רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
תפוחי זוליאט חיה 26/11/2004 - י"ג בכסלו תשס"ה ירקון גוש: 19 אזור: 4 שורה: 17 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
תפוחי חנה 30/01/1993 - ח' בשבט תשנ"ג ירקון גוש: 1 אזור: 8 שורה: 11 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
תפוחי יחזקאל 14/05/1978 - ח' באייר תשל"ח קרית שאול גוש: 7 אזור: 3 שורה: 3 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
תפוחי נלי 22/11/2011 - כ"ו בחשוון תשע"ב ירקון גוש: 18 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
תפוחי פסיא 18/04/1960 - כ"ב בניסן תש"כ קרית שאול גוש: 11 אזור: 5 שורה: 16 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תפוחי שושנה 03/10/2003 - ז' בתשרי תשס"ד קרית שאול גוש: 7 אזור: 3 שורה: 3 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
תפילין טאג'י 01/12/2006 - י' בכסלו תשס"ז קרית שאול גוש: 31 אזור: 1 שורה: 3 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
תפילין יצחק סקי 13/12/1964 - ח' בטבת תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 7 שורה: 33 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
תפילין יצחק סקי 13/12/1964 - ח' בטבת תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 7 שורה: 33 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
תפילין משה 25/04/1975 - י"ד באייר תשל"ה קרית שאול גוש: 6 אזור: 5 שורה: 22 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תפילין נסים 13/01/2017 - ט"ז בטבת תשע"ז ירקון גוש: רא - רימון אזור: 23 - תל 23 שורה: 15 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תקו אברהם 16/12/1988 - ח' בטבת תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1א שורה: 35 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
תקו אברהם 16/12/1988 - ח' בטבת תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1א שורה: 35 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
תקו סמרה 12/07/1973 - י"ב בתמוז תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 20 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תקוה אירן 31/08/2000 - ל' באב תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 7 שורה: 5 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
תקוה אירן 31/08/2000 - ל' באב תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 7 שורה: 5 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
תקוה אסתר 23/05/2012 - ב' בסיון תשע"ב ירקון גוש: 9 אזור: 3 שורה: 27 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
תקוה ג'ורג'יה 14/03/1991 - כ"ח באדר תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 2 שורה: 16 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
תקוה חיים 19/08/2005 - י"ד באב תשס"ה ירקון גוש: 9 אזור: 3 שורה: 27 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תקוה יחזקאל 30/05/1970 - כ"ד באייר תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 2 שורה: 34 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תקוה יצחק 27/07/2015 - י"א באב תשע"ה ירקון גוש: תמר אזור: ג5 שורה: 25 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תקוה נעימה 30/12/1951 - א' בטבת תשי"ב קרית שאול גוש: 6 אזור: 3 שורה: 7 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
תקום אליהו 24/12/1979 - ד' בטבת תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 50 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
תקומה אליהו 20/12/2007 - י"א בטבת תשס"ח ירקון גוש: 17 אזור: 14 שורה: 23 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
תקומה לאה 30/07/2009 - ט' באב תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 8 שורה: 20 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תקומי אברהם 12/08/1960 - י"ט באב תש"כ קרית שאול גוש: 7 אזור: 3א שורה: 4 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תקומי משה 05/07/1991 - כ"ג בתמוז תשנ"א קרית שאול גוש: 31 אזור: 1 שורה: 21 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תקוע טקיעה יעקב 20/08/1984 - כ"ב באב תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1 שורה: 42 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
תקוע רפאל 18/09/2000 - י"ח באלול תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 45 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
תקוע שמחה 18/07/2002 - ט' באב תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 45 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
תקליפי שאבן 31/08/2008 - ל' באב תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 2 שורה: 32 מקום: 43 לפתיחת עמוד זיכרון
תקליפי שאבן 31/08/2008 - ל' באב תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 2 שורה: 32 מקום: 43 לפתיחת עמוד זיכרון
תקן אברהם 06/12/1970 - ח' בכסלו תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 3 שורה: 15 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תקן חיה 07/11/2003 - י"ב בחשוון תשס"ד ירקון גוש: 18 אזור: 4 שורה: 13 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תקן רינה 06/01/1996 - י"ד בטבת תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 3 שורה: 16 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תקן שבתאי 04/05/2000 - כ"ט בניסן תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 3 שורה: 16 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
תראשנדגן חורשיד 14/08/2016 - י' באב תשע"ו ירקון גוש: אתרוג אזור: 2 שורה: 1 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
תרב חיים 23/03/1991 - ח' בניסן תשנ"א קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 19 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תרב שולמית 24/06/2013 - ט"ז בתמוז תשע"ג קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 19 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תרגונה רחל 16/11/2011 - כ' בחשוון תשע"ב קרית שאול גוש: 50 אזור: 24 שורה: 1 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תרדיון אסתר 08/11/1992 - י"ב בחשוון תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 6 שורה: 41 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
תרדיון רחל 02/04/1965 - א' בניסן תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 7 שורה: 37 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תרדין מנפרד משה 09/09/1964 - ד' בתשרי תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 7 שורה: 39 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
תרום אהובה ליבא ריזל 02/06/1954 - ב' בסיון תשי"ד קרית שאול גוש: 3 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
תרום דוד 01/09/1998 - י' באלול תשנ"ח ירקון גוש: 11 אזור: 6 שורה: 7 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
תרום חוה 27/09/1981 - כ"ח באלול תשמ"א קרית שאול גוש: 4 אזור: 5 שורה: 5 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תרום יעקב 22/06/2002 - י"ב בתמוז תשס"ב קרית שאול גוש: 4 אזור: 5 שורה: 5 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תרום ישראל 25/02/1995 - כ"ה באדר א' תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 6 שורה: 6 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תרום מינה 22/02/1970 - ט"ז באדר א' תש"ל קרית שאול גוש: 9 אזור: 1 שורה: 16 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
תרום נתנאל 05/10/1943 - ו' בתשרי תש"ד נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 453551 - 453600 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo