רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבוטבול שלמה 12/04/2011 - ח' בניסן תשע"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 5 שורה: 2 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלמה 10/09/2003 - י"ג באלול תשס"ג ירקון גוש: 13 אזור: 11 שורה: 10 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלמה 04/06/2002 - כ"ה בסיון תשס"ב קרית שאול גוש: 2 אזור: 5 שורה: 8 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמואל 11/10/1975 - ז' בחשוון תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 8 שורה: 28 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמחה 31/08/1985 - י"ד באלול תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמחה 28/02/1992 - כ"ד באדר א' תשנ"ב קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 18 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמחה 03/05/1992 - ל' בניסן תשנ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 1 שורה: 17 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמעון 05/04/2011 - א' בניסן תשע"א קרית שאול גוש: 50 אזור: 6 שורה: 1 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמעון 17/11/1986 - ט"ו בחשוון תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 1 שורה: 30 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שמעון 08/05/1971 - י"ג באייר תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 3 שורה: 5 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שרה זריפה 15/01/1997 - ז' בשבט תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 6 שורה: 2 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול תמו 23/03/1974 - כ"ט באדר תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 2 שורה: 26 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבוק שמחה 06/03/1984 - ג' באדר ב' תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 4 שורה: 33 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטביקה שמעון 06/03/1987 - ו' באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 30 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטביקה שמעון 06/03/1987 - ו' באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 30 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבויזאק פורטונה 07/08/1983 - כ"ח באב תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 5 שורה: 38 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבול אפלבלט חנה 24/12/1996 - י"ד בטבת תשנ"ז ירקון גוש: 6 אזור: 2 שורה: 13 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבול חיים 12/01/1990 - ט"ו בטבת תש"נ קרית שאול גוש: 3 אזור: 3 שורה: 10 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבול מולח אברהם 28/11/1977 - י"ח בכסלו תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולאפיה מזל טוב 23/05/1997 - ט"ז באייר תשנ"ז ירקון גוש: 11 אזור: 7 שורה: 8 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולאפיו יולנדה 30/01/1987 - א' בשבט תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 30 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולאפיו שמריהו 26/03/1988 - ח' בניסן תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 30 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולביץ איטה 07/07/1980 - כ"ג בתמוז תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 16 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוב שרה 12/04/1993 - כ"א בניסן תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 1 שורה: 31 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוביץ יוסף 11/12/1983 - ו' בטבת תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 43 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוביץ ריבה 27/09/1998 - ז' בתשרי תשנ"ט ירקון גוש: 11 אזור: 8 שורה: 13 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף זולאי 07/04/1979 - י' בניסן תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף זינה 25/03/1987 - כ"ד באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 14 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף יהונתן 03/10/1992 - ו' בתשרי תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 2 שורה: 6 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף יוחנן 07/09/1980 - כ"ו באלול תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 2 שורה: 9 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף יעקב 16/06/1980 - ג' בתמוז תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 1 שורה: 31 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף יעקב 18/01/2015 - כ"ז בטבת תשע"ה ירקון גוש: תמר אזור: ג6 שורה: 19 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולוף משה 03/07/1994 - כ"ד בתמוז תשנ"ד ירקון גוש: 7 אזור: 5 שורה: 1 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוליץ מרים 07/06/1975 - כ"ט בסיון תשל"ה נחלת יצחק גוש: 2א אזור: 44 שורה: 5 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולניק זינה 28/05/1988 - י"ב בסיון תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 8 שורה: 22 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולניק סולומון 22/03/1985 - כ"ט באדר תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 6 שורה: 40 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולניק שמשון 03/05/1988 - ט"ז באייר תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 8 שורה: 22 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולנצב פבלו 16/10/1998 - כ"ו בתשרי תשנ"ט ירקון גוש: 12 אזור: 3 שורה: 3 מקום: 65 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולסון רודולף 01/12/1980 - כ"ג בכסלו תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 1 שורה: 45 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה אליה 09/07/1999 - כ"ה בתמוז תשנ"ט ירקון גוש: 16 אזור: 3 שורה: 3 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה אליהו 15/01/1973 - י"ב בשבט תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 28 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה אסתר 31/12/1977 - כ"ב בטבת תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 3 שורה: 28 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה אסתר סטלה 18/01/1990 - כ"א בטבת תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 9 שורה: 17 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה בוסתנאי 14/05/1971 - י"ט באייר תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 3 שורה: 27 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה בלה 12/09/2012 - כ"ה באלול תשע"ב ירקון גוש: 13 אזור: 5א שורה: 5 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה חיים 08/04/1992 - ו' בניסן תשנ"ב קרית שאול גוש: 30 אזור: 2 שורה: 10 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה חיים 18/10/2010 - י' בחשוון תשע"א ירקון גוש: 13 אזור: 5א שורה: 5 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה לורה 15/08/2003 - י"ז באב תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 1 שורה: 24 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה מזל 22/01/2009 - כ"ו בטבת תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 5 שורה: 49 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבולעפיה מזל טוב 15/10/1980 - ה' בחשוון תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 3 שורה: 6 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 451 - 500 מתוך 351934
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

יום השנה השלישי של בעלי

אבל מה יהיה עם התוכן של האזכרה. ברור לה שחייבים למצוא פתרון. והיא חוששת, עוד בבית הספר הכתיבה לא היתה החלק החזק שלה.

האם אני סבא לתינוק שנולד לאלמנת בני ?

שלמה בחר להיות סבא של התינוק החדש, התינוק שנולד לאלמנת בנו ובעלה החדש

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 19 - 20 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo