רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אביגדור אברהם 21/11/2000 - כ"ג בחשוון תשס"א ירקון גוש: 13 אזור: 22 שורה: 9 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור אדלה 05/12/1979 - ט"ו בכסלו תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 26 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור אורי 21/08/2001 - ב' באלול תשס"א ירקון גוש: 16 אזור: 10 שורה: 20 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור איטה 02/05/1992 - כ"ט בניסן תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 2 שורה: 38 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור אילן 26/10/2005 - כ"ג בתשרי תשס"ו ירקון גוש: 18 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור אליעזר 02/04/2011 - כ"ח באדר ב' תשע"א ירקון גוש: 19 אזור: 6 שורה: 26 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור אנה 25/07/1999 - י"ב באב תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 60 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור אסתר 25/10/2014 - א' בחשוון תשע"ה ירקון גוש: 8 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 69 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור בואינה 22/08/1941 - כ"ט באב תש"א נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 32 שורה: 5 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור בואינה 22/08/1941 - כ"ט באב תש"א נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 32 שורה: 5 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור בלנש 14/01/1984 - י' בשבט תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 7 שורה: 1ג מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור ברטה 04/11/1981 - ז' בחשוון תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 2 שורה: 23 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור דוד 13/12/2008 - ט"ז בכסלו תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 8 שורה: 14 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור דודו 18/10/1957 - כ"ג בתשרי תשי"ח קרית שאול גוש: 7 אזור: 5 שורה: 10 מקום: 62 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור דוחיל חנה 27/12/1972 - כ"ב בטבת תשל"ג טרומפלדור גוש: 1 אזור: ב שורה: ט מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור זפירה 05/10/1989 - ו' בתשרי תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 5 שורה: 30 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור חיים 26/02/1972 - י"א באדר תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 6 שורה: 1א מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור חיים אליהו 09/07/1942 - כ"ד בתמוז תש"ב נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 39 שורה: 15 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור חנה 03/05/2003 - א' באייר תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 4 שורה: 36 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור יוסף 26/11/1973 - א' בכסלו תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 5 שורה: 30 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור יוסף 23/06/1997 - י"ח בסיון תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 7 שורה: 37 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור יעקב 15/11/1974 - א' בכסלו תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 10 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור יצחק 11/08/2001 - כ"ב באב תשס"א ירקון גוש: 16 אזור: 10 שורה: 24 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור ליאון 20/11/1982 - ד' בכסלו תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 1א מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור ליזט 10/12/2016 - י"א בכסלו תשע"ז ירקון גוש: 16 אזור: 4 שורה: 9 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור מאיר 28/08/1973 - ל' באב תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 8ב שורה: 6 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור מזל 31/03/2013 - כ' בניסן תשע"ג ירקון גוש: 13 אזור: 9 שורה: 12 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור מרדכי 26/09/2005 - כ"ב באלול תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור מרים 03/09/1950 - כ"ב באלול תש"י קרית שאול גוש: 3 אזור: 3 שורה: 26 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור משה 09/04/1999 - כ"ג בניסן תשנ"ט ירקון לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור משה מואיז 18/03/1991 - ג' בניסן תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 9 שורה: 6 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור נאוה 05/11/2016 - ה' בחשוון תשע"ז ירקון גוש: תמר אזור: ג1 שורה: 33 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור נחום 08/12/2014 - ט"ז בכסלו תשע"ה קרית שאול גוש: 30 אזור: 1 שורה: 26 מקום: 29+ לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור נסים 21/10/2005 - י"ח בתשרי תשס"ו ירקון גוש: 7 אזור: 6 שורה: 6 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור נסים 19/08/1973 - כ"א באב תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 26 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור נסים יהודה 06/10/2006 - י"ד בתשרי תשס"ז ירקון גוש: 16 אזור: 8 שורה: 17 מקום: 52 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור סוניה 08/09/1988 - כ"ו באלול תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1א שורה: 22 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור עובדיה רחמים 28/11/1988 - י"ט בכסלו תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1א שורה: 41 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור פורטונה 18/07/2008 - ט"ו בתמוז תשס"ח ירקון גוש: 16 אזור: 9 שורה: 1 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור רוזה 12/11/1960 - כ"ב בחשוון תשכ"א קרית שאול גוש: 8 אזור: 6 שורה: 2 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור שושנה 29/02/1952 - ג' באדר תשי"ב קרית שאול גוש: 6 אזור: 3 שורה: 15 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור שושנה מאיר 03/07/1936 - י"ג בתמוז תרצ"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 16 שורה: 1 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור שלמה 12/03/2013 - ב' בניסן תשע"ג קרית שאול גוש: 50 אזור: 49 שורה: 1 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור שלמה 05/07/2008 - ב' בתמוז תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 2 שורה: 1א מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור שלמה 01/02/1998 - ה' בשבט תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 7 שורה: 29 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור שלמה 17/07/1949 - כ' בתמוז תש"ט קרית שאול גוש: 4 אזור: 3 שורה: 20 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור שמואל 06/03/1995 - ד' באדר ב' תשנ"ה ירקון גוש: 8 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 69 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור שמואל 09/11/1979 - י"ט בחשוון תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 54 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור שמואל 15/08/2004 - כ"ח באב תשס"ד ירקון גוש: 17 אזור: 6א שורה: 22 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור שרה 29/04/2001 - ו' באייר תשס"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 9 שורה: 6 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 1001 - 1050 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

איך נספר לילדים?

אחת השאלות הקשות והמורכבות ביותר בהתמודדות עם אבדן היא איך לספר לילדים. שוחחנו עם ד"ר ג'וי בנטוב, פסיכולוגית קלינית, מרצה וחוקרת, שנתנה כמה נקודות למחשבה.

שני קשישים תבעו מהמדינה עשרות אלפי שקלים עבור קבורת יקיריהם

בית משפט השלום בכפר סבא דן בשתי תביעות של קשישים שנאלצו לשלם הון עבור קבורת יקיריהם בבית עלמין אזרחי.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 41 - 42 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo