רשימת נפטרים

שם הנפטר (שם משפחה שם פרטי)
מקום קבורה
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבדלה סופי 02/08/1975 - כ"ה באב תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 28 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה עליזה 20/06/1973 - כ' בסיון תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה שושנה 30/09/1974 - י"ד בתשרי תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 3 שורה: 50 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה שמעון 01/09/1941 - ט' באלול תש"א נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 32 שורה: 6 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה שרה 28/03/2015 - ח' בניסן תשע"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 1 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלימוב יעקב 21/07/2002 - י"ב באב תשס"ב ירקון גוש: 16 אזור: 12 שורה: 8 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדני ברקו 15/11/1974 - א' בכסלו תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 35 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדני נתן 10/07/2002 - א' באב תשס"ב ירקון גוש: 15 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר אברהם 16/06/1973 - ט"ז בסיון תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 7 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר יעקב 10/08/1951 - ח' באב תשי"א קרית שאול גוש: 5 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר יפת 20/11/2003 - כ"ו בחשוון תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר ישראל 22/07/2012 - ג' באב תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 45 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר ישראל 22/07/2012 - ג' באב תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 45 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר ישראל 22/07/2012 - ג' באב תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 45 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר מזל 07/03/2003 - ג' באדר ב' תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 34 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר מינה 13/10/1993 - כ"ח בתשרי תשנ"ד ירקון גוש: 8 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר מרים 29/03/1999 - י"ב בניסן תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 33 מקום: 1ה לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר סעדיה 20/08/1963 - ל' באב תשכ"ג קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר עובדיה 12/09/1976 - י"ח באלול תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר צביה 14/07/1960 - י"ט בתמוז תש"כ קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: א שורה: 8 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר ציונה 12/09/1976 - י"ח באלול תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר רוית 03/06/1981 - א' בסיון תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 40 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר רחמים 19/04/1940 - י"א בניסן ת"ש נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 29א שורה: 14 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שולמית 25/02/1983 - י"ב באדר תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 41 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שלום 13/03/1987 - י"ב באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 34 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שלום 10/10/1976 - י"ז בתשרי תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 6 שורה: 46 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שלום 17/10/1995 - כ"ג בתשרי תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 12 שורה: 8 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שלמה 20/05/1965 - י"ח באייר תשכ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 6 שורה: 5 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שרה 20/01/1996 - כ"ח בטבת תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדרחמנוב ולרי 03/07/1994 - כ"ד בתמוז תשנ"ד ירקון גוש: 7 אזור: 5 שורה: 5 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהיוף רחל 17/10/1966 - ג' בחשוון תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 2 שורה: 31 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהמי אברהמי לולו 29/10/1974 - י"ג בחשוון תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 9 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהמיאן עזיז 20/06/1973 - כ' בסיון תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 16 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר אברהם 13/12/1990 - כ"ו בכסלו תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 4 שורה: 3 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר אהרן 30/07/1948 - כ"ג בתמוז תש"ח נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 63 שורה: 6 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר אילן 14/12/1974 - ל' בכסלו תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 18 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר בן ציון 21/02/2008 - ט"ו באדר א' תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 4 שורה: 22 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר גלילי 14/05/1991 - א' בסיון תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר דניאל 14/06/2015 - כ"ז בסיון תשע"ה קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 35 מקום: 9+ לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר זכריה 02/07/1963 - י"א בתמוז תשכ"ג קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 13 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר חנה 07/12/1989 - ט' בכסלו תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יונה 29/12/1985 - י"ז בטבת תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 3 שורה: 30 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יוסף 16/04/1983 - ג' באייר תשמ"ג נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 63 שורה: 5 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יוסף 28/12/1959 - כ"ז בכסלו תש"כ קרית שאול גוש: 4 אזור: 4 שורה: 33 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יעקב 16/09/2006 - כ"ג באלול תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 9 שורה: 26 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יעקב 16/09/2006 - כ"ג באלול תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 9 שורה: 26 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר משה 09/10/1993 - כ"ד בתשרי תשנ"ד ירקון גוש: 1 אזור: 6 שורה: 11 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר צביה 03/11/2016 - ב' בחשוון תשע"ז ירקון גוש: גפן אזור: א2 שורה: 17 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר ציפורה 22/11/1991 - ט"ו בכסלו תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 6 שורה: 11 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר שמחה 03/02/1995 - ג' באדר א' תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 4 שורה: 3 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 151 - 200 מתוך 455153
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מלחמה =טראומה= פוסט טראומה

איך מתמודדים עם טראומה שנהפכת לפוסט טראומה?

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

משפחות שכולות בזמן מלחמה – כל דרכי ההתמודדות עם האבל, הזכויות, המענקים והתמיכה

לצד ההתמודדות הנפשית בתור הורים, בני זוג, משפחה וחברים, פעמים רבות אובדן של אדם קרוב משמעו אובדן של הכנסה ופגיעה ביכולת לעבוד ולכלכל את המשפחה. במצבים חמורים, יתכן מאוד וגם נאלצתם להתפנות מביתכם, מה שמקשה על האובדן אף יותר. בעקבות זאת, המדינה מציעה מגוון של מערכי סיוע ותמיכה במקרים מעין אלו. ראשית, ניתן לפנות ישירות אל ביטוח לאומי באמצעות קו חירום לסיוע למשפחות שכולות, שמספרו 02-6269999 או לחמ"ל משפחות שכולות בטלפון 053-7471412.

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo