רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבואף יוסף 03/08/2001 - י"ד באב תשס"א ירקון גוש: 16 אזור: 10 שורה: 20 מקום: 17 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף יעקב 13/10/2016 - י"א בתשרי תשע"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 4 שורה: 21 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף ישראל 05/07/1990 - י"ב בתמוז תש"נ הדרום (חולון בת ים) גוש: 15 אזור: 1 שורה: 35 מקום: 1א לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף לאון 09/05/2004 - י"ח באייר תשס"ד ירקון גוש: 18 אזור: 6 שורה: 6 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף לוסי 10/05/1985 - י"ט באייר תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 5 שורה: 38 מקום: 31 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף משה 17/03/1987 - ט"ז באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 19 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף נסים 19/04/1978 - י"ב בניסן תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 4 שורה: 36 מקום: 3 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף קדן 04/02/1993 - י"ג בשבט תשנ"ג ירקון גוש: 2 אזור: 4 שורה: 22 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף רבקה 14/02/1995 - י"ד באדר א' תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 5 שורה: 42 מקום: 70 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף שבתאי 15/08/1984 - י"ז באב תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 19 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבואף שרה 05/10/1979 - י"ד בתשרי תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 3 שורה: 19 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ אהרן לייב 10/07/1993 - כ"א בתמוז תשנ"ג קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 2 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ אסתר טובה 28/02/1972 - י"ג באדר תשל"ב קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 12 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ אסתר רוחמה 11/01/2001 - ט"ז בטבת תשס"א קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 14 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ ולדימיר 31/12/1994 - כ"ח בטבת תשנ"ה ירקון גוש: 10 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 7 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ זינאידה 09/10/2007 - כ"ז בתשרי תשס"ח ירקון גוש: 16 אזור: 20 שורה: 5 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ יוסף 09/10/1977 - כ"ז בתשרי תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 23 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ ינטה 20/12/1982 - ד' בטבת תשמ"ג קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 1 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ ישראל 28/12/1970 - ל' בכסלו תשל"א קרית שאול גוש: 3 אזור: 2 שורה: 13 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ משה יהושע 07/04/2003 - ה' בניסן תשס"ג קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 14 מקום: 39 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ פלה 24/12/2006 - ג' בטבת תשס"ז קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 1 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ פנחס 04/09/2002 - כ"ז באלול תשס"ב קרית שאול גוש: 11 אזור: 1 שורה: 3 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ שושנה 25/11/1976 - ג' בכסלו תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 27 אזור: 2 שורה: 23 מקום: 33 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביץ שיינה 11/03/2002 - כ"ז באדר תשס"ב ירקון גוש: 10 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוביצי מסלינה 26/03/1997 - י"ז באדר ב' תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 2 שורה: 17 מקום: 37 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגוב זאב 11/09/2015 - כ"ז באלול תשע"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 7 שורה: 42 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגוב חיה 17/12/2004 - ה' בטבת תשס"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 7 שורה: 42 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגוב מיכאל 06/08/1994 - כ"ט באב תשנ"ד ירקון גוש: 7 אזור: 5 שורה: 16 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגוב מיכאל 06/08/1994 - כ"ט באב תשנ"ד ירקון גוש: 7 אזור: 5 שורה: 16 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגוב נח 05/06/1972 - כ"ג בסיון תשל"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 2 אזור: 3 שורה: 6 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגין פרחה 07/08/2001 - י"ח באב תשס"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגין פרחה 07/08/2001 - י"ח באב תשס"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוג'ן נג'י 27/01/1987 - כ"ו בטבת תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוגני שרה 20/01/2010 - ו' בשבט תש"ע הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 6 שורה: 40 מקום: 23 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודאוד סלים 05/06/1981 - ד' בסיון תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 3 שורה: 17 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודובסקי סופיה 28/04/2011 - כ"ד בניסן תשע"א קרית שאול גוש: 50 אזור: 6 שורה: 1 מקום: 8 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודוד בן דוד סלח 08/03/1982 - י"ד באדר תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 31 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודיאן מזל 13/04/1994 - ב' באייר תשנ"ד ירקון גוש: 9 אזור: 6 שורה: 3 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודנה ויקטוריה 27/07/1983 - י"ח באב תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 28 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודנה ויקטוריה 27/07/1983 - י"ח באב תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 28 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודנה מימון 31/01/1982 - ז' בשבט תשמ"ב הדרום (חולון בת ים) גוש: 23 אזור: 4 שורה: 28 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודנה שושנה 28/03/1985 - ו' בניסן תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 24 מקום: 32 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודניל אלפרד 11/10/1982 - כ"ד בתשרי תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 2 שורה: 18 מקום: 15 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודניל נעימה 16/07/2006 - כ' בתמוז תשס"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 6 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 35 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודנקו חיים 26/12/1998 - ז' בטבת תשנ"ט ירקון גוש: 16 אזור: 1 שורה: 6 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה אבודורה רבקה 28/05/1992 - כ"ו באייר תשנ"ב ירקון גוש: 1 אזור: 8 שורה: 5 מקום: 22 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה אנטה 11/11/2003 - ט"ז בחשוון תשס"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 4 שורה: 20 מקום: 38 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה בנימין 22/03/2004 - כ"ט באדר תשס"ד ירקון גוש: 17 אזור: 6א שורה: 23 מקום: 5 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה יעקב 15/03/1989 - ח' באדר ב' תשמ"ט קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבודרה יעקב 15/03/1989 - ח' באדר ב' תשמ"ט קרית שאול גוש: 23 אזור: 2 שורה: 28 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 251 - 300 מתוך 351934
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

תקציר הספר היום שאחרי

איך להודיע לילד על מוות של אדם קרוב לו ?

טקסט שנלקח מתוך הספר "אבל-היום שאחרי" של ד"ר תמר אשכנזי.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 11 - 12 מתוך 50
<< לדף הקודםדף:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11לדף הבא >>

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo