רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
תשה ליסי 11/08/2016 - ז' באב תשע"ו ירקון גוש: 18 אזור: 3א שורה: 27 מקום: 44 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה אברהם 29/11/1992 - ד' בכסלו תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 6 שורה: 12 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה אהרן אלדו 18/04/1987 - י"ט בניסן תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 3 שורה: 18 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה אורי 02/01/2003 - כ"ח בטבת תשס"ג ירקון קבור לצד גולדשטיין משה ו נימן גגוש לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה אילה 29/01/2010 - ט"ו בשבט תש"ע קרית שאול גוש: 8 אזור: 1 שורה: 13 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה אלברט 21/05/1985 - ב' בסיון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 4 שורה: 1ג מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה אמליה 21/02/1989 - ט"ז באדר א' תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה בנימין 22/12/2006 - א' בטבת תשס"ז ירקון גוש: 18 אזור: 2 שורה: 18 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה בנימין 21/01/1996 - כ"ט בטבת תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 11 שורה: 6 מקום: 45 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה ברוך 29/12/1963 - י"ד בטבת תשכ"ד קרית שאול גוש: 12 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה ברקוסה 14/04/1978 - ז' בניסן תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 4 שורה: 6 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה גוליה 05/04/1999 - י"ט בניסן תשנ"ט ירקון גוש: 13 אזור: 11 שורה: 6 מקום: 43 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה ויטוריו 10/11/1968 - י"ט בחשוון תשכ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 6 שורה: 37 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה ויקטור 19/04/1979 - כ"ב בניסן תשל"ט קרית שאול גוש: 2 אזור: 2 שורה: 7 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה ויקטור 13/06/1980 - ל' בסיון תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 3 שורה: 33 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה זמרדה 09/10/1969 - כ"ז בתשרי תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 7 שורה: 17 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה חלפלה 28/07/2005 - כ"א בתמוז תשס"ה ירקון גוש: 16 אזור: 8 שורה: 6 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה טוני 19/05/1996 - א' בסיון תשנ"ו קרית שאול גוש: 24 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה יהודית 14/08/1986 - ט' באב תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 34 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה יוסף 29/10/1999 - י"ט בחשוון תש"ס קרית שאול גוש: 21 אזור: 1 שורה: 1ו מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה יפה 13/07/1985 - כ"ד בתמוז תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 4 שורה: 1 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה ליזה 25/03/1953 - ט' בניסן תשי"ג קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 12 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה לילי 06/05/1957 - ה' באייר תשי"ז קרית שאול גוש: 4ילדים אזור: 4 שורה: 7 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה מזלה 22/03/1977 - ג' בניסן תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 1 שורה: 28 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה מסעודה 24/12/1980 - י"ז בטבת תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 16 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה מרדכי 20/03/1977 - א' בניסן תשל"ז קרית שאול גוש: 6 אזור: 5 שורה: 22 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה מריה 16/09/1998 - כ"ה באלול תשנ"ח ירקון גוש: 13 אזור: 14 שורה: 3 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה מרים 26/05/2010 - י"ג בסיון תש"ע ירקון גוש: 18 אזור: 4 שורה: 27 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה משה 30/12/2001 - ט"ו בטבת תשס"ב ירקון גוש: 9 אזור: 4 שורה: 13 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה משה 14/03/1952 - י"ז באדר תשי"ב קרית שאול גוש: 6 אזור: 3 שורה: 6 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה מתוקה 09/04/1976 - ט' בניסן תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה נורמה 16/09/1996 - ג' בתשרי תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה נורמה 16/09/1996 - ג' בתשרי תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה ניסה 02/03/1969 - י"ב באדר תשכ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 5 שורה: 44 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה סרינה 19/09/1970 - י"ח באלול תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 35 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה עליזה 30/06/1995 - ב' בתמוז תשנ"ה ירקון גוש: 13 אזור: 4 שורה: 69 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה עמוס 16/03/1959 - ו' באדר ב' תשי"ט קרית שאול גוש: 10 אזור: 5 שורה: 23 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה עמוס 16/03/1959 - ו' באדר ב' תשי"ט קרית שאול גוש: 10 אזור: 5 שורה: 23 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה עמוס 23/12/1982 - ח' בטבת תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 1 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה עמוס 23/12/1982 - ח' בטבת תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 1 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה פרמוזה 08/02/1962 - ד' באדר א' תשכ"ב קרית שאול גוש: 7 אזור: 1ב שורה: 11 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה ציון 09/01/1990 - י"ג בטבת תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 2 שורה: 11 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רגינה 18/11/1986 - ט"ז בחשוון תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רחל 04/08/1982 - ט"ו באב תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רחל 15/07/1973 - ט"ו בתמוז תשל"ג קרית שאול גוש: 12 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רחל 05/06/1985 - ט"ז בסיון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 4 שורה: 28 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רחמים 01/06/1987 - ד' בסיון תשמ"ז קרית שאול גוש: 4 אזור: 3 שורה: 41 מקום: 54 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רחמים 17/09/2005 - י"ג באלול תשס"ה ירקון גוש: 13 אזור: 30 שורה: 10 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רפאל 28/11/1981 - ב' בכסלו תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תשובה רפאל 12/03/1985 - י"ט באדר תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 453651 - 453700 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo