רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
תרום פנינה 05/11/2012 - כ' בחשוון תשע"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 6 שורה: 6 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
תרום שמואל 18/06/1962 - ט"ז בסיון תשכ"ב קרית שאול גוש: 9 אזור: 1 שורה: 16 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
תרזה חיה 18/06/1961 - ה' בתמוז תשכ"א קרית שאול גוש: 9 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תרזי יעקב 31/10/1970 - א' בחשוון תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 5 שורה: 12 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תרזי מוטי 13/06/1999 - כ"ט בסיון תשנ"ט ירקון גוש: 13 אזור: 13 שורה: 17 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
תרזי עליזה 13/03/2004 - כ' באדר תשס"ד ירקון גוש: 16 אזור: 5 שורה: 13 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תרם גיל 13/04/2014 - י"ג בניסן תשע"ד ירקון גוש: גפן אזור: א1 שורה: 40 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תרם יורם 20/04/1996 - א' באייר תשנ"ו ירקון גוש: 12 אזור: 2 שורה: 15 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תרם יעקב 02/01/1990 - ה' בטבת תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 2 שורה: 32 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
תרם לאה 23/06/2015 - ו' בתמוז תשע"ה ירקון גוש: רד - רימון אזור: 26 - תל 26 שורה: 5 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תרם לאה 23/06/2015 - ו' בתמוז תשע"ה ירקון גוש: רד - רימון אזור: 26 - תל 26 שורה: 5 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תרם שלום רחמי 01/11/2002 - כ"ו בחשוון תשס"ג ירקון גוש: 3 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תרן תורן חנה 11/11/1990 - כ"ג בחשוון תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1א שורה: 17 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
תרנשה מרתה זהרה 30/07/1918 - כ"א באב תרע"ח טרומפלדור גוש: 1 אזור: ב שורה: יא מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תרסי אילנה רייזל 12/11/1995 - י"ט בחשוון תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
תרסי אריה 08/03/1985 - ט"ז באדר תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
תרסי טרגץ דבורה רייזל 14/06/1973 - ט"ו בסיון תשל"ג קרית שאול גוש: 9 אזור: 4 שורה: 11 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
תרסי טרוצקי חיים 30/07/1967 - כ"ב בתמוז תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תרסי פרידה 29/08/2011 - ל' באב תשע"א קרית שאול גוש: 50 אזור: 24 שורה: 3 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תרסי פרידה 29/08/2011 - ל' באב תשע"א קרית שאול גוש: 50 אזור: 24 שורה: 3 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תרסי רחל 04/07/1997 - כ"ט בסיון תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תרסי שיינה 09/12/1995 - ט"ז בכסלו תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 8 שורה: 7 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תרציץ אברהם 31/07/1989 - כ"ט בתמוז תשמ"ט קרית שאול גוש: 22 אזור: 2 שורה: 37 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיס ירמיהו 01/07/1955 - י"א בתמוז תשט"ו קרית שאול גוש: 8 אזור: 2 שורה: 25 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש אביבה 29/04/2002 - י"ז באייר תשס"ב ירקון גוש: 13 אזור: 15 שורה: 15 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש אלה 03/10/2016 - ב' בתשרי תשע"ז ירקון גוש: תמר אזור: 14 שורה: 4 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש אלה 03/10/2016 - ב' בתשרי תשע"ז ירקון גוש: תמר אזור: 14 שורה: 4 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש אסתר 08/07/1946 - ט' בתמוז תש"ו נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 44 שורה: 8 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש אסתר 18/11/1992 - כ"ב בחשוון תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 4 שורה: 6 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש גרודזצקי שלמה 30/03/1964 - י"ח בניסן תשכ"ד קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 26 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש וינשטיין יונה טאיבה 13/04/2013 - ג' באייר תשע"ג ירקון גוש: 13 אזור: 16 שורה: 11 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש וינשטיין יונה טאיבה 13/04/2013 - ג' באייר תשע"ג ירקון גוש: 13 אזור: 16 שורה: 11 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש זאב 13/06/1991 - א' בתמוז תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 8 שורה: 17 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש חסיה בלומה 08/12/1994 - ה' בטבת תשנ"ה קרית שאול גוש: 3 אזור: 3 שורה: 23 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש יהודה 17/05/1992 - י"ד באייר תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 8 שורה: 7 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש יהודה 05/04/2005 - כ"ה באדר ב' תשס"ה קרית שאול גוש: 21 אזור: 1 שורה: 16 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש יואל 27/09/1948 - כ"ג באלול תש"ח נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 44 שורה: 8 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש יעקב 24/04/1997 - י"ז בניסן תשנ"ז ירקון גוש: 10 אזור: 3 שורה: 6 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש יעקב 27/10/1964 - כ"א בחשוון תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 16 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש יעקב 27/10/1964 - כ"א בחשוון תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 16 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש רות 22/03/2003 - י"ח באדר ב' תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 17 שורה: 7 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש רחל 08/12/1976 - ט"ז בכסלו תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 5 שורה: 11 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תרשיש שמחה בונים 21/08/1951 - י"ט באב תשי"א קרית שאול גוש: 3 אזור: 3 שורה: 23 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תשבי אביבית 15/09/2008 - ט"ו באלול תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 10 שורה: 25 מקום: 20* לפתיחת עמוד זיכרון
תשבי אליהו 12/07/1986 - ה' בתמוז תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 21 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
תשבי אמיר 10/12/1985 - כ"ז בכסלו תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 19 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
תשבי אסתר 07/05/2004 - ט"ז באייר תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 21 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
תשבי זאב צבי 12/10/1995 - י"ח בתשרי תשנ"ו נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 34 שורה: 1א מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תשבי מיכל 04/07/1982 - י"ג בתמוז תשמ"ב נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 34 שורה: 1א מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תשה יעקב 08/05/2006 - י' באייר תשס"ו ירקון גוש: 18 אזור: 3א שורה: 27 מקום: 44 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 453601 - 453650 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo