רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אביטל רחמים 12/07/2008 - ט' בתמוז תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 3 שורה: 41 מקום: 14* לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל רפאל 09/11/2006 - י"ח בחשוון תשס"ז ירקון גוש: 18 אזור: 3א שורה: 26 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל שושנה 13/03/2016 - ג' באדר ב' תשע"ו ירקון גוש: תמר אזור: ג1 שורה: 2 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל שלום 10/09/1995 - ט"ו באלול תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 9 שורה: 9 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל שלום 17/08/2006 - כ"ג באב תשס"ו קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 1ב מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל שלום רוברט 20/04/1999 - ד' באייר תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 2 שורה: 19 מקום: 1ג לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל שלמה 30/07/2008 - כ"ז בתמוז תשס"ח קרית שאול גוש: 5 אזור: 6 שורה: 12 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל שמעון 12/01/2013 - ב' בשבט תשע"ג ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 92 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל שפרה 22/07/1982 - ב' באב תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 1 שורה: 46 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטל תמר 30/07/1984 - א' באב תשמ"ד קרית שאול גוש: 5 אזור: 5 שורה: 21 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן ברוך חיים 19/07/2003 - י"ט בתמוז תשס"ג ירקון גוש: 1 אזור: 4 שורה: 5 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן ג'וליה 29/06/2003 - כ"ט בסיון תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 16 שורה: 11 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן דוד 06/01/1987 - ה' בטבת תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 24 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן דוד 09/03/1983 - כ"ד באדר תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 9 שורה: 15 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן הרצל 30/06/2001 - ט' בתמוז תשס"א קרית שאול גוש: 1א אזור: 2 שורה: 18 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן יוסף 24/02/2007 - ו' באדר תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 3 שורה: 12 מקום: 7* לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן יוסף 24/02/2007 - ו' באדר תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 3 שורה: 12 מקום: 7* לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן ימין 27/10/2008 - כ"ח בתשרי תשס"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 2 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן ימנה 14/08/1967 - ח' באב תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 39 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן יעקב 19/03/1991 - ד' בניסן תשנ"א קרית שאול גוש: 31 אזור: 2 שורה: 7 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן יעקב 05/07/2011 - ד' בתמוז תשע"א ירקון גוש: 17 אזור: יד שורה: 33 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן יצחק 16/12/1972 - י"א בטבת תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 2 שורה: 20 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן יצחק 24/10/2002 - י"ח בחשוון תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 1 שורה: 8 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן יצחק 19/09/1998 - כ"ח באלול תשנ"ח ירקון גוש: 13 אזור: 2 שורה: 23 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן לואיזה 30/04/2013 - כ' באייר תשע"ג ירקון גוש: תמר אזור: ק2 שורה: 13 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן לילי 05/09/1990 - ט"ו באלול תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 2 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן מימון 30/12/1989 - ב' בטבת תש"נ קרית שאול גוש: 22 אזור: 2 שורה: 29 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן מסעודה 31/07/1974 - י"ב באב תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 7 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן מצוה 15/04/1994 - ד' באייר תשנ"ד קרית שאול גוש: 1א אזור: 3 שורה: 11 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן מרגלית 23/05/1965 - כ"א באייר תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 5 שורה: 38 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן מרסל 09/01/1998 - י"א בטבת תשנ"ח קרית שאול גוש: 1א אזור: 3 שורה: 10 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן סול 06/05/2003 - ד' באייר תשס"ג ירקון גוש: 18 אזור: 3 שורה: 9 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן סימון 10/07/1965 - י' בתמוז תשכ"ה קרית שאול גוש: 12 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן סעדה 30/03/2007 - י"א בניסן תשס"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 6 שורה: 2 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן צביה 12/06/2013 - ד' בתמוז תשע"ג קרית שאול גוש: 1א אזור: 1 שורה: 2 מקום: 1ג לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן רחל 10/04/2014 - י"א בניסן תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 6 שורה: 1א מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן רחל 16/10/2009 - כ"ט בתשרי תש"ע קרית שאול גוש: 31 אזור: 2 שורה: 7 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן שלום 25/07/1995 - כ"ז בתמוז תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 6 שורה: 1א מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן שלמה סלומן 01/12/1995 - ח' בכסלו תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 11 מקום: 42 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן שמחה 24/11/2011 - כ"ז בחשוון תשע"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 9 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן שמעון 04/08/1982 - ט"ו באב תשמ"ב קרית שאול גוש: 4ילדים אזור: 1ג שורה: 8 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן שמעון 02/12/2004 - י"ט בכסלו תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 1א שורה: 11 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן שמעון 11/08/2015 - כ"ו באב תשע"ה ירקון גוש: תמר אזור: ק2 שורה: 12 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן שמעון 29/06/1984 - כ"ט בסיון תשמ"ד קרית שאול גוש: 1א אזור: 3 שורה: 22 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן תמר 09/04/2007 - כ"א בניסן תשס"ז ירקון גוש: 1 אזור: 4 שורה: 5 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביטן תמר 15/08/1985 - כ"ח באב תשמ"ה קרית שאול גוש: 12 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב אברהם 22/10/1974 - ו' בחשוון תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 3 שורה: 32 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב אמה 18/03/2013 - ז' בניסן תשע"ג ירקון גוש: 8 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב בן ציון 13/04/1997 - ו' בניסן תשנ"ז ירקון גוש: 8 אזור: 3 שורה: 1 מקום: 48 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב בסנדה 08/01/2001 - י"ג בטבת תשס"א ירקון גוש: 13 אזור: 21 שורה: 14 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 1301 - 1350 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo