רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
תמיר חיים 20/05/1992 - י"ח באייר תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 8 שורה: 10 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר חנה 19/10/1994 - י"ד בחשוון תשנ"ה ירקון גוש: 1 אזור: 8 שורה: 10 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר יהודה 15/12/2005 - ט"ו בכסלו תשס"ו קרית שאול גוש: 2 אזור: 2 שורה: 26 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר יהודית 09/10/2007 - כ"ז בתשרי תשס"ח ירקון גוש: 3 אזור: 3 שורה: 6 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר יהושע 13/03/2014 - י"א באדר ב' תשע"ד ירקון גוש: רג - רימון אזור: 16 - תל 16 שורה: 13 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר יעקב 30/09/1965 - ד' בתשרי תשכ"ו קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 18 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר יעקב 23/12/1980 - ט"ז בטבת תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 18 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר יפה 05/09/2006 - י"ב באלול תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 7 שורה: 7 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר יצחק 03/08/2012 - ט"ו באב תשע"ב ירקון גוש: 18 אזור: 3א שורה: 20 מקום: 47 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר יצחק 20/06/2012 - ל' בסיון תשע"ב ירקון גוש: 14 אזור: 2 שורה: 20 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר ישראל 02/12/1984 - ח' בכסלו תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 2 שורה: 1 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר כרמלה 24/07/2013 - י"ז באב תשע"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 2 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר לביגיל נועה 29/10/2010 - כ"א בחשוון תשע"א ירקון גוש: 12 אזור: 2א שורה: 1 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר לביגיל נועה 29/10/2010 - כ"א בחשוון תשע"א ירקון גוש: 12 אזור: 2א שורה: 1 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר לוי 01/10/1973 - ה' בתשרי תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 7 שורה: 7 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר מאיר 02/05/2006 - ד' באייר תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 6 שורה: 7 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר מינה 12/10/2016 - י' בתשרי תשע"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 1 שורה: 14 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר מלי 25/05/1974 - ד' בסיון תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 2 שורה: 37 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר משה 29/08/1984 - א' באלול תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 1 שורה: 14 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר משה 29/08/1984 - א' באלול תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 1 שורה: 14 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר משה 29/08/1984 - א' באלול תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 1 שורה: 14 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר משה 06/01/1981 - ב' בשבט תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 2 שורה: 33 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר משה 25/03/1994 - י"ד בניסן תשנ"ד קרית שאול גוש: 21 אזור: 1 שורה: 31 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר משה 20/12/1989 - כ"ב בכסלו תש"נ קרית שאול גוש: 22 אזור: 2 שורה: 16 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר משה 13/08/1977 - כ"ט באב תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 34 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר משה 05/01/2011 - כ"ט בטבת תשע"א קרית שאול גוש: 5 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 1ד לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר נאוה לאה 15/10/2015 - ב' בחשוון תשע"ו נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 30 שורה: 2 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר נסים 14/04/1983 - א' באייר תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 2 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר עמית 16/06/1964 - ו' בתמוז תשכ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 8ב שורה: 13 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר עמית 16/06/1964 - ו' בתמוז תשכ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 8ב שורה: 13 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר פנינה 07/10/1990 - י"ח בתשרי תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 2 שורה: 33 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר צבי 02/06/1995 - ד' בסיון תשנ"ה ירקון גוש: 13 אזור: 12 שורה: 4 מקום: 66 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר צבי 25/04/1991 - י"א באייר תשנ"א קרית שאול גוש: 31 אזור: 2 שורה: 18 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר צביה 11/03/1967 - כ"ט באדר א' תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 28 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר ראובן 01/11/2006 - י' בחשוון תשס"ז קרית שאול גוש: 10 אזור: 1 שורה: 30 מקום: 48 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר רבקה 24/01/2017 - כ"ו בטבת תשע"ז ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 3 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר רות 29/09/1993 - י"ד בתשרי תשנ"ד קרית שאול גוש: 31 אזור: 2 שורה: 18 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר רחל 14/04/1997 - ז' בניסן תשנ"ז ירקון גוש: 10 אזור: 3 שורה: 9 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר רחל 20/04/1964 - ח' באייר תשכ"ד קרית שאול גוש: 11 אזור: 3 שורה: 10 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר רפאל 21/04/2003 - י"ט בניסן תשס"ג ירקון גוש: 3 אזור: 3 שורה: 6 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר שלכטר עדנה 06/12/1970 - ח' בכסלו תשל"א קרית שאול גוש: 6צ אזור: 2 שורה: 2 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר שמואל 22/01/2009 - כ"ז בטבת תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 8 שורה: 11 מקום: 15* לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר שרה 28/04/2007 - י' באייר תשס"ז ירקון גוש: 18 אזור: 3א שורה: 20 מקום: 47 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר שרה 06/01/2009 - י' בטבת תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 5 שורה: 22 מקום: 14* לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר שרה 26/12/1986 - כ"ד בכסלו תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 8 שורה: 25 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תמיר תמר 11/02/2014 - י"א באדר א' תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 58 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם אביבה מיסה 28/11/2015 - ט"ז בכסלו תשע"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 40 מקום: 31+ לפתיחת עמוד זיכרון
תמם אברהם 02/05/1988 - ט"ו באייר תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 9 שורה: 18 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם אברהם 02/11/1963 - ט"ו בחשוון תשכ"ד קרית שאול גוש: 13 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תמם אדם שאול 17/07/2011 - ט"ו בתמוז תשע"א ירקון גוש: 19 אזור: 9 שורה: 15 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 453251 - 453300 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo