רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אביב (רביע) ראשל 28/05/2016 - כ' באייר תשע"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 2 שורה: 21 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב אברהם 19/12/2016 - י"ט בכסלו תשע"ז ירקון גוש: רא - רימון אזור: 20 - תל 20 שורה: א מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב אברמוביץ חיה אלקה 31/07/1988 - י"ז באב תשמ"ח קרית שאול גוש: 10 אזור: 4 שורה: 2 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב אברמוביץ מרים 10/12/2005 - ט' בכסלו תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 2 שורה: 41 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב אהרן 08/05/2003 - ו' באייר תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 17 שורה: 5 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב אילנה 16/01/2005 - ו' בשבט תשס"ה ירקון גוש: 18 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב אלי 06/01/2012 - י"א בטבת תשע"ב קרית שאול גוש: 50 אזור: 23 שורה: 2 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב אליהו 12/04/1994 - א' באייר תשנ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 8 שורה: 10 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב זהבה 10/09/1960 - י"ט באלול תש"כ קרית שאול גוש: 8 אזור: 5 שורה: 14 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב חנה 13/05/1977 - כ"ה באייר תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 2 שורה: 23 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב טל 28/08/2011 - כ"ח באב תשע"א קרית שאול גוש: 50 אזור: 11 שורה: 1 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב יואל 05/06/1996 - י"ח בסיון תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 1 שורה: 26 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב יוסף 04/05/2003 - ב' באייר תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 2 שורה: 41 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב יוסף 30/12/1981 - ד' בטבת תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 4 שורה: 11 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב יוסף 15/02/2011 - י"א באדר א' תשע"א ירקון גוש: 13 אזור: 8 שורה: 6 מקום: 44 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב יוסף 31/12/2002 - כ"ו בטבת תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 5 שורה: 8 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב יעקב 13/12/2014 - כ"ב בכסלו תשע"ה קרית שאול גוש: 22 אזור: 1 שורה: 10 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב יעקב 13/03/1950 - כ"ד באדר תש"י קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 4 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב מילוא נעמי 27/11/2013 - כ"ד בכסלו תשע"ד קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 16 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב מלכה 19/03/2008 - י"ב באדר ב' תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 4 שורה: 11 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב מנדל 18/11/2001 - ג' בכסלו תשס"ב קרית שאול גוש: 10 אזור: 4 שורה: 2 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב מרים 06/12/1964 - א' בטבת תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 7 שורה: 27 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב מרסל 09/09/2013 - ה' בתשרי תשע"ד ירקון גוש: תמר אזור: ק1 שורה: 45 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב משה 28/06/2007 - י"ב בתמוז תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 1 שורה: 27 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב ניצן 11/01/2016 - ב' בשבט תשע"ו ירקון גוש: תמר אזור: 21 שורה: 3 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב נסים 10/09/2012 - כ"ד באלול תשע"ב ירקון גוש: חרוב אזור: 1 שורה: 54 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב עבוד מוריס מוריש 19/01/1979 - כ"א בטבת תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב עזרא 06/02/1995 - ו' באדר א' תשנ"ה ירקון גוש: 10 אזור: 3 שורה: 12 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב עזרא 06/02/1995 - ו' באדר א' תשנ"ה ירקון גוש: 10 אזור: 3 שורה: 12 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב צביה 14/12/1987 - כ"ד בכסלו תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 10 שורה: 41 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב צפורה 04/04/1990 - ט' בניסן תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 1 שורה: 17 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב רוז 13/09/1998 - כ"ב באלול תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 4 מקום: 1ג לפתיחת עמוד זיכרון
אביב רונית 15/01/2005 - ה' בשבט תשס"ה ירקון גוש: 19 אזור: 4 שורה: 22 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב רונן 07/02/2017 - י"א בשבט תשע"ז קרית שאול גוש: 1א אזור: 1 שורה: 27 מקום: 1כג לפתיחת עמוד זיכרון
אביב רחמים 03/06/1992 - ב' בסיון תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 8 שורה: 5 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב שרה 10/11/2013 - ז' בכסלו תשע"ד ירקון גוש: רג - רימון אזור: 10 - תל 10 שורה: 1 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב שרה 24/01/2017 - כ"ו בטבת תשע"ז ירקון גוש: חרוב אזור: 1 שורה: 53 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביב תמר 28/03/2007 - ט' בניסן תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 2 שורה: 46 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבו יוסף 20/11/1985 - ז' בכסלו תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 37 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי אבישי 18/10/2016 - ט"ז בתשרי תשע"ז קרית שאול גוש: 50 אזור: 59 שורה: 6 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי אלטמן טוביה 20/06/1999 - ו' בתמוז תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 8 שורה: 14 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי אלטמן צילה 06/11/1979 - ט"ז בחשוון תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 8 שורה: 14 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי אליהו 01/04/2009 - ז' בניסן תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 8 שורה: 42 מקום: 10* לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי אלישע 13/01/1985 - כ"א בטבת תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 3 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי אריה 03/03/1932 - כ"ו באדר א' תרצ"ב טרומפלדור גוש: 1 אזור: ד שורה: ח מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי זבולון 21/09/1968 - כ"ח באלול תשכ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 6 שורה: 28 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי חיים 31/01/1990 - ו' בשבט תש"נ קרית שאול גוש: 22 אזור: 2 שורה: 15 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי חנה 03/08/2008 - ג' באב תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 3 שורה: 15 מקום: 14* לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי חנה 03/08/2008 - ג' באב תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 3 שורה: 15 מקום: 14* לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי חנה 03/08/2008 - ג' באב תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 3 שורה: 15 מקום: 14* לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 901 - 950 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

מדריך לכתיבת הספדים

כאשר אדם יקר לנו נפטר, גם הרהוטים מבינינו עלולים למצוא את עצמם בלי מילים - כמה כללים לכתיבת הספדים

קבורה בקומות אל מול קבורת שדה

מהי קבורה בקומות ?

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 37 - 38 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo