רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבייב גניה 15/05/1999 - כ"ט באייר תשנ"ט ירקון גוש: 16 אזור: 4 שורה: 4 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב דוד 18/06/2009 - כ"ו בסיון תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 8 שורה: 12 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב זורה 26/10/2008 - כ"ז בתשרי תשס"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 14 אזור: 2 שורה: 38 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב זילפה 11/01/2000 - ד' בשבט תש"ס ירקון גוש: 16 אזור: 5 שורה: 5 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב זינאידה 06/05/2008 - א' באייר תשס"ח ירקון גוש: 6 אזור: 4 שורה: 8 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב יסקיה 18/09/1997 - ט"ז באלול תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 22 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב ישר 16/12/1979 - כ"ז בכסלו תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 2 שורה: 46 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב מיכאל 24/01/2004 - ב' בשבט תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 5 שורה: 38 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב מיכאל 01/09/2002 - כ"ד באלול תשס"ב ירקון גוש: 7 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב מלכה 26/01/2007 - ז' בשבט תשס"ז קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 22 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב מלכה 09/08/1998 - י"ז באב תשנ"ח ירקון גוש: 8 אזור: 3 שורה: 1 מקום: 63 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב משה 19/11/2000 - כ"א בחשוון תשס"א ירקון גוש: 8 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב פריידה 01/08/2007 - י"ז באב תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 1 שורה: 31 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב ציון 21/12/2000 - כ"ד בכסלו תשס"א ירקון גוש: 13 אזור: 21 שורה: 10 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב רחמן 22/05/2009 - כ"ח באייר תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 8 שורה: 31 מקום: 7* לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב שלום 31/10/2004 - ט"ז בחשוון תשס"ה ירקון גוש: 16 אזור: 11 שורה: 25 מקום: 43 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב שרה 09/04/2008 - ד' בניסן תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 4 שורה: 14 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייב תמרה 19/02/1992 - ט"ו באדר א' תשנ"ב ירקון גוש: 2 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייה אברהם 02/11/1977 - כ"א בחשוון תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 3 שורה: 10 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייה יונה 16/08/2003 - י"ח באב תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 3 שורה: 10 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייה יונה 16/08/2003 - י"ח באב תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 3 שורה: 10 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייט נדיה 03/04/1986 - כ"ג באדר ב' תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 43 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייט שלום 07/04/1981 - ג' בניסן תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 43 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אביים שמואל 12/12/1980 - ו' בטבת תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 5 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייני (אביני) סלמה (שולמית) 19/10/1930 - כ"ז בתשרי תרצ"א טרומפלדור גוש: 1 אזור: ה שורה: א מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייני דוביה 18/11/1932 - י"ט בחשוון תרצ"ג נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 7 שורה: 6 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייני עדני דניאל 16/12/1938 - כ"ג בכסלו תרצ"ט נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 19 שורה: 19 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבייני פנינה 19/06/1934 - ו' בתמוז תרצ"ד נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 6 שורה: 10 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביכזיר צפורה מרים 16/07/1933 - כ"ב בתמוז תרצ"ג נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 6 שורה: 2 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אביכזר אברהם 20/04/1996 - א' באייר תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 10 שורה: 6 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אביכזר יהושע 12/06/1991 - א' בתמוז תשנ"א קרית שאול גוש: 21 אזור: 1 שורה: 20 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביכזר יצחק בכור 15/06/1969 - כ"ט בסיון תשכ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 5 שורה: 37 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביכזר נסים 21/03/2014 - י"ט באדר ב' תשע"ד ירקון גוש: 18 אזור: ה שורה: 11 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אביכזר נעמי 14/07/1990 - כ"ב בתמוז תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 5 שורה: 37 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביכזר צפורה 24/09/1932 - כ"ג באלול תרצ"ב נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 7 שורה: 6 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביכזר צפורה 24/09/1932 - כ"ג באלול תרצ"ב נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 7 שורה: 6 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבילאה אהרן הנס 30/08/1967 - כ"ה באב תשכ"ז קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 33 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבילאה הלנה 08/04/2003 - ו' בניסן תשס"ג ירקון גוש: 18 אזור: 6 שורה: 14 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבילביץ אבא 03/06/1971 - י"א בסיון תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 3 שורה: 21 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבילבסקי זלטא זלאטא 15/11/1964 - י' בכסלו תשכ"ה קרית שאול גוש: 4 אזור: 1 שורה: 34 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבילוביץ חנן 01/06/1953 - י"ח בסיון תשי"ג קרית שאול גוש: 6 אזור: 1 שורה: 23 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אביליוביץ יצחק יחזקאל 13/11/1939 - א' בכסלו ת"ש נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 23 שורה: 2 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבים בנדיקס יוסף 20/06/1984 - כ' בסיון תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 43 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבימאיר בת שבע 11/02/1900 - י"ב באדר א' תר"ס יפו גוש: - אזור: ג שורה: 7 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבימור אביגיל 05/11/2008 - ז' בחשוון תשס"ט ירקון גוש: 16 אזור: 18 שורה: 25 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבימור חיים 10/10/2013 - ו' בחשוון תשע"ד ירקון גוש: 16 אזור: 18 שורה: 25 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבימור יהודית 03/12/2016 - ג' בכסלו תשע"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 4 שורה: 24 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבימלך אסתר 12/05/1972 - כ"ח באייר תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 2 שורה: 34 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבימלך ציון 18/02/2008 - י"ב באדר א' תשס"ח ירקון גוש: 18 אזור: 3 שורה: 1 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבימלך רבקה 14/02/2005 - ה' באדר א' תשס"ה ירקון גוש: 16 אזור: 7ב שורה: 17 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 1351 - 1400 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo