באייר תשט"ז קרית שאול גוש: 8 אזור: 1 שורה: 22 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד פטאן אליהו 24/10/2001 - ז' בחשוון תשס"ב ירקון גוש: 16 אזור: 10 שורה: 14 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד שמעון 23/10/1996 - י' בחשוון תשנ"ז ירקון גוש: 11 אזור: 3 שורה: 4 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעד שרית 17/11/1977 - ז' בכסלו תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 15 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעז אביבה 12/06/2012 - כ"ב בסיון תשע"ב ירקון גוש: 18 אזור: 3א שורה: 20 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעז זלמן 23/10/2002 - י"ז בחשוון תשס"ג ירקון גוש: 4 אזור: 4 שורה: 2 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אביעז עזריאלי 18/11/2006 - כ"ז בחשוון תשס"ז ירקון גוש: 18 אזור: 3א שורה: 20 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 1451 - 1500 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo