רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
תמרוב משיח 14/10/1997 - י"ג בתשרי תשנ"ח ירקון גוש: 12 אזור: 3 שורה: 31 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרוב סלמון 03/12/1999 - כ"ד בכסלו תש"ס ירקון גוש: 11 אזור: 3 שורה: 16 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרוב צפורה 17/04/2013 - ז' באייר תשע"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 20 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרוב שרה 30/12/1995 - ז' בטבת תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 11 שורה: 8 מקום: 49 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרוב תמרה 09/07/2008 - ו' בתמוז תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 5 שורה: 35 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרוב תמרה 09/07/2008 - ו' בתמוז תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 5 שורה: 35 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי כהן נלי 31/01/1987 - א' בשבט תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אבשלום 12/02/2000 - ו' באדר א' תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 8 שורה: 7 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אבשלום 12/02/2000 - ו' באדר א' תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 8 שורה: 7 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אבשלום 23/06/1996 - ו' בתמוז תשנ"ו ירקון גוש: 9 אזור: 3 שורה: 4 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אבשלום 23/06/1996 - ו' בתמוז תשנ"ו ירקון גוש: 9 אזור: 3 שורה: 4 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אדה 12/07/1986 - ה' בתמוז תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 13 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אהובה 15/07/1966 - כ"ז בתמוז תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 7 שורה: 5 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אהרן 05/06/1970 - א' בסיון תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 6 שורה: 18 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אהרן 09/11/1995 - ט"ז בחשוון תשנ"ו קרית שאול גוש: 1א אזור: 1 שורה: 1א מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אליעזר 05/12/2014 - י"ג בכסלו תשע"ה ירקון גוש: תמר אזור: ג7 שורה: 8 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אנה 23/07/1990 - ב' באב תש"נ קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אסתר 03/11/2013 - א' בכסלו תשע"ד ירקון גוש: 6 אזור: 8 שורה: 12 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אסתר פוה 16/06/1981 - י"ד בסיון תשמ"א קרית שאול גוש: 4 אזור: 3א שורה: 21 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי אריה 10/04/2012 - י"ח בניסן תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 70 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי בנימין 03/04/1998 - ז' בניסן תשנ"ח ירקון גוש: 5 אזור: 3 שורה: 16 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי ברכה 17/01/1988 - כ"ז בטבת תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 10 שורה: 20 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי בתיה 22/10/1997 - כ"א בתשרי תשנ"ח קרית שאול גוש: 2 אזור: 2 שורה: 21 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי גדליהו 30/04/2009 - ו' באייר תשס"ט קרית שאול גוש: 31 אזור: מ שורה: 2 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי גניה טובה 05/05/1969 - י"ז באייר תשכ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 7 שורה: 20 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי דוד 19/07/1984 - י"ט בתמוז תשמ"ד קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי דוד 17/10/1981 - י"ט בתשרי תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי דורון 12/12/1996 - ב' בטבת תשנ"ז ירקון גוש: 19 אזור: 10 שורה: 9 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי הרמן 03/07/1953 - כ"א בתמוז תשי"ג קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 27 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי זיוה 11/07/2011 - ט' בתמוז תשע"א ירקון גוש: 17 אזור: יד שורה: 35 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי זלמן 03/06/2002 - כ"ד בסיון תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי ז'ניה גניה 21/08/1992 - כ"ב באב תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 10 שורה: 20 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי חוה 16/01/1978 - ח' בשבט תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 2 שורה: 19 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי חוה אוה 29/12/1989 - א' בטבת תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1א שורה: 27 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי חיה 28/10/2002 - כ"ב בחשוון תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 5 שורה: 5 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי חיה 19/08/1979 - כ"ו באב תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 24 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי חנה 19/11/1990 - ב' בכסלו תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 4 שורה: 4 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי חנה 28/10/1987 - ה' בחשוון תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 8 שורה: 28 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי חנה 10/05/1998 - י"ד באייר תשנ"ח קרית שאול גוש: 1א אזור: 1 שורה: 1א מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי טיטלבוים חיים 16/01/1971 - י"ט בטבת תשל"א קרית שאול גוש: 3 אזור: 3 שורה: 8 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי טיטלר לאה 25/09/1962 - כ"ו באלול תשכ"ב קרית שאול גוש: 1 אזור: 1 שורה: 15 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי טייטלר אברהם 19/01/1989 - י"ג בשבט תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 1 שורה: 16 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי טמרה שלום סלים 01/11/1950 - כ"א בחשוון תשי"א קרית שאול גוש: 3 אזור: 3 שורה: 25 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי טמרה שלום סלים 01/11/1950 - כ"א בחשוון תשי"א קרית שאול גוש: 3 אזור: 3 שורה: 25 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי יוסף 25/08/1966 - י' באלול תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי יעל 09/04/2006 - י"א בניסן תשס"ו ירקון גוש: 18 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי ישראל 01/01/2002 - י"ז בטבת תשס"ב ירקון גוש: 9 אזור: 4 שורה: 10 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי לאה 05/02/1968 - ו' בשבט תשכ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 2 שורה: 16 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי לאה 26/10/2004 - י"ב בחשוון תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי לאה 23/08/1945 - י"ד באלול תש"ה נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 48 שורה: 10 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 453351 - 453400 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo