רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבאייב אלעזר 14/04/2005 - ה' בניסן תשס"ה ירקון גוש: 8 אזור: 3 שורה: 2 מקום: 46 לפתיחת עמוד זיכרון
אבאייב ליזה 27/09/2011 - כ"ח באלול תשע"א ירקון גוש: 8 אזור: 3 שורה: 2 מקום: 47 לפתיחת עמוד זיכרון
אבאייב מזל 03/08/1996 - י"ח באב תשנ"ו ירקון גוש: 8 אזור: 3 שורה: 4 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבאייב מזל 03/08/1996 - י"ח באב תשנ"ו ירקון גוש: 8 אזור: 3 שורה: 4 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבאייב שלום 09/08/2010 - כ"ט באב תש"ע ירקון גוש: אתרוג אזור: 10 שורה: 2 מקום: 1* לפתיחת עמוד זיכרון
אבאייב שלום 09/08/2010 - כ"ט באב תש"ע ירקון גוש: אתרוג אזור: 10 שורה: 2 מקום: 1* לפתיחת עמוד זיכרון
אבאייבה צביה 16/06/1988 - א' בתמוז תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 1 שורה: 10 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבאסטאדו סול 14/04/1956 - ג' באייר תשט"ז קרית שאול גוש: 9 אזור: 1 שורה: 22 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבאצ'י הילדה 22/08/2015 - ז' באלול תשע"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 9 שורה: 28 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבבה אדרז'או 04/05/2007 - ט"ז באייר תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 2 שורה: 34 מקום: 6* לפתיחת עמוד זיכרון
אבבה אלמו 28/07/2009 - ז' באב תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 8 שורה: 7 מקום: 25* לפתיחת עמוד זיכרון
אבבה קסהון 19/01/2008 - י"ג בשבט תשס"ח ירקון גוש: הדס אזור: 2 שורה: 34 מקום: 14* לפתיחת עמוד זיכרון
אבבנאל חיים 02/01/1972 - ט"ז בטבת תשל"ב קרית שאול גוש: 2 אזור: 5 שורה: 3 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבג'אנובה רחל 11/09/2006 - י"ח באלול תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 2 שורה: 1א מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגדו שבתאי 26/03/1989 - י"ט באדר ב' תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 10 שורה: 14 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגדור אסתר 16/04/1998 - כ' בניסן תשנ"ח ירקון גוש: 19 אזור: 6 שורה: 26 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגדור אסתר 29/08/1975 - כ"ג באלול תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 2 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגדור אסתר 29/08/1975 - כ"ג באלול תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 2 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגדור רפאל 12/06/1958 - כ"ד בסיון תשי"ח קרית שאול גוש: 5ילדים אזור: א שורה: 4 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגדורי יעקב 21/12/1965 - כ"ז בכסלו תשכ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 5 שורה: 23 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגוסט יצחק 27/08/2000 - כ"ו באב תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 9 שורה: 15 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגוסט מזל 19/10/1960 - כ"ח בתשרי תשכ"א קרית שאול גוש: 7 אזור: 1ג שורה: 6 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגוסטובסקי חיה רחל 11/11/1937 - ז' בכסלו תרצ"ח נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 18 שורה: 2 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגוסטובסקי חנה 17/01/2016 - ז' בשבט תשע"ו ירקון גוש: 13 אזור: 30 שורה: 13 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגוסטובסקי ישעיהו 25/09/2005 - כ"א באלול תשס"ה ירקון גוש: 13 אזור: 30 שורה: 13 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגוסטובסקי מטלה 29/08/1997 - כ"ו באב תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 4 שורה: 26 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגוסטובסקי שבתאי 12/03/1983 - כ"ז באדר תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 4 שורה: 26 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגי דינה 06/11/1987 - י"ד בחשוון תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 2 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגי מאיר 23/11/1986 - כ"א בחשוון תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגי מרים 30/05/1992 - כ"ז באייר תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגי משה 27/02/1976 - כ"ו באדר א' תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 2 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגי פרחה 15/05/1979 - י"ט באייר תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 3 שורה: 39 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגי רחל 19/12/2002 - י"ד בטבת תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1א שורה: 30 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגי רחל 09/09/1999 - כ"ח באלול תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 8 שורה: 10 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגיל פוגל פרומה 02/06/1989 - כ"ח באייר תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 32 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגין לוי מזל טוב 03/10/1990 - י"ד בתשרי תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1ב שורה: 7 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגין לימור 03/10/1991 - כ"ה בתשרי תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 5 שורה: 18 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבגינהסאז בתיה 28/09/2000 - כ"ח באלול תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 2 שורה: 38 מקום: 1ד לפתיחת עמוד זיכרון
אבג'נוב גבריאל 30/03/2003 - כ"ז באדר ב' תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 16 שורה: 5 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבד גילה 24/11/2016 - כ"ג בחשוון תשע"ז ירקון גוש: 16 אזור: 11 שורה: 20 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבד יוסף 28/04/1999 - י"ב באייר תשנ"ט ירקון גוש: 16 אזור: 4 שורה: 10 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבד מזל 08/11/2001 - כ"ב בחשוון תשס"ב ירקון גוש: 16 אזור: 11 שורה: 20 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדאני מלכה 30/06/1975 - כ"א בתמוז תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 34 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדגנוב משה 12/01/1989 - ו' בשבט תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1ב שורה: 26 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדה אליהו 27/10/2014 - ג' בחשוון תשע"ה ירקון גוש: אתרוג אזור: 3 שורה: 36 מקום: 15* לפתיחת עמוד זיכרון
אבדו ג'ון 19/04/1979 - כ"ב בניסן תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 1 שורה: 43 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדול נבי אברהם 02/10/1966 - י"ח בתשרי תשכ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 2 שורה: 32 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדול עבדול שמחה 18/03/1974 - כ"ד באדר תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 2 שורה: 32 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדול רחמן עובר 17/11/2016 - ט"ז בחשוון תשע"ז הדרום (חולון בת ים) לפתיחת עמוד זיכרון
אבדול שמעון 14/06/1934 - א' בתמוז תרצ"ד נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 6 שורה: 8 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 51 - 100 מתוך 453782
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כתיבת סיפור חיים ביוגרפיות ברשת -כל הזכרונות נשמרים לנצח

איך אפשר לשמר את הזיכרון של סבא סבתא אמא אבא לנצח

חתמתי על אדי לתרומת איברים וגם תרמתי את גופי למדע – מה עושים?

ההבדל בין תרומת אברים ותרומת גופה וסוגי תרומת גופה

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo