רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
תמרי מאיר 10/03/2001 - ט"ו באדר תשס"א ירקון גוש: 13 אזור: 19 שורה: 6 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי מיכל 18/12/1991 - י"א בטבת תשנ"ב ירקון גוש: 2 אזור: 2 שורה: 11 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי מנחם 29/09/1994 - כ"ד בתשרי תשנ"ה ירקון גוש: 6 אזור: 8 שורה: 12 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי מנחם מקס 05/10/2002 - כ"ט בתשרי תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 3 שורה: 6 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי מרדכי אליעזר 11/09/1978 - ט' באלול תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 13 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי משה 04/06/2005 - כ"ו באייר תשס"ה ירקון גוש: 8 אזור: 3 שורה: 5 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי נעמי 11/09/2009 - כ"ב באלול תשס"ט ירקון גוש: 9 אזור: 3 שורה: 4 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי סידי 29/05/2005 - כ' באייר תשס"ה ירקון גוש: 16 אזור: 7ב שורה: 9 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי עליזה 18/05/1966 - כ"ח באייר תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 4 שורה: 31 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי עמירם 03/07/1981 - א' בתמוז תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 4 שורה: 3 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי צבי 12/08/1986 - ז' באב תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 34 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי צבי 06/01/1989 - כ"ט בטבת תשמ"ט קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 26 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי קלמן 27/07/1974 - ח' באב תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 13 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי רוזנברג ריילה רוזה 25/08/2006 - א' באלול תשס"ו ירקון גוש: 16 אזור: 7ב שורה: 24 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי רוזנברג ריילה רוזה 25/08/2006 - א' באלול תשס"ו ירקון גוש: 16 אזור: 7ב שורה: 24 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי רוזנברג ריילה רוזה 25/08/2006 - א' באלול תשס"ו ירקון גוש: 16 אזור: 7ב שורה: 24 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי רות 11/02/2016 - ב' באדר א' תשע"ו קרית שאול גוש: 31 אזור: מ שורה: 2 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי רחל 24/07/1995 - כ"ו בתמוז תשנ"ה ירקון גוש: 8 אזור: 3 שורה: 5 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי רחל דבורה 19/02/1989 - י"ד באדר א' תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: מ שורה: 10 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי שושנה 20/06/1992 - י"ט בסיון תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 6 שורה: 18 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי שלמה 09/01/2006 - ט' בטבת תשס"ו קרית שאול גוש: 2 אזור: 2 שורה: 21 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי שמואל 17/09/1988 - ו' בתשרי תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1א שורה: 27 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרי שרה 19/09/2000 - י"ט באלול תש"ס קרית שאול גוש: 32 אזור: 2 שורה: 11 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תמריאני באבא 29/03/1991 - י"ד בניסן תשנ"א קרית שאול גוש: 31 אזור: 1 שורה: 24 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרין אהרן 11/03/1971 - י"ד באדר תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרין גרגורן 13/06/1995 - ט"ו בסיון תשנ"ה ירקון גוש: 13 אזור: 4 שורה: 72 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרין מניה 04/08/1990 - י"ג באב תש"נ קרית שאול גוש: 24 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרין עליזה 19/04/2006 - כ"א בניסן תשס"ו ירקון גוש: 19 אזור: 6 שורה: 26 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרין צפורה 02/02/2009 - ח' בשבט תשס"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרלין חנה 29/04/1947 - ט' באייר תש"ז נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 68 שורה: 5 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרלין יהושע 08/05/1934 - כ"ג באייר תרצ"ד נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 2 שורה: 1 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרלין יצחק 23/04/1972 - ט' באייר תשל"ב קרית שאול גוש: 11 אזור: 5 שורה: 24 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרלין עמנואל 09/12/1986 - ח' בכסלו תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 4 שורה: 16 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרלין רבקה 14/01/1971 - י"ז בטבת תשל"א קרית שאול גוש: 11 אזור: 5 שורה: 24 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
תמרלין שושנה 29/11/1992 - ד' בכסלו תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 4 שורה: 16 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
תמשי גאולה 31/03/1940 - כ"א באדר ב' ת"ש נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 29א שורה: 11 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
תן עמי ניסים 12/08/2012 - כ"ד באב תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 34 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תנא אריה 28/08/1999 - ט"ז באלול תשנ"ט ירקון גוש: 16 אזור: 1 שורה: 13 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
תנא דניאל דב 24/11/1939 - י"ב בכסלו ת"ש נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 29א שורה: 4 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
תנא טנה פני 11/03/1982 - ט"ז באדר תשמ"ב קרית שאול גוש: 10 אזור: 1 שורה: 15 מקום: 46 לפתיחת עמוד זיכרון
תנא נחמיה 04/05/1985 - י"ג באייר תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 5 שורה: 1ו מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
תנאי ישראל 14/07/1963 - כ"ב בתמוז תשכ"ג קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 25 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תנאל אלכסנדר 04/08/1970 - ב' באב תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 3 שורה: 5 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
תנאל חיה 05/01/1952 - ח' בטבת תשי"ב קרית שאול גוש: 6 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תנאל חיה 05/01/1952 - ח' בטבת תשי"ב קרית שאול גוש: 6 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תנגור דנקנר גיטה 31/07/1998 - ח' באב תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 29 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
תנורי חנה 13/09/1966 - כ"ח באלול תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 3 שורה: 31 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
תנורי יונה 07/11/1972 - א' בכסלו תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 3 שורה: 31 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
תנורי יצחק 19/06/1958 - ב' בתמוז תשי"ח קרית שאול גוש: 10 אזור: 4 שורה: 19 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
תנורי שוילי רחל 07/05/1962 - ג' באייר תשכ"ב קרית שאול גוש: 9 אזור: 3 שורה: 19 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 453401 - 453450 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

"מַפְסִיקָה לְהָקִיא אֶת הַמָּוֶת מִתּוֹכִי" – עיכול המוות כדרך לחיות \ ליאור גרנות

דנה מצלצלת אלי ומבקשת שאכתוב משהו על מוות לאתר חדש. כן, אני אומרת, בטח, אכתוב ואשלח לך. עובר שבוע, עוברים שבועיים. זה לא משהו שאוהבים לעסוק בו, מוות. לקרוא לו בשם, לכתוב עליו.

חמשת שלבי האבל

מודל חמשת שלבי האבל מתאר את התהליך שעוברים אנשים שנודע להם שהם חולים במחלה סופנית, או שמתמודדים עם מותו של אדם קרוב.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 49 - 50 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo