רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבידור הניה 20/12/2008 - כ"ג בכסלו תשס"ט ירקון גוש: 1 אזור: 6 שורה: 6 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור זהבי אריאלה 09/06/1991 - כ"ז בסיון תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 3 שורה: 21 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור חנה 25/06/2005 - י"ח בסיון תשס"ה ירקון גוש: 16 אזור: 18 שורה: 5 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור יוסף 22/07/2008 - י"ט בתמוז תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 3 שורה: 31 מקום: 2* לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור יעקב 04/04/1982 - י"ב בניסן תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 5 שורה: 30 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור ירקונה 16/01/1970 - ט' בשבט תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 3 שורה: 26 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור מאיר 26/11/1992 - א' בכסלו תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 4 שורה: 20 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור משה 04/08/2001 - ט"ו באב תשס"א ירקון גוש: 12 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור משה 01/03/2005 - כ' באדר א' תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 19 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור משה 02/07/1989 - כ"ט בסיון תשמ"ט קרית שאול גוש: 23 אזור: 1 שורה: 17 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור נחמה 27/11/2016 - כ"ו בחשוון תשע"ז קרית שאול גוש: 1א אזור: 1 שורה: 26 מקום: 1ח לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור נסים 12/08/1965 - י"ד באב תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 5 שורה: 27 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור סולטנה 10/04/2000 - ה' בניסן תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 32 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור עבד מרדכי 08/09/1978 - ו' באלול תשל"ח קרית שאול גוש: 1 אזור: 3 שורה: 9 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור עיני עובדיה 27/09/1978 - כ"ו באלול תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 4 שורה: 32 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור צברי 19/04/1992 - ט"ז בניסן תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 6 שורה: 16 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידור רחל 03/08/1993 - ט"ז באב תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 25 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידזינסקי אברהם 16/04/1987 - י"ז בניסן תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 1 שורה: 34 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן אבודן זלמן 06/03/1986 - כ"ו באדר א' תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 3 שורה: 42 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן אברהם 30/05/1987 - ב' בסיון תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 32 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן אהרון 10/11/2006 - י"ט בחשוון תשס"ז ירקון גוש: 18 אזור: 1 שורה: 8 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן אידה 12/07/2015 - כ"ה בתמוז תשע"ה ירקון גוש: 18 אזור: 4א שורה: 27 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן איטה יהודית 19/03/1930 - י"ט באדר תר"צ טרומפלדור גוש: 1 אזור: ד שורה: ז מקום: 68 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן אליעזר 23/05/1997 - ט"ז באייר תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 13 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן אליעזר 03/12/2012 - י"ט בכסלו תשע"ג ירקון גוש: 13 אזור: 30 שורה: 12 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן אסתר 09/10/2010 - א' בחשוון תשע"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 2 שורה: 13 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן אסתר 28/06/2012 - ח' בתמוז תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 3 שורה: 22 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן אריה 21/03/1997 - י"ב באדר ב' תשנ"ז ירקון גוש: 11 אזור: 3 שורה: 22 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן אשר 07/11/2010 - א' בכסלו תשע"א ירקון גוש: 5 אזור: 3 שורה: 7 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן בנימין 08/05/1998 - י"ב באייר תשנ"ח ירקון גוש: 4 אזור: 5 שורה: 1 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן גרשון 14/11/1986 - י"ב בחשוון תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 3 שורה: 33 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן דב 20/04/1987 - כ"א בניסן תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 20 אזור: 3 שורה: 1 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן דוד 11/05/1995 - י"א באייר תשנ"ה ירקון גוש: 2 אזור: 3 שורה: 21 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן דוד 28/03/2008 - כ"א באדר ב' תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 28 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן דן 26/02/2014 - כ"ו באדר א' תשע"ד קרית שאול גוש: 32 אזור: 2 שורה: 5 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן דניאל 15/04/2009 - כ"א בניסן תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 5 שורה: 48 מקום: 2* לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן חיים 30/03/2001 - ו' בניסן תשס"א קרית שאול גוש: 5 אזור: 6 שורה: 21 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן חנן 25/09/2016 - כ"ג באלול תשע"ו ירקון גוש: גפן אזור: א2 שורה: 15 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן חנן 25/09/2016 - כ"ג באלול תשע"ו ירקון גוש: גפן אזור: א2 שורה: 15 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן יונה 02/04/1973 - א' בניסן תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 18 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן יונה 07/04/2012 - ט"ז בניסן תשע"ב ירקון גוש: 18 אזור: 3א שורה: 21 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן יוסף 15/11/2014 - כ"ב בחשוון תשע"ה קרית שאול גוש: 30 אזור: 2 שורה: 27 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן יעל 13/09/2005 - י' באלול תשס"ה ירקון גוש: 13 אזור: 30 שורה: 12 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן יצחק 04/01/1984 - כ"ט בטבת תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 42 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן כריסטינה 25/11/2013 - כ"ב בכסלו תשע"ד קרית שאול גוש: 23 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן מאיר 10/11/2014 - י"ז בחשוון תשע"ה ירקון גוש: 16 אזור: 18 שורה: 10 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן מאיר 14/11/1995 - כ"א בחשוון תשנ"ו קרית שאול גוש: 23 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן מירון 01/08/1982 - י"ג באב תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 7 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן מלכה 03/03/1989 - כ"ו באדר א' תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 13 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבידן מלכה 13/10/1982 - כ"ז בתשרי תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 3 שורה: 42 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 1101 - 1150 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

קייטנת השכול

כשהילדים מגיעים למחנה, הם תולים תמונה של יקירם שנפטר על לוח זיכרון, מציגים את עצמם לשאר חברי הקבוצה, ומספרים על האובדן שלהם.

האב החורג יגדל את בתה של אשתו המנוחה - ולא האב הביולוגי

תדהמה בעולם המשפט: בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן קבע, כי קטינה אשר אמה נפטרה, תישאר במשמורתו של אביה החורג, ולא תועבר למשמורת אביה הביולוגי.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 45 - 46 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo