רשימת עמודי זיכרון

שם הנפטר
מקום קבורה
שם הנפטר תאריך פטירה עריכת עמוד זיכרון
יונתן סמרנו לפירוט נוסף יונתן סמרנו 28/02/2024 לכתיבת דברי
הספד
ג'ינה סמיאטיץ' לפירוט נוסף ג'ינה סמיאטיץ' 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
תמר סמט לפירוט נוסף תמר סמט 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אלכסנדר סמוילוב לפירוט נוסף אלכסנדר סמוילוב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אלעזר סמואלוב לפירוט נוסף אלעזר סמואלוב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אמיל סמוילוב לפירוט נוסף אמיל סמוילוב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יהונתן יצחק סמו לפירוט נוסף יהונתן יצחק סמו 10/11/2023 לכתיבת דברי
הספד
אסצ'אלו סמה לפירוט נוסף אסצ'אלו סמה 02/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
רם סלע לפירוט נוסף רם סלע 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יעקב סלומון לפירוט נוסף יעקב סלומון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
נועם סלוטקי לפירוט נוסף נועם סלוטקי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ישי סלוטקי לפירוט נוסף ישי סלוטקי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
לוקנדרה סינג' דאמי לפירוט נוסף לוקנדרה סינג' דאמי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
קרול סימן טוב לפירוט נוסף קרול סימן טוב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ליאור סימינוביץ לפירוט נוסף ליאור סימינוביץ 31/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מרגיט סילברמן לפירוט נוסף מרגיט סילברמן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יוסי סילברמן לפירוט נוסף יוסי סילברמן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
נתנאל סילברג לפירוט נוסף נתנאל סילברג 18/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
ויויאן סילבר לפירוט נוסף ויויאן סילבר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
תוואטצ'אי סייטאו לפירוט נוסף תוואטצ'אי סייטאו 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
חנה סיטון לפירוט נוסף חנה סיטון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יצחק סיטון לפירוט נוסף יצחק סיטון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
טל סיטון לפירוט נוסף טל סיטון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ליאור סיון לפירוט נוסף ליאור סיון 19/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
בר סיוון לפירוט נוסף בר סיוון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
נאור סיבוני לפירוט נוסף נאור סיבוני 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
תומר סטרוסטה לפירוט נוסף תומר סטרוסטה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
קונסטנטין סושקו לפירוט נוסף קונסטנטין סושקו 30/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
קרלה סטלזר מנדס לפירוט נוסף קרלה סטלזר מנדס 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דמיטרי סורוקין לפירוט נוסף דמיטרי סורוקין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
סקדה סורקאי לפירוט נוסף סקדה סורקאי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
פונגפט סוצ'רט לפירוט נוסף פונגפט סוצ'רט 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אנוצ'ה סופהון לפירוט נוסף אנוצ'ה סופהון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
הילי סולומון לפירוט נוסף הילי סולומון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רולאן סולטן לפירוט נוסף רולאן סולטן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רונית סולטן לפירוט נוסף רונית סולטן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
הלל סולומון לפירוט נוסף הלל סולומון 31/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יובל סולומון לפירוט נוסף יובל סולומון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דקל סויסה לפירוט נוסף דקל סויסה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
תמי סוכמן לפירוט נוסף תמי סוכמן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
בכור סויד לפירוט נוסף בכור סויד 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מור סויד-גבאי לפירוט נוסף מור סויד-גבאי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אודיה סוויסה לפירוט נוסף אודיה סוויסה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דולב סוויסה לפירוט נוסף דולב סוויסה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מוריה אור סוויסה לפירוט נוסף מוריה אור סוויסה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אוריאל סגל לפירוט נוסף אוריאל סגל 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אנאנד סה לפירוט נוסף אנאנד סה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
חויק סגל לפירוט נוסף חויק סגל 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
איתי סבירסקי לפירוט נוסף איתי סבירסקי 28/02/2024 לכתיבת דברי
הספד
אורית סבירסקי לפירוט נוסף אורית סבירסקי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רפי סבירסקי לפירוט נוסף רפי סבירסקי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יונתן סביצקי לפירוט נוסף יונתן סביצקי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שלומי סבידיה לפירוט נוסף שלומי סבידיה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אבי סאסי לפירוט נוסף אבי סאסי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
פלג סאלם לפירוט נוסף פלג סאלם 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דואה סאייאן לפירוט נוסף דואה סאייאן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
סומצ'אי סאייאנג לפירוט נוסף סומצ'אי סאייאנג 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
טו סאי לי לפירוט נוסף טו סאי לי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ניטיקורן סא וונג לפירוט נוסף ניטיקורן סא וונג 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
בר ליאור (ברלי) נקמולי לפירוט נוסף בר ליאור (ברלי) נקמולי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יששכר נתן לפירוט נוסף יששכר נתן 12/11/2023 לכתיבת דברי
הספד
מאי נעים לפירוט נוסף מאי נעים 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עדן נפתלי לפירוט נוסף עדן נפתלי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
פיצ'יט נצ'ן לפירוט נוסף פיצ'יט נצ'ן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אמיר נעים לפירוט נוסף אמיר נעים 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
גלעד נחמיה ניצן לפירוט נוסף גלעד נחמיה ניצן 03/11/2023 לכתיבת דברי
הספד
עבד אלקרים נסאסרה לפירוט נוסף עבד אלקרים נסאסרה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יאיר ניפוסי לפירוט נוסף יאיר ניפוסי 01/11/2023 לכתיבת דברי
הספד
סוג'ית ניסנקה לפירוט נוסף סוג'ית ניסנקה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שחף ניסני לפירוט נוסף שחף ניסני 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ג'ני ניסימבוים לפירוט נוסף ג'ני ניסימבוים 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
לירז ניסן לפירוט נוסף לירז ניסן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עדן נימרי לפירוט נוסף עדן נימרי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רותם ניימן לפירוט נוסף רותם ניימן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
בנימין יהושע נידהם לפירוט נוסף בנימין יהושע נידהם 03/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
חנני נידג'לסקי גלזר לפירוט נוסף חנני נידג'לסקי גלזר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שוהם שלמה נידם לפירוט נוסף שוהם שלמה נידם 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אדריאן נטע לפירוט נוסף אדריאן נטע 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דניאל נחמני לפירוט נוסף דניאל נחמני 24/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
חן נחמיאס לפירוט נוסף חן נחמיאס 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עילי נחמן לפירוט נוסף עילי נחמן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אילקין נזרוב לפירוט נוסף אילקין נזרוב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
איתי נחמיאס לפירוט נוסף איתי נחמיאס 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דור נחום לפירוט נוסף דור נחום 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אלקנה נוילנדר לפירוט נוסף אלקנה נוילנדר 09/01/2023 לכתיבת דברי
הספד
שפרה נוי לפירוט נוסף שפרה נוי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מרדכי נווה לפירוט נוסף מרדכי נווה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
נתיב מעיין נווה לפירוט נוסף נתיב מעיין נווה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רועי נהרי לפירוט נוסף רועי נהרי 09/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יעקב נדלין לפירוט נוסף יעקב נדלין 13/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
נריה אהרון נגרי לפירוט נוסף נריה אהרון נגרי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רועי נגרי לפירוט נוסף רועי נגרי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רם נגבי לפירוט נוסף רם נגבי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
תומר נגר לפירוט נוסף תומר נגר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
איתן מנחם נאמן לפירוט נוסף איתן מנחם נאמן 09/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
גל נבון לפירוט נוסף גל נבון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
איתן נאה לפירוט נוסף איתן נאה 17/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
דוד יאיר שלום נאמן לפירוט נוסף דוד יאיר שלום נאמן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שחר דבורה מתיאס לפירוט נוסף שחר דבורה מתיאס 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אנה משייב לפירוט נוסף אנה משייב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מציג תוצאות 401 - 500 מתוך 1401
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מלחמה =טראומה= פוסט טראומה

איך מתמודדים עם טראומה שנהפכת לפוסט טראומה?

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

משפחות שכולות בזמן מלחמה – כל דרכי ההתמודדות עם האבל, הזכויות, המענקים והתמיכה

לצד ההתמודדות הנפשית בתור הורים, בני זוג, משפחה וחברים, פעמים רבות אובדן של אדם קרוב משמעו אובדן של הכנסה ופגיעה ביכולת לעבוד ולכלכל את המשפחה. במצבים חמורים, יתכן מאוד וגם נאלצתם להתפנות מביתכם, מה שמקשה על האובדן אף יותר. בעקבות זאת, המדינה מציעה מגוון של מערכי סיוע ותמיכה במקרים מעין אלו. ראשית, ניתן לפנות ישירות אל ביטוח לאומי באמצעות קו חירום לסיוע למשפחות שכולות, שמספרו 02-6269999 או לחמ"ל משפחות שכולות בטלפון 053-7471412.

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo