רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבדולבט יאיר 23/05/2008 - י"ח באייר תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 5 שורה: 17 מקום: 5* לפתיחת עמוד זיכרון
אבדולייב סימה 21/11/1999 - י"ב בכסלו תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 4 שורה: 10 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדולנבי חתון 23/10/1984 - כ"ח בתשרי תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 1 שורה: 27 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדולעזרגר מואיר 18/09/2000 - י"ח באלול תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדוקימציק איבגיני 04/11/1991 - כ"ז בחשוון תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 7 שורה: 1 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדור בלה 13/03/2004 - כ' באדר תשס"ד ירקון גוש: 16 אזור: 18 שורה: 23 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדורחמנוב בחור 16/06/2012 - כ"ו בסיון תשע"ב ירקון גוש: 17 אזור: 6ב שורה: 2 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדורחמנוב יעלטב 21/07/1993 - ג' באב תשנ"ג ירקון גוש: 3 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדורחמנוב יעלטב 21/07/1993 - ג' באב תשנ"ג ירקון גוש: 3 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדורחמנוב יעלטב 21/07/1993 - ג' באב תשנ"ג ירקון גוש: 3 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדורחמנוב יפה 04/12/2006 - י"ג בכסלו תשס"ז ירקון גוש: 10 אזור: 2 שורה: 4 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדורחמנוב לזר 19/11/2013 - ט"ז בכסלו תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבדורחמנוב מאיר 13/06/2015 - כ"ו בסיון תשע"ה ירקון גוש: רג - רימון אזור: 25 - תל 25 שורה: 2 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדורחנוב ורה 05/05/2000 - ל' בניסן תש"ס ירקון גוש: 12 אזור: 1 שורה: 26 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדז'נוב תמרה 19/06/2005 - י"ג בסיון תשס"ה ירקון גוש: 16 אזור: 7ב שורה: 9 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי אהרן 03/05/1979 - ו' באייר תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 24 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי יום טוב 27/12/1970 - ל' בכסלו תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 5 שורה: 10 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי יוסף 10/03/2004 - י"ז באדר תשס"ד ירקון גוש: 18 אזור: 6 שורה: 7 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי עבדי יעקב 23/07/1983 - י"ג באב תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 5 שורה: 38 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי עבדי צביה 12/02/1968 - י"ד בשבט תשכ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 1 שורה: 31 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי פריד 06/05/1989 - א' באייר תשמ"ט קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 12 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי צדוק 07/05/1980 - כ"א באייר תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 3 שורה: 33 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי ציונה 05/07/1975 - כ"ז בתמוז תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 5 שורה: 21 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי שרה 04/11/2013 - ב' בכסלו תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 24 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי שרה 11/01/2012 - ט"ז בטבת תשע"ב ירקון גוש: 13 אזור: 30 שורה: 14 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיאייב גנניה 22/03/2008 - ט"ו באדר ב' תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 1 שורה: 19 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיאייב יקטרינה 30/06/2013 - כ"ב בתמוז תשע"ג ירקון גוש: אתרוג אזור: 1 שורה: 20 מקום: 5* לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיה עובדיה בלהה 31/10/1988 - כ' בחשוון תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 2 שורה: 1 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיה עובדיה זק 21/12/1970 - כ"ג בכסלו תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 2 שורה: 1 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיה תקוה גרגיה 23/01/2007 - ד' בשבט תשס"ז קרית שאול גוש: 6 אזור: 4 שורה: 12 מקום: 45 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדייב חפצי 12/11/2011 - ט"ו בחשוון תשע"ב ירקון גוש: 18 אזור: ו שורה: 1ב מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדייב לזר 29/05/2011 - כ"ה באייר תשע"א ירקון גוש: 17 אזור: יז שורה: 48 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיינקו ולנטין 16/10/2009 - כ"ח בתשרי תש"ע קרית שאול גוש: 33 אזור: 3א שורה: 2 מקום: 1ג לפתיחת עמוד זיכרון
אבדייצ'יק אנטולי 17/12/2004 - ו' בטבת תשס"ה ירקון גוש: 19 אזור: 4 שורה: 20 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיק ארנו 14/06/1982 - כ"ג בסיון תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 16 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיק ברטה 26/06/2008 - כ"ג בסיון תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 16 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיק דבורה 05/07/1954 - ד' בתמוז תשי"ד קרית שאול גוש: 3 אזור: 4 שורה: 27 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיק לואיס לזר 09/06/1977 - כ"ד בסיון תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 15 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיק פרימה פרלה 07/06/1982 - ט"ז בסיון תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה אלברט 05/04/1981 - א' בניסן תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 3 שורה: 3 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה ביטוש 28/04/1982 - ה' באייר תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה בלה 19/06/1999 - ה' בתמוז תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 4 שורה: 1ג מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה בן משה יוסף 16/09/1969 - ד' בתשרי תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 5 שורה: 31 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה ונוציה 18/10/1966 - ה' בחשוון תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה יפה 20/08/1954 - כ"א באב תשי"ד קרית שאול גוש: 2 אזור: 4 שורה: 7 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה לאון 05/08/1967 - כ"ט בתמוז תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 1 שורה: 44 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה מטילדה 02/12/1990 - ט"ו בכסלו תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 30 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה מרכוס מזל 16/12/1969 - ז' בטבת תש"ל קרית שאול גוש: 1א אזור: 2 שורה: 22 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה נסים 14/05/1972 - א' בסיון תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 2 שורה: 35 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה סופי 02/08/1975 - כ"ה באב תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 28 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 101 - 150 מתוך 453782
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כתיבת סיפור חיים ביוגרפיות ברשת -כל הזכרונות נשמרים לנצח

איך אפשר לשמר את הזיכרון של סבא סבתא אמא אבא לנצח

חתמתי על אדי לתרומת איברים וגם תרמתי את גופי למדע – מה עושים?

ההבדל בין תרומת אברים ותרומת גופה וסוגי תרומת גופה

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo