רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבדר שרה 20/01/1996 - כ"ח בטבת תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 12 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבדרחמנוב ולרי 03/07/1994 - כ"ד בתמוז תשנ"ד ירקון גוש: 7 אזור: 5 שורה: 5 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהמי אברהמי לולו 29/10/1974 - י"ג בחשוון תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 9 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהמיאן עזיז 20/06/1973 - כ' בסיון תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 16 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר אברהם 13/12/1990 - כ"ו בכסלו תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 4 שורה: 3 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר אילן 14/12/1974 - ל' בכסלו תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 18 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר בן ציון 21/02/2008 - ט"ו באדר א' תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 4 שורה: 22 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר גלילי 14/05/1991 - א' בסיון תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר דניאל 14/06/2015 - כ"ז בסיון תשע"ה קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 35 מקום: 9+ לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר חנה 07/12/1989 - ט' בכסלו תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1 שורה: 38 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יונה 29/12/1985 - י"ז בטבת תשמ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 3 שורה: 30 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יוסף 16/04/1983 - ג' באייר תשמ"ג נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 63 שורה: 5 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יעקב 16/09/2006 - כ"ג באלול תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 9 שורה: 26 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר יעקב 16/09/2006 - כ"ג באלול תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 9 שורה: 26 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר משה 09/10/1993 - כ"ד בתשרי תשנ"ד ירקון גוש: 1 אזור: 6 שורה: 11 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר צביה 03/11/2016 - ב' בחשוון תשע"ז ירקון גוש: גפן אזור: א2 שורה: 17 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר ציפורה 22/11/1991 - ט"ו בכסלו תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 6 שורה: 11 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר שמחה 03/02/1995 - ג' באדר א' תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 4 שורה: 3 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר שרה 23/09/1978 - כ"א באלול תשל"ח קרית שאול גוש: 2 אזור: 1 שורה: 12 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבהר שרה 08/03/1972 - כ"ב באדר תשל"ב נחלת יצחק גוש: 2 אזור: 63 שורה: 5 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אהרן אסתר 19/05/1973 - י"ח באייר תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 3 שורה: 26 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אהרן אסתר 13/07/1974 - כ"ג בתמוז תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 2 שורה: 32 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אהרן יעקב 13/06/1976 - ט"ו בסיון תשל"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 3 שורה: 26 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אילנה 11/04/1995 - י"א בניסן תשנ"ה ירקון גוש: 1 אזור: 7 שורה: 9 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו איסק לינט 21/07/1998 - כ"ז בתמוז תשנ"ח קרית שאול גוש: 32 אזור: 1מ שורה: 1ב מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אל טרשי חיים 07/01/1983 - כ"ב בטבת תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 2 שורה: 17 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אל טרשי נגמה 26/03/2002 - י"ג בניסן תשס"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 2 שורה: 17 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אל סמק חוגי 10/04/1975 - ל' בניסן תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 17 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אלברט 22/08/2000 - כ"א באב תש"ס ירקון גוש: 14 אזור: 9 שורה: 12 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אלדוף חלואה 26/09/1970 - כ"ה באלול תש"ל הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 5 שורה: 5 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו אמיליה 24/12/1993 - י' בטבת תשנ"ד ירקון גוש: 8 אזור: 1 שורה: 8 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו ארון סרינה 24/10/1971 - ו' בחשוון תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 16 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו גוס טפחה 06/12/1971 - י"ח בכסלו תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 16 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו גורה אסתר 09/11/1987 - י"ז בחשוון תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 1 שורה: 18 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דאוד הלה 25/09/1997 - כ"ג באלול תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 7 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דאוד הלה 25/09/1997 - כ"ג באלול תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 7 שורה: 7 מקום: 1ב לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דאוד ויולט 25/02/1985 - ה' באדר תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 7 אזור: 1 שורה: 34 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דאוד עזרא 26/10/2000 - כ"ז בתשרי תשס"א ירקון גוש: 16 אזור: 9 שורה: 17 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דאוד עזרא 30/05/1973 - כ"ח באייר תשל"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 5 שורה: 23 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דאוד שאול 30/11/1971 - י"ב בכסלו תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד 25/12/2005 - כ"ה בכסלו תשס"ו ירקון גוש: 1 אזור: 1 שורה: 5 מקום: 42 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד אליהו 29/09/1992 - ג' בתשרי תשנ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 3 שורה: 9 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד גורגי 30/03/1985 - ח' בניסן תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד לאה 04/09/1989 - ה' באלול תשמ"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד מזל 19/10/1973 - כ"ג בתשרי תשל"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 5 שורה: 23 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד נאגי 08/04/1987 - ט' בניסן תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 36 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד נורמה 19/06/2009 - כ"ז בסיון תשס"ט ירקון גוש: אתרוג אזור: 6 שורה: 21 מקום: 28* לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דוד נעים 19/01/1977 - כ"ט בטבת תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו דניאל יצחק 06/07/2013 - כ"ח בתמוז תשע"ג ירקון גוש: 9 אזור: 4 שורה: 4 מקום: 21 לפתיחת עמוד זיכרון
אבו הרון אסתר 08/07/1980 - כ"ד בתמוז תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 3 שורה: 29 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 151 - 200 מתוך 351934
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

ירושת עסק משפחתי

פטירתו של כל אדם זורקת את הקרובים לו למציאות חדשה וכואבת. במקרה בו הנפטר הוא בעל עסק והפטירה מתרחשת באופן פתאומי ולא צפוי, היא מביאה עמה התמודדות עם סוגיות שיש להן השפעה כלכלית מעמיקה - מה עושים עם העסק בתקופה הקרובה שלאחר הפטירה ובטווח הארוך, ואיך מתנהלים כלכלית בבית ובעסק מנקודה זו ואילך?

סידור בית ההורים לאחר פטירתם

אחת המשימות הקשות ביותר לאחר פטירת ההורים, היא להכנס לבית הריק מנוכחותם ולהתחיל למיין את תכולתו.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 7 - 8 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo