רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבדז'נוב תמרה 19/06/2005 - י"ג בסיון תשס"ה ירקון גוש: 16 אזור: 7ב שורה: 9 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי אהרן 03/05/1979 - ו' באייר תשל"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 24 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי יום טוב 27/12/1970 - ל' בכסלו תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 5 שורה: 10 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי יוסף 10/03/2004 - י"ז באדר תשס"ד ירקון גוש: 18 אזור: 6 שורה: 7 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי עבדי יעקב 23/07/1983 - י"ג באב תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 5 שורה: 38 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי פריד 06/05/1989 - א' באייר תשמ"ט קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 12 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי צדוק 07/05/1980 - כ"א באייר תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 3 שורה: 33 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי ציונה 05/07/1975 - כ"ז בתמוז תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 5 שורה: 21 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי שרה 04/11/2013 - ב' בכסלו תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 24 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדי שרה 11/01/2012 - ט"ז בטבת תשע"ב ירקון גוש: 13 אזור: 30 שורה: 14 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיאייב גנניה 22/03/2008 - ט"ו באדר ב' תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 1 שורה: 19 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיאייב יקטרינה 30/06/2013 - כ"ב בתמוז תשע"ג ירקון גוש: אתרוג אזור: 1 שורה: 20 מקום: 5* לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיה עובדיה בלהה 31/10/1988 - כ' בחשוון תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 2 שורה: 1 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיה עובדיה זק 21/12/1970 - כ"ג בכסלו תשל"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 2 שורה: 1 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיה תקוה גרגיה 23/01/2007 - ד' בשבט תשס"ז קרית שאול גוש: 6 אזור: 4 שורה: 12 מקום: 45 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדייב חפצי 12/11/2011 - ט"ו בחשוון תשע"ב ירקון גוש: 18 אזור: ו שורה: 1ב מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדייב לזר 29/05/2011 - כ"ה באייר תשע"א ירקון גוש: 17 אזור: יז שורה: 48 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיינקו ולנטין 16/10/2009 - כ"ח בתשרי תש"ע קרית שאול גוש: 33 אזור: 3א שורה: 2 מקום: 1ג לפתיחת עמוד זיכרון
אבדייצ'יק אנטולי 17/12/2004 - ו' בטבת תשס"ה ירקון גוש: 19 אזור: 4 שורה: 20 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיק ארנו 14/06/1982 - כ"ג בסיון תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 16 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיק ברטה 26/06/2008 - כ"ג בסיון תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 16 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיק לואיס לזר 09/06/1977 - כ"ד בסיון תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 15 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדיק פרימה פרלה 07/06/1982 - ט"ז בסיון תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 14 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה אלברט 05/04/1981 - א' בניסן תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 3 שורה: 3 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה ביטוש 28/04/1982 - ה' באייר תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה בלה 19/06/1999 - ה' בתמוז תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 4 שורה: 1ג מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה מטילדה 02/12/1990 - ט"ו בכסלו תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 30 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה נסים 14/05/1972 - א' בסיון תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 2 שורה: 35 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה סופי 02/08/1975 - כ"ה באב תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 1 שורה: 28 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה עליזה 20/06/1973 - כ' בסיון תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה שושנה 30/09/1974 - י"ד בתשרי תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 3 שורה: 50 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלה שרה 28/03/2015 - ח' בניסן תשע"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 1 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדלימוב יעקב 21/07/2002 - י"ב באב תשס"ב ירקון גוש: 16 אזור: 12 שורה: 8 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדני ברקו 15/11/1974 - א' בכסלו תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 35 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדני נתן 10/07/2002 - א' באב תשס"ב ירקון גוש: 15 אזור: 1 שורה: 9 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר אברהם 16/06/1973 - ט"ז בסיון תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 7 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר יפת 20/11/2003 - כ"ו בחשוון תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר ישראל 22/07/2012 - ג' באב תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 45 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר ישראל 22/07/2012 - ג' באב תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 45 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר ישראל 22/07/2012 - ג' באב תשע"ב ירקון גוש: 11 אזור: 4 שורה: 45 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר מזל 07/03/2003 - ג' באדר ב' תשס"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 34 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר מינה 13/10/1993 - כ"ח בתשרי תשנ"ד ירקון גוש: 8 אזור: 1 שורה: 7 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר מרים 29/03/1999 - י"ב בניסן תשנ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 33 מקום: 1ה לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר עובדיה 12/09/1976 - י"ח באלול תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר ציונה 12/09/1976 - י"ח באלול תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר רוית 03/06/1981 - א' בסיון תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 1 שורה: 40 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שולמית 25/02/1983 - י"ב באדר תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 4 שורה: 41 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שלום 13/03/1987 - י"ב באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 34 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שלום 10/10/1976 - י"ז בתשרי תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 6 שורה: 46 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדר שלום 17/10/1995 - כ"ג בתשרי תשנ"ו ירקון גוש: 13 אזור: 12 שורה: 8 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 101 - 150 מתוך 351934
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

מודעות אבל אונליין

הצורך בפרסום מודעת אבל

קבורה חילונית לחיילים

על פי פקודת מטכ"ל החדשה, כל חייל יכול להיקבר על פי בחירתו ורצונו, ללא כל קשר לסימנים דתיים.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 5 - 6 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo