רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
תנורי שוילי רחל 07/05/1962 - ג' באייר תשכ"ב קרית שאול גוש: 9 אזור: 3 שורה: 19 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תנורי שמואל 11/10/1961 - ב' בחשוון תשכ"ב קרית שאול גוש: 9 אזור: 3 שורה: 19 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תנחום אפרים 07/09/1961 - כ"ז באלול תשכ"א קרית שאול גוש: 7 אזור: 1ב שורה: 1 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תנחום דוד 05/12/1966 - כ"ב בכסלו תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 4 שורה: 34 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
תנחום פנחס 11/12/1999 - ב' בטבת תש"ס ירקון גוש: 2 אזור: 3 שורה: 31 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תנחום רוזה 02/12/1972 - כ"ז בכסלו תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 6 שורה: 27 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תנחום שושנה 25/03/2001 - א' בניסן תשס"א ירקון גוש: 13 אזור: 19 שורה: 5 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
תנך חזן שמואל 02/10/1965 - ו' בתשרי תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 28 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעזר פסיה 15/05/1993 - כ"ד באייר תשנ"ג קרית שאול גוש: 5 אזור: 1 שורה: 3 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי אברהם 01/10/2005 - כ"ח באלול תשס"ה ירקון גוש: 13 אזור: 30 שורה: 14 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי אהרן 20/02/1986 - י"ב באדר א' תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 1 שורה: 33 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי אסתר 06/11/2004 - כ"ב בחשוון תשס"ה ירקון גוש: 18 אזור: 3 שורה: 15 מקום: 46 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי גואל 13/08/1970 - י"ד באב תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 6 שורה: 23 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי דבורה 05/05/2000 - ל' בניסן תש"ס קרית שאול גוש: 12 אזור: 1 שורה: 14 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי יהודית 09/12/2010 - ב' בטבת תשע"א קרית שאול גוש: 4 אזור: 5 שורה: 37 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי יונה רחל 23/03/2008 - ט"ז באדר ב' תשס"ח ירקון גוש: 1 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי יוסף 24/06/1989 - כ"א בסיון תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 8 שורה: 8 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי יעקב חי 19/04/1976 - כ' בניסן תשל"ו קרית שאול גוש: 4 אזור: 5 שורה: 37 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי לולו 12/08/2000 - י"א באב תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 1 שורה: 33 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי מרגלית 05/05/1951 - כ"ט בניסן תשי"א קרית שאול גוש: 4 אזור: 1 שורה: 12 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי משה 27/05/1933 - ב' בסיון תרצ"ג נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 7 שורה: 7 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי נעמי 20/06/1949 - כ"ג בסיון תש"ט קרית שאול גוש: 4 אזור: 1 שורה: 16 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי עזרא 30/12/2011 - ד' בטבת תשע"ב ירקון גוש: אתרוג אזור: 9 שורה: 16 מקום: 11* לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי שולמית 06/04/1949 - ז' בניסן תש"ט קרית שאול גוש: 4 אזור: 1 שורה: 8 מקום: 50 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי שלום 08/04/1965 - ו' בניסן תשכ"ה קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 33 מקום: 44 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי שלמה 14/10/2010 - ו' בחשוון תשע"א ירקון גוש: 13 אזור: 8 שורה: 1 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי שלמה 24/06/1994 - ט"ו בתמוז תשנ"ד ירקון גוש: 1 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי שמעון 19/06/2016 - י"ג בסיון תשע"ו ירקון גוש: גפן אזור: ד שורה: 13 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי שרה 29/03/2001 - ה' בניסן תשס"א ירקון גוש: 13 אזור: 19 שורה: 5 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי שרה 22/01/2009 - כ"ז בטבת תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 9 שורה: 15 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תנעמי שרה זהירה 02/11/2004 - י"ח בחשוון תשס"ה ירקון גוש: 18 אזור: 2 שורה: 16 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תעזי אברהם 16/05/1935 - י"ג באייר תרצ"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 6 שורה: 23 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תעזי בניהו 19/10/1933 - כ"ט בתשרי תרצ"ד נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 6 שורה: 4 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תעזי יששכר 22/11/1957 - כ"ח בחשוון תשי"ח קרית שאול גוש: 8 אזור: 4 שורה: 5 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
תעזי מזל 19/02/1934 - ד' באדר תרצ"ד נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 6 שורה: 5 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תעזי נעמי 06/11/2012 - כ"ב בחשוון תשע"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1 שורה: 46 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תעזי סעדיה עובדיה 21/05/1979 - כ"ה באייר תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 4 שורה: 24 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תעזי רענן 23/02/1937 - י"ב באדר תרצ"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 14 שורה: 36 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תעזי רפאל 07/11/1941 - י"ז בחשוון תש"ב נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 38 שורה: 23 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
תעזי שושנה 28/03/1940 - י"ח באדר ב' ת"ש נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 29א שורה: 11 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
תעזי שלמה 19/01/1970 - י"ב בשבט תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי אביה 24/03/1990 - כ"ז באדר תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 25 מקום: 1ה לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי אברהם 12/04/2006 - י"ד בניסן תשס"ו ירקון גוש: 16 אזור: 8 שורה: 1 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי אברהם 02/03/1937 - י"ט באדר תרצ"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 17 שורה: 5 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי אמנון 17/12/1946 - כ"ד בכסלו תש"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 46א שורה: 5 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי אסתר 29/06/1947 - י"א בתמוז תש"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 47א שורה: 17 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי אסתר 28/12/1977 - י"ט בטבת תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 3 שורה: 40 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי דגנית 21/12/1974 - ז' בטבת תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 14 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי דוד 24/05/1944 - ב' בסיון תש"ד נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 38ב שורה: 16 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי זכריה 26/04/1936 - ד' באייר תרצ"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 14 שורה: 15 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 453451 - 453500 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo