רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
תמם אלימלך 13/04/1990 - י"ח בניסן תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1 שורה: 40 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם אלפונסו 02/06/1976 - ד' בסיון תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 1 שורה: 28 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם אלפונסו 15/03/1985 - כ"ב באדר תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 3 שורה: 46 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם אנג'לינה 29/06/2003 - כ"ט בסיון תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 8 שורה: 7 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
תמם אנדרי 18/08/1996 - ג' באלול תשנ"ו ירקון גוש: 5 אזור: 2 שורה: 13 מקום: 77 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם אשר 18/02/1981 - ט"ו באדר א' תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 15 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם בכור 04/02/1971 - י' בשבט תשל"א קרית שאול גוש: 7 אזור: 1ב שורה: 4 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם ברטה 03/11/1984 - ט' בחשוון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 42 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם ויקטור 30/12/1980 - כ"ג בטבת תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 14 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם חוואתו חואטי 03/09/1951 - ב' באלול תשי"א קרית שאול גוש: 5 אזור: 1 שורה: 24 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם חוואתו חואטי 03/09/1951 - ב' באלול תשי"א קרית שאול גוש: 5 אזור: 1 שורה: 24 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם חיים 27/03/1989 - כ' באדר ב' תשמ"ט קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם יוסף 23/05/2012 - ג' בסיון תשע"ב ירקון גוש: 1 אזור: 8א שורה: 46 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם לביא רחל 09/01/2010 - כ"ג בטבת תש"ע קרית שאול גוש: 22 אזור: 2 שורה: 15 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם מבורך 25/09/2013 - כ"א בתשרי תשע"ד ירקון גוש: תמר אזור: 8 שורה: 1 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם מלכה 17/07/2003 - י"ז בתמוז תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 16 שורה: 7 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם מנטינה 12/02/1987 - י"ג בשבט תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 1 שורה: 20 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם מסעוד 15/08/1965 - י"ז באב תשכ"ה קרית שאול גוש: 1א אזור: 2 שורה: 13 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם נסים 20/09/1976 - כ"ה באלול תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 36 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם נסריה 19/01/1994 - ז' בשבט תשנ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1ב שורה: 24 מקום: 1ג לפתיחת עמוד זיכרון
תמם נסרייה 18/07/2002 - ט' באב תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם עליזה 06/07/2015 - י"ט בתמוז תשע"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 40 מקום: 31+ לפתיחת עמוד זיכרון
תמם פורטונטו 05/10/1973 - ט' בתשרי תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 2 שורה: 21 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם צורישדי 21/06/2014 - כ"ג בסיון תשע"ד ירקון גוש: לולב אזור: 3 שורה: 2 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם רובינה 27/12/1957 - ד' בטבת תשי"ח קרית שאול גוש: 7 אזור: 2 שורה: 5 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם רוזה 17/01/1987 - ט"ז בטבת תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 1 שורה: 31 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם רינה 23/06/2014 - כ"ה בסיון תשע"ד ירקון גוש: 1 אזור: 8א שורה: 47 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם רפאל 29/01/1955 - ו' בשבט תשט"ו קרית שאול גוש: 8 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם שאול 21/09/1997 - י"ט באלול תשנ"ז ירקון גוש: 1 אזור: 7 שורה: 11 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם שושנה 04/08/1996 - י"ט באב תשנ"ו ירקון גוש: 1 אזור: 7 שורה: 11 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם שלום 28/03/1962 - כ"ג באדר ב' תשכ"ב קרית שאול גוש: 7 אזור: 1ב שורה: 10 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם שלמה 15/01/2006 - ט"ו בטבת תשס"ו ירקון גוש: 16 אזור: 16 שורה: 9 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם תמאם ויקטור 08/12/1976 - ט"ז בכסלו תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 1 שורה: 37 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
תמסוט יוסף 31/03/2015 - י"א בניסן תשע"ה ירקון גוש: תמר אזור: ג2 שורה: 11 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תמר ברטה 30/08/2008 - כ"ט באב תשס"ח ירקון גוש: 18 אזור: 3א שורה: 20 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
תמר הרב יששכר 28/02/1982 - ה' באדר תשמ"ב קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תמר יעקב 10/03/1987 - י' באדר תשמ"ז קרית שאול גוש: 6 אזור: 6 שורה: 21 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
תמר יצחק 17/02/2008 - י"א באדר א' תשס"ח ירקון גוש: 18 אזור: 3א שורה: 20 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
תמר נחום 25/02/1984 - כ"ג באדר א' תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 4 שורה: 42 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
תמר נתן 29/08/2001 - י' באלול תשס"א ירקון גוש: 16 אזור: 11 שורה: 22 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תמר שמואל 12/08/2002 - ד' באלול תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 3 שורה: 1 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
תמר שמעון 07/01/2010 - כ"א בטבת תש"ע ירקון גוש: 5 אזור: 2 שורה: 17 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרה אליהו 30/03/1980 - י"ג בניסן תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 30 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרה נונה 11/10/1987 - י"ח בתשרי תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 8 שורה: 22 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרה סלמן 07/03/1986 - כ"ו באדר א' תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 8 שורה: 22 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרה סעידה 22/11/2003 - כ"ז בחשוון תשס"ד ירקון גוש: 15 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרה תמרא לקס רחל 24/06/1952 - א' בתמוז תשי"ב קרית שאול גוש: 6 אזור: 3 שורה: 7 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרוב יהודה 15/03/1998 - י"ז באדר תשנ"ח ירקון גוש: 13 אזור: 7 שורה: 16 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרוב יעקב 22/08/2008 - כ"א באב תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 10 שורה: 8 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרוב יפה 04/06/1984 - ד' בסיון תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 2 שורה: 21 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 453301 - 453350 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo