רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבודרה פורטונה 20/08/1997 - י"ז באב תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 3 שורה: 2 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה רחל 06/05/1993 - ט"ו באייר תשנ"ג ירקון גוש: 1 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה רחל 02/12/2002 - כ"ז בכסלו תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 28 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה רחמים 22/01/1975 - י' בשבט תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה ריקה ריקוצה 02/02/2012 - ט' בשבט תשע"ב קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה שי 01/12/1991 - כ"ד בכסלו תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 1ג מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה שרה 27/01/1988 - ח' בשבט תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרהם אמיליה 24/08/2003 - כ"ו באב תשס"ג ירקון גוש: 6 אזור: 4 שורה: 8 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרהם דוד 11/09/2006 - י"ט באלול תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 40 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרהם יוסף 24/12/1999 - ט"ו בטבת תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 4 שורה: 7 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרהם מיסה 08/08/2008 - ז' באב תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 10 שורה: 18 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרם אליהו 11/10/1994 - ו' בחשוון תשנ"ה ירקון גוש: 6 אזור: 4 שורה: 10 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרם יהודה 30/04/1994 - י"ט באייר תשנ"ד ירקון גוש: 9 אזור: 6 שורה: 1 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרם לאורה 16/02/2008 - י"א באדר א' תשס"ח ירקון גוש: 18 אזור: 6 שורה: 18 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרם רפאל 20/08/1973 - כ"ב באב תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1 שורה: 44 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרס רחל 26/08/2000 - כ"ה באב תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב אטי 18/12/2014 - כ"ו בכסלו תשע"ה ירקון גוש: 13 אזור: 4 שורה: 75 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב אלברט 14/02/1986 - ה' באדר א' תשמ"ו קרית שאול גוש: 9 אזור: 4 שורה: 33 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב אלברט 10/06/1995 - י"ב בסיון תשנ"ה ירקון גוש: 13 אזור: 4 שורה: 75 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב אסתר 23/07/1983 - י"ד באב תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 6 שורה: 38 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב בכור 03/08/1980 - כ"א באב תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 2 שורה: 7 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב דוד 29/06/2004 - י' בתמוז תשס"ד ירקון גוש: 18 אזור: 5 שורה: 10 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב זנט 30/10/2014 - ו' בחשוון תשע"ה ירקון גוש: 18 אזור: 5 שורה: 10 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב חיים 20/10/1985 - ה' בחשוון תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 22 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב יוסף 13/11/1994 - י' בכסלו תשנ"ה ירקון גוש: 8 אזור: 2 שורה: 1 מקום: 78 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב יצחק 04/04/1976 - ד' בניסן תשל"ו קרית שאול גוש: 2 אזור: 4 שורה: 10 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב ישראל 17/06/1987 - כ' בסיון תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 3 שורה: 25 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב לאה 17/12/2001 - ב' בטבת תשס"ב קרית שאול גוש: 24 אזור: 2 שורה: 1א מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב משה 14/01/2007 - כ"ד בטבת תשס"ז ירקון גוש: 11 אזור: 3 שורה: 31 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב נסים 05/08/1973 - ח' באב תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 6 שורה: 38 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב רחל 25/09/1986 - כ"א באלול תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 2 שורה: 7 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהב רחל 26/07/1973 - כ"ו בתמוז תשל"ג קרית שאול גוש: 2 אזור: 4 שורה: 10 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהדנה פרחה 02/10/1979 - י"א בתשרי תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 39 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהי יוסף 19/08/2007 - ה' באלול תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 1 שורה: 14 מקום: 10* לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהף אברהם 10/10/1977 - כ"ט בתשרי תשל"ח הדרום (חולון בת ים) לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהרון גוליה יוליה 30/08/1987 - ה' באלול תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 43 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוהרון מוריס 07/03/2002 - כ"ג באדר תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 1 שורה: 8 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוזגלו שמחה 09/03/1977 - י"ט באדר תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 36 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוזמיל אסתר 04/05/1995 - ד' באייר תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבוזמיל יוסי 03/11/2001 - י"ז בחשוון תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבוזמיל יוסף 02/07/2002 - כ"ב בתמוז תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבוזן טקלה 10/09/2013 - ו' בתשרי תשע"ד ירקון גוש: תמר אזור: ק1 שורה: 21 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחנה שמעון 08/09/1973 - י"ב באלול תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 7 שורה: 19 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחנק דוד 13/01/2003 - י' בשבט תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 6 שורה: 43 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחסירה רפאל 04/05/2006 - ו' באייר תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 35 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירא מרדכי 28/06/2002 - י"ח בתמוז תשס"ב ירקון גוש: 16 אזור: 9 שורה: 1 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירא נסים 13/11/2001 - כ"ז בחשוון תשס"ב ירקון גוש: 13 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירא רחל 23/04/1996 - ד' באייר תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 10 שורה: 7 מקום: 49 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירה אבנר 21/12/1996 - י"א בטבת תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 7 שורה: 14 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירה מאיר 03/03/1997 - כ"ד באדר א' תשנ"ז ירקון גוש: 13 אזור: 10 שורה: 7 מקום: 48 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 301 - 350 מתוך 351934
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

התמודדות עם אובדן ילד

הפסיכולוג הקליני ומנהל מכון תל אביב לפסיכותרפיה, איתמר פסקל כותב על אחת החוויות הקשות ביותר - התמודדות עם אובדן ילד. כיצד היא משפיעה על ההורים שנותרים יתומים מבן ועל התא המשפחתי כולו, איך להתמודד עם האובדן ומתי כדאי לפנות לטיפול פסיכולוגי?

עצות לבני המשפחה השכולים לקראת חג הפורים

פורים הוא חג של שמחה ותחפושות והרעשה ברעשנים. לרוב בניגוד לרגשות של מתאבלים שאבדו איש יקר ואהוב, ובמיוחד בשנים הסמוכות לאובדן, קיים קושי לקיים את מנהגי החג ומצוותיו.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 13 - 14 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo