רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבוחצירה מחלוף 08/01/1986 - כ"ז בטבת תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 18 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירה עמרם 16/12/1997 - י"ז בכסלו תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 2 שורה: 43 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצירה פנחס 24/05/1991 - י"א בסיון תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 2 שורה: 30 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחצרה פרחה 14/11/1984 - כ' בחשוון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 33 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוחר רשל 28/01/1979 - א' בשבט תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 4 שורה: 29 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט מיכאל 23/12/1976 - ב' בטבת תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 3 שורה: 29 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט משה 09/04/1990 - ט"ו בניסן תש"נ קרית שאול גוש: 22 אזור: 1 שורה: 16 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט סניורה 13/09/2006 - כ' באלול תשס"ו ירקון גוש: 16 אזור: 7ב שורה: 24 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוט רינה 10/04/1981 - ו' בניסן תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 1 שורה: 44 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אביבה 17/11/2004 - ד' בכסלו תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 5 שורה: 21 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אבנר 20/12/1995 - כ"ז בכסלו תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 11 שורה: 8 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אברהם 06/02/1992 - ג' באדר א' תשנ"ב ירקון גוש: 2 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אברהם 19/05/1988 - ג' בסיון תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אברהם 05/12/1971 - י"ז בכסלו תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 15 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אדמונד 14/06/2004 - כ"ה בסיון תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 1א שורה: 45 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אהרן 14/09/1975 - ט' בתשרי תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אילן 30/03/1990 - ד' בניסן תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 8 שורה: 7 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אלברט 31/10/2003 - ה' בחשוון תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 1 שורה: 4 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אלברט 07/02/2004 - ט"ו בשבט תשס"ד ירקון גוש: 18 אזור: 4 שורה: 26 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אלי 09/11/1970 - י' בחשוון תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 6 שורה: 33 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אליהו 12/04/1997 - ה' בניסן תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 5 שורה: 1ג מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אליהו 09/09/1989 - ט' באלול תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 8 שורה: 46 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אליהו 26/04/1992 - כ"ג בניסן תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 7 שורה: 13 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אליהו 05/10/1994 - ל' בתשרי תשנ"ה ירקון גוש: 6 אזור: 5 שורה: 7 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אלפרד 02/04/2008 - כ"ו באדר ב' תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 3 שורה: 21 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אמה שמוני 03/12/1982 - י"ח בכסלו תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 1 שורה: 40 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אסתר 20/05/1984 - י"ח באייר תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 1 שורה: 34 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול אסתר 07/03/1991 - כ"א באדר תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 14 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ארלית 16/03/2009 - כ' באדר תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 8 שורה: 24 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול בנימין 27/06/1998 - ג' בתמוז תשנ"ח ירקון גוש: 13 אזור: 8 שורה: 23 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול בנימין 29/04/1972 - ט"ז באייר תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 11 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ברטה 03/03/2015 - י"ב באדר תשע"ה ירקון גוש: 13 אזור: 8 שורה: 23 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול בתיה 02/12/1999 - כ"ג בכסלו תש"ס הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 3 שורה: 27 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול דוד 05/08/2001 - ט"ז באב תשס"א ירקון גוש: 13 אזור: 15 שורה: 14 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול דוד 03/06/1982 - י"ב בסיון תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 1 שורה: 15 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול דוד 18/05/2015 - כ"ט באייר תשע"ה ירקון גוש: רג - רימון אזור: 26 - תל 26 שורה: 3 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול הלנה 14/10/2009 - כ"ו בתשרי תש"ע הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 1א שורה: 45 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול הנרי 02/01/1984 - כ"ח בטבת תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול הנריטה 07/03/1996 - ט"ז באדר תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 40 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ויקטוריה 16/04/1976 - ט"ז בניסן תשל"ו קרית שאול גוש: 4 אזור: 5 שורה: 19 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ויקטוריה 03/12/1990 - י"ז בכסלו תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 4 שורה: 24 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ויקטוריה 24/08/1997 - כ"א באב תשנ"ז ירקון גוש: 12 אזור: 3 שורה: 35 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול זוהרה 27/08/1992 - כ"ח באב תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 1 שורה: 30 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול חיים 02/01/1972 - ט"ו בטבת תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 4 שורה: 22 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול חיים 09/06/1982 - י"ח בסיון תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 2 שורה: 41 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול חנינה 24/05/1975 - י"ד בסיון תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 8 שורה: 10 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול חנניה 09/06/2004 - כ' בסיון תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 1א שורה: 45 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול טמו 17/11/1984 - כ"ג בחשוון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 2 שורה: 41 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יהודה 21/01/1977 - ב' בשבט תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 17 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יוסף 10/07/1992 - ט' בתמוז תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 9 שורה: 33 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 351 - 400 מתוך 351934
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

אני מרגישה שאני בוגדת בבעלי

והגבר החדש, הוא מישהו אחר, שאינו תחליף לדני, שאינו מנסה להיות כזה, שמכבד אותך, שמנסה לזרום בקצב שלך

הליך הקבורה היהודי

פטירתו של אדם קרוב, מלווה בעצב ובקושי, אך לצד הקושי, יש צורך לוודא שאותו אדם יובא לקבורה בהתאם למסורת היהודית ויזכה לכבוד האחרון המגיע לו.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 15 - 16 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo