רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבדלה עליזה 20/06/1973 - כ' בסיון תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה שושנה 30/09/1974 - י"ד בתשרי תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 3 שורה: 50 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה שמעון 01/09/1941 - ט' באלול תש"א נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 32 שורה: 6 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה שרה 28/03/2015 - ח' בניסן תשע"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 1 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלימוב יעקב 21/07/2002 - י"ב באב תשס"ב ירקון גוש: 16 אזור: 12 שורה: 8 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדני ברקו 15/11/1974 - א' בכסלו תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 35 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדני נתן 10/07/2002 - א' באב תשס"ב ירקון גוש: 15 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר אברהם 16/06/1973 - ט"ז בסיון תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 7 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר יעקב 10/08/1951 - ח' באב תשי"א קרית שאול גוש: 5 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר יפת 20/11/2003 - כ"ו בחשוון תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר ישראל 22/07/2012 - ג' באב תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 45 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר ישראל 22/07/2012 - ג' באב תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 45 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר ישראל 22/07/2012 - ג' באב תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 45 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר מזל 07/03/2003 - ג' באדר ב' תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 34 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר מינה 13/10/1993 - כ"ח בתשרי תשנ"ד ירקון גוש: 8 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר מרים 29/03/1999 - י"ב בניסן תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 33 מקום: 1ה לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר סעדיה 20/08/1963 - ל' באב תשכ"ג קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר עובדיה 12/09/1976 - י"ח באלול תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר צביה 14/07/1960 - י"ט בתמוז תש"כ קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: א שורה: 8 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר ציונה 12/09/1976 - י"ח באלול תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר רוית 03/06/1981 - א' בסיון תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 40 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר רחמים 19/04/1940 - י"א בניסן ת"ש נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 29א שורה: 14 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שולמית 25/02/1983 - י"ב באדר תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 41 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שלום 13/03/1987 - י"ב באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 34 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שלום 10/10/1976 - י"ז בתשרי תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 6 שורה: 46 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שלום 17/10/1995 - כ"ג בתשרי תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 12 שורה: 8 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שלמה 20/05/1965 - י"ח באייר תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 6 שורה: 5 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שרה 20/01/1996 - כ"ח בטבת תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדרחמנוב ולרי 03/07/1994 - כ"ד בתמוז תשנ"ד ירקון גוש: 7 אזור: 5 שורה: 5 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהיוף רחל 17/10/1966 - ג' בחשוון תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 2 שורה: 31 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהמי אברהמי לולו 29/10/1974 - י"ג בחשוון תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 9 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהמיאן עזיז 20/06/1973 - כ' בסיון תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 16 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר אברהם 13/12/1990 - כ"ו בכסלו תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 4 שורה: 3 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר אהרן 30/07/1948 - כ"ג בתמוז תש"ח נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 63 שורה: 6 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר אילן 14/12/1974 - ל' בכסלו תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 18 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר בן ציון 21/02/2008 - ט"ו באדר א' תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 4 שורה: 22 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר גלילי 14/05/1991 - א' בסיון תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר דניאל 14/06/2015 - כ"ז בסיון תשע"ה קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 35 מקום: 9+ לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר זכריה 02/07/1963 - י"א בתמוז תשכ"ג קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 13 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר חנה 07/12/1989 - ט' בכסלו תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יונה 29/12/1985 - י"ז בטבת תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 3 שורה: 30 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יוסף 16/04/1983 - ג' באייר תשמ"ג נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 63 שורה: 5 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יוסף 28/12/1959 - כ"ז בכסלו תש"כ קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 33 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יעקב 16/09/2006 - כ"ג באלול תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 9 שורה: 26 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יעקב 16/09/2006 - כ"ג באלול תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 9 שורה: 26 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר משה 09/10/1993 - כ"ד בתשרי תשנ"ד ירקון גוש: 1 אזור: 6 שורה: 11 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר צביה 03/11/2016 - ב' בחשוון תשע"ז ירקון גוש: גפן אזור: א2 שורה: 17 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר ציפורה 22/11/1991 - ט"ו בכסלו תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 6 שורה: 11 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר שמחה 03/02/1995 - ג' באדר א' תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 4 שורה: 3 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר שרה 19/03/1965 - ט"ו באדר ב' תשכ"ה קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 33 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 151 - 200 מתוך 453728
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

ירושת עסק משפחתי

פטירתו של כל אדם זורקת את הקרובים לו למציאות חדשה וכואבת. במקרה בו הנפטר הוא בעל עסק והפטירה מתרחשת באופן פתאומי ולא צפוי, היא מביאה עמה התמודדות עם סוגיות שיש להן השפעה כלכלית מעמיקה - מה עושים עם העסק בתקופה הקרובה שלאחר הפטירה ובטווח הארוך, ואיך מתנהלים כלכלית בבית ובעסק מנקודה זו ואילך?

סידור בית ההורים לאחר פטירתם

אחת המשימות הקשות ביותר לאחר פטירת ההורים, היא להכנס לבית הריק מנוכחותם ולהתחיל למיין את תכולתו.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 7 - 8 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo