רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אביבי חנה 06/04/2003 - ד' בניסן תשס"ג ירקון גוש: 5 אזור: 2 שורה: 8 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי חנה פסיה 01/04/1952 - ו' בניסן תשי"ב קרית שאול גוש: 4ילדים אזור: 1ג שורה: 6 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי טובה 05/11/2012 - כ' בחשוון תשע"ג קרית שאול גוש: 23 אזור: 1 שורה: 19 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי טובה 12/03/2002 - כ"ח באדר תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1ב שורה: 39 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי יאיר 16/07/2002 - ז' באב תשס"ב ירקון גוש: 15 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי יגאל 23/01/1987 - כ"ב בטבת תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 7 שורה: 12 מקום: 42 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי יחזקאל 07/05/1988 - כ"א באייר תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 4 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי ירמיהו 19/12/2009 - ג' בטבת תש"ע ירקון גוש: 17 אזור: 14 שורה: 23 מקום: 1ו לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי ישראל 28/07/1987 - ב' באב תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 1 שורה: 15 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי ישראל 23/07/1948 - ט"ז בתמוז תש"ח נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 63 שורה: 3 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי מאיר 07/06/1983 - כ"ו בסיון תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 3 שורה: 40 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי מיסקי ראובן 15/10/1996 - ב' בחשוון תשנ"ז ירקון גוש: 5 אזור: 2 שורה: 8 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי מלכה 30/12/2013 - כ"ז בטבת תשע"ד ירקון גוש: גפן אזור: א3 שורה: 25 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי מנחם 18/08/1963 - כ"ח באב תשכ"ג קרית שאול גוש: 9 אזור: 5 שורה: 7 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי נסים 20/10/2008 - כ"א בתשרי תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 9 שורה: 15 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי נעימה 31/10/1994 - כ"ו בחשוון תשנ"ה ירקון גוש: 6 אזור: 4 שורה: 10 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי נתן 12/04/2000 - ז' בניסן תש"ס ירקון גוש: 6 אזור: 4 שורה: 9 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי סוזנה 16/06/2002 - ו' בתמוז תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 5 שורה: 26 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי עובדיה 12/12/2009 - כ"ו בכסלו תש"ע ירקון גוש: 2 אזור: 4 שורה: 19 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי פפי 20/05/2014 - כ' באייר תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 1 שורה: 15 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי פרילינג יחזקאל 21/01/1989 - ט"ו בשבט תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1ב שורה: 39 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי צבי 02/10/1975 - כ"ז בתשרי תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 7 שורה: 30 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי ציפורה 25/11/2014 - ד' בכסלו תשע"ה קרית שאול גוש: 30 אזור: 1 שורה: 26 מקום: 27+ לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי רבקה 08/05/1979 - י"א באייר תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 6 שורה: 35 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי רות 17/10/2002 - י"א בחשוון תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 3 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי רזניק אסתר 03/06/1981 - א' בסיון תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 6 שורה: 4 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי רזניק צבי 01/04/1966 - י"א בניסן תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 6 שורה: 4 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי רחל 01/11/2008 - ג' בחשוון תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 6 שורה: 30 מקום: 19* לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי רינה 28/06/2013 - כ' בתמוז תשע"ג קרית שאול גוש: 23 אזור: 1 שורה: 19 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי שלום 01/09/2001 - י"ג באלול תשס"א קרית שאול גוש: 23 אזור: 1 שורה: 19 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי שמואל אמיל 02/05/1980 - ט"ז באייר תש"מ קרית שאול גוש: 6 אזור: 5 שורה: 17 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אביבי שרה 07/05/2014 - ז' באייר תשע"ד ירקון גוש: תמר אזור: ג7 שורה: 13 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אביבסרה איזה 03/09/2011 - ד' באלול תשע"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 1א מקום: ס לפתיחת עמוד זיכרון
אביבסרה שמעון 18/04/2010 - ד' באייר תש"ע הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 5 שורה: 1א מקום: 1לה לפתיחת עמוד זיכרון
אביגאל פוגל גרשון 12/02/1976 - י"ב באדר א' תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 32 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגד אהרן 01/04/1990 - ו' בניסן תש"נ קרית שאול גוש: 21 אזור: 1 שורה: 1ד מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגד גרוס יוסף 17/01/2007 - כ"ח בטבת תשס"ז קרית שאול גוש: 10א אזור: 4 שורה: 1 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגד חנה 03/03/1989 - כ"ז באדר א' תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 1 שורה: 25 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגד יוסף 17/12/1997 - י"ח בכסלו תשנ"ח קרית שאול גוש: 31 אזור: מ שורה: 22 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגד יעל 25/04/1937 - י"ד באייר תרצ"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 14 שורה: 37 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגד מיכאל 17/12/1991 - י' בטבת תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 3 שורה: 10 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגד פרידה 11/01/2009 - ט"ו בטבת תשס"ט ירקון גוש: 1 אזור: 3 שורה: 10 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגד צפורה 14/10/2007 - ב' בחשוון תשס"ח קרית שאול גוש: 31 אזור: מ שורה: 22 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגד רנה 12/08/2009 - כ"ג באב תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 10 שורה: 27 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגד שלום 26/11/2004 - י"ג בכסלו תשס"ה ירקון גוש: 18 אזור: 2 שורה: 2 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדול אליהו 11/05/1972 - כ"ז באייר תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 37 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדול יעקב 22/09/2013 - י"ח בתשרי תשע"ד ירקון גוש: 16 אזור: 8 שורה: 1ג מקום: 42 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדול לינדה 09/11/2006 - י"ח בחשוון תשס"ז ירקון גוש: 16 אזור: 8 שורה: 1ג מקום: 43 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדול סולומון 03/01/2002 - י"ט בטבת תשס"ב ירקון גוש: 6 אזור: 6 שורה: 6 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אביגדור אברהם 20/11/1975 - ט"ז בכסלו תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 4 שורה: 36 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 951 - 1000 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

קבורה במערות

קבורה במערות פני העבר אל מול העתיד

מודעות אבל

מדריך לכתיבת מודעות אבל

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 39 - 40 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo