רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
תעיזי זכריה 28/05/1957 - כ"ח באייר תשי"ז קרית שאול גוש: 9 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי חיים מתנה 10/03/1947 - י"ח באדר תש"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 46א שורה: 2 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי חנה 19/11/1975 - ט"ו בכסלו תשל"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 63 שורה: 8 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי יהודה 24/11/1958 - י"ג בכסלו תשי"ט קרית שאול גוש: 10 אזור: 2 שורה: 20 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי יואב 06/03/2010 - כ' באדר תש"ע ירקון גוש: 16 אזור: 11 שורה: 11 מקום: 46 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי יוסף 29/03/1999 - י"ב בניסן תשנ"ט ירקון גוש: 19 אזור: 7 שורה: 13 מקום: 50 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי יוסף 24/08/1967 - י"ח באב תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 8 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי יעקב 26/10/1998 - ו' בחשוון תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1 שורה: 46 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי יפת 30/10/2009 - י"ג בחשוון תש"ע קרית שאול גוש: 1א אזור: 5 שורה: 2 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי יפת 25/09/1977 - י"ג בתשרי תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 40 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי יצחק 18/11/1984 - כ"ג בחשוון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 12 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי לאה 06/03/1989 - כ"ט באדר א' תשמ"ט קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 31 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי ליאור 31/08/1971 - י' באלול תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 22 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי מאיר 06/06/1943 - ג' בסיון תש"ג נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 38ב שורה: 9 מקום: 11א לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי מרים 18/09/1942 - ז' בתשרי תש"ג נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 41 שורה: 14 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי מרים 17/03/1997 - ח' באדר ב' תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 12 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי מרים 17/03/1997 - ח' באדר ב' תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 12 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי מרים 19/03/1992 - י"ד באדר ב' תשנ"ב קרית שאול גוש: 10 אזור: 2 שורה: 19 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי מרים 06/08/1953 - כ"ה באב תשי"ג קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: ג שורה: 4 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי משה 16/07/1987 - י"ט בתמוז תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 9 שורה: 18 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי נגמה 27/02/1993 - ו' באדר תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 6 שורה: 28 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי נגמה 27/02/1993 - ו' באדר תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 6 שורה: 28 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי סעדיה 22/09/1973 - כ"ה באלול תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי רבקה 26/01/1953 - י' בשבט תשי"ג קרית שאול גוש: 4ילדים אזור: 2 שורה: 6 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי שאלתיאל 20/01/2005 - י' בשבט תשס"ה ירקון גוש: 6 אזור: 9 שורה: 14 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי שולמית 10/12/1969 - ב' בטבת תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 7 שורה: 8 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי שולמית 16/08/1942 - ג' באלול תש"ב נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 31 שורה: 14 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי שולמית 19/10/1957 - כ"ה בתשרי תשי"ח קרית שאול גוש: 9 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי שלום 14/12/1942 - ו' בטבת תש"ג נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 41 שורה: 19 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי שלום 02/01/1964 - י"ז בטבת תשכ"ד קרית שאול גוש: 8 אזור: 1 שורה: 28 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי שמואל 17/10/1948 - י"ד בתשרי תש"ט נחלת יצחק לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי שרה 20/11/2004 - ז' בכסלו תשס"ה ירקון גוש: 19 אזור: 10 שורה: 25 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
תעיזי תמר 16/02/1973 - י"ד באדר א' תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 2 שורה: 21 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תעסה אברהם 15/03/1939 - כ"ד באדר תרצ"ט נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 18 שורה: 17 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
תעסה יוסף 10/01/1916 - ה' בשבט תרע"ו טרומפלדור גוש: 1 אזור: א שורה: יב מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תעסה יששכר 22/06/1974 - ב' בתמוז תשל"ד קרית שאול גוש: 1א אזור: 3 שורה: 11 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תעסה רחל 30/08/2005 - כ"ה באב תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 1 שורה: 43 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
תעסה שולמית 13/10/2016 - י"א בתשרי תשע"ז ירקון גוש: תמר אזור: ג8 שורה: 7 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
תעסה שרה 06/09/1980 - כ"ה באלול תש"מ קרית שאול גוש: 1א אזור: 3 שורה: 11 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תעשה יהודית 26/10/2012 - י' בחשוון תשע"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 2 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
תעשה יעקב 01/01/1998 - ג' בטבת תשנ"ח קרית שאול גוש: 22 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
תעשה יעקב 18/01/2012 - כ"ד בטבת תשע"ב קרית שאול גוש: 1א אזור: 5 שורה: 2 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
תעשה לאה 13/11/2002 - ח' בכסלו תשס"ג קרית שאול גוש: 30 אזור: 2 שורה: 7 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
תעשה רחל 11/07/1963 - י"ט בתמוז תשכ"ג נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 24 שורה: 14 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תעשה רחל 07/06/2007 - כ"א בסיון תשס"ז קרית שאול גוש: 1א אזור: 5 שורה: 2 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
תעשה שלמה 23/12/2007 - י"ד בטבת תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 2 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
תפוח שמשון 23/03/1988 - ו' בניסן תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 10 שורה: 9 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תפוח שרה 18/12/1994 - ט"ו בטבת תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 10 שורה: 9 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תפוחי אדי 19/08/2014 - כ"ד באב תשע"ד ירקון גוש: 19 אזור: 4 שורה: 17 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
תפוחי אהרון 28/05/1992 - כ"ה באייר תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 8 שורה: 11 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 453501 - 453550 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo