רשימת נפטרים

שם הנפטר
מקום קבורה
פטירה מתאריך
עד תאריך
שם הנפטר תאריך פטירה מקום קבורה מיקום הקבר
אבוטבול יוסף 06/01/1977 - ט"ז בטבת תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 17 אזור: 5 שורה: 21 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יעקב 27/08/2009 - ח' באלול תשס"ט הדרום (חולון בת ים) גוש: 21 אזור: 5 שורה: 2 מקום: 24 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יצחק 24/10/2013 - כ' בחשוון תשע"ד ירקון גוש: תמר אזור: ק1 שורה: 26 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יצחק 13/10/2004 - כ"ט בתשרי תשס"ה ירקון לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול יקוט 06/09/2010 - כ"ז באלול תש"ע הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 5 שורה: 47 מקום: ד לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול ישראל 15/11/2005 - י"ג בחשוון תשס"ו ירקון גוש: 9 אזור: 6 שורה: 19 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מאיר 19/10/1983 - י"ג בחשוון תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 7 שורה: 39 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מאיר 08/10/1990 - י"ט בתשרי תשנ"א קרית שאול גוש: 32 אזור: 1 שורה: 16 מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מזל 02/12/2010 - כ"ה בכסלו תשע"א ירקון גוש: 11 אזור: 7 שורה: 1 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מזל 15/06/2007 - כ"ט בסיון תשס"ז ירקון גוש: הדס אזור: 2 שורה: 33 מקום: 15* לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מיסה 30/09/1994 - כ"ה בתשרי תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 4 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מכלוף 02/06/1995 - ד' בסיון תשנ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 3 אזור: 1א שורה: 1א מקום: 25 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מלכה 06/09/1974 - י"ט באלול תשל"ד קרית שאול גוש: 2 אזור: 5 שורה: 8 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מסעוד 13/07/2011 - י"ב בתמוז תשע"א ירקון גוש: אתרוג אזור: 3 שורה: 18 מקום: 2 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מסעודה 11/03/1975 - כ"ט באדר תשל"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 8 אזור: 2 שורה: 26 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מרים 28/02/2002 - ט"ז באדר תשס"ב ירקון גוש: 16 אזור: 10 שורה: 13 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מרסל 16/02/2003 - י"ד באדר א' תשס"ג ירקון גוש: 17 אזור: 16 שורה: 3 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול מרקדה 15/09/2008 - ט"ו באלול תשס"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 31 מקום: 28 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול משה 26/07/1987 - א' באב תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 8 שורה: 30 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול נסים 27/08/1998 - ה' באלול תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 3 שורה: 18 מקום: 42 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול נסים 15/01/1999 - כ"ז בטבת תשנ"ט ירקון גוש: 19 אזור: 9 שורה: 10 מקום: 4 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול נתן 20/06/2008 - י"ז בסיון תשס"ח ירקון גוש: אתרוג אזור: 2 שורה: 10 מקום: 9 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול סוזן 31/12/2000 - ה' בטבת תשס"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 2 שורה: 13 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול סול 26/07/1977 - י"א באב תשל"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 7 שורה: 39 מקום: 1 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול סולימן 24/11/2005 - כ"ב בחשוון תשס"ו ירקון גוש: 8 אזור: 3 שורה: 9 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול סימון 30/10/1982 - י"ד בחשוון תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 3 שורה: 13 מקום: 11 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול סעדה 26/08/1988 - י"ג באלול תשמ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1א שורה: 35 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול עובר 14/09/1984 - י"ז באלול תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 2 שורה: 50 מקום: 7748 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול עישה 08/12/1980 - ב' בטבת תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 3 שורה: 23 מקום: 20 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול עמרם 21/12/1983 - ט"ו בטבת תשמ"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 3 שורה: 11 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול עמרם 10/11/1998 - כ"א בחשוון תשנ"ט ירקון גוש: 19 אזור: 9 שורה: 9 מקום: 27 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול פיבי 03/04/2010 - י"ט בניסן תש"ע הדרום (חולון בת ים) גוש: 13 אזור: 9 שורה: 34 מקום: 6 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול פיבי 20/08/2009 - ל' באב תשס"ט ירקון גוש: 1 אזור: 7 שורה: 13 מקום: 16 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול פנחס 13/03/1987 - י"ב באדר תשמ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 11 אזור: 11 שורה: 34 מקום: 19 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול קלמן 16/04/1999 - ל' בניסן תשנ"ט ירקון גוש: 2 אזור: 4 שורה: 32 מקום: 29 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול קלר 16/06/1997 - י"א בסיון תשנ"ז הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 1 שורה: 41 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול קלרה 30/03/1985 - ח' בניסן תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 4 שורה: 15 מקום: 18 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול קמונה 18/11/1984 - כ"ג בחשוון תשמ"ה הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 2 שורה: 3 מקום: 36 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רובידה 19/08/2016 - ט"ו באב תשע"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 4 אזור: 6 שורה: 1א מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רוזה 23/02/2005 - י"ד באדר א' תשס"ה ירקון גוש: 19 אזור: 4 שורה: 11 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רוזה 12/05/1996 - כ"ג באייר תשנ"ו הדרום (חולון בת ים) גוש: 1 אזור: 9 שורה: 4 מקום: 13 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רוזר 28/06/1980 - ט"ו בתמוז תש"מ הדרום (חולון בת ים) גוש: 26 אזור: 2 שורה: 38 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רחל 15/03/1998 - י"ז באדר תשנ"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 16 אזור: 1 שורה: 15 מקום: 12 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רחל 10/10/1990 - כ"א בתשרי תשנ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 22 אזור: 5 שורה: 2 מקום: 41 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רחל 23/04/1995 - כ"ג בניסן תשנ"ה ירקון גוש: 10 אזור: 1 שורה: 33 מקום: 10 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול רחמים 26/10/1977 - י"ד בחשוון תשל"ח הדרום (חולון בת ים) גוש: 28 אזור: 3 שורה: 23 מקום: 26 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שולמית 28/08/2014 - ב' באלול תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 2 שורה: 27 מקום: 34 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שושנה 25/11/2013 - כ"ב בכסלו תשע"ד הדרום (חולון בת ים) גוש: 24 אזור: 4 שורה: 1ה מקום: 1ל לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלום 22/08/1981 - כ"ב באב תשמ"א הדרום (חולון בת ים) גוש: 5 אזור: 5 שורה: 16 מקום: 30 לפתיחת עמוד זיכרון
אבוטבול שלום 11/05/1983 - כ"ח באייר תשמ"ג הדרום (חולון בת ים) גוש: 25 אזור: 4 שורה: 4 מקום: 14 לפתיחת עמוד זיכרון
מציג תוצאות 401 - 450 מתוך 351934
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

יש לי חשבון עם אלוהים

איך אפשר להפיל על משפחה אחת כל כך הרבה אסונות

סידורי הלוויות

סידורי הלוויות מתבצעים בתנאים רגשיים קשים מאוד ובמקום שהאדם ישקע באבלו הוא עסוק בהליכים ברוקרטים

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן
מציג תוצאות 17 - 18 מתוך 50

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo