רשימת עמודי זיכרון

שם הנפטר
מקום קבורה
שם הנפטר תאריך פטירה עריכת עמוד זיכרון
אופק קמחי לפירוט נוסף אופק קמחי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
הדר קמה לפירוט נוסף הדר קמה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אלחנן מאיר קלמנזון לפירוט נוסף אלחנן מאיר קלמנזון 08/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
תירפונג קלנגסוואן לפירוט נוסף תירפונג קלנגסוואן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אלחנן קליין לפירוט נוסף אלחנן קליין 02/11/2023 לכתיבת דברי
הספד
מעין קליכמן לפירוט נוסף מעין קליכמן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אייל קליין לפירוט נוסף אייל קליין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
לילך קיפניס לפירוט נוסף לילך קיפניס 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
סביון חן קיפר לפירוט נוסף סביון חן קיפר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רותם קלדרון לפירוט נוסף רותם קלדרון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אביתר תרי קיפניס לפירוט נוסף אביתר תרי קיפניס 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
חביב קיעאן לפירוט נוסף חביב קיעאן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
לינור קינן לפירוט נוסף לינור קינן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דניל קימנפלד לפירוט נוסף דניל קימנפלד 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
לילי קייסמן לפירוט נוסף לילי קייסמן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ארנתיט קייסון לפירוט נוסף ארנתיט קייסון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
הילה קיילין לפירוט נוסף הילה קיילין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שגב ישראל קיז'נר לפירוט נוסף שגב ישראל קיז'נר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עופרה קידר לפירוט נוסף עופרה קידר 28/02/2024 לכתיבת דברי
הספד
סמי קידר לפירוט נוסף סמי קידר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
פאטי קיאטיסק לפירוט נוסף פאטי קיאטיסק 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
תהילה קטאבי לפירוט נוסף תהילה קטאבי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אברהם גבריאל קורין לפירוט נוסף אברהם גבריאל קורין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
איגור קורצר לפירוט נוסף איגור קורצר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
נתיב קוצרו לפירוט נוסף נתיב קוצרו 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אביב קוץ לפירוט נוסף אביב קוץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ליבנת קוץ לפירוט נוסף ליבנת קוץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רותם קוץ לפירוט נוסף רותם קוץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יונתן קוץ לפירוט נוסף יונתן קוץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יפתח קוץ לפירוט נוסף יפתח קוץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שני קופרווסר לפירוט נוסף שני קופרווסר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אפיצ'רט קוסרם לפירוט נוסף אפיצ'רט קוסרם 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
פונגתפ קוסרם לפירוט נוסף פונגתפ קוסרם 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
זלטה קוסובסקי לפירוט נוסף זלטה קוסובסקי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יליזבטה קוסטיצין לפירוט נוסף יליזבטה קוסטיצין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
פונגסתורן קונסרי לפירוט נוסף פונגסתורן קונסרי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אירית קונדרוב לפירוט נוסף אירית קונדרוב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רג'אש קומאר סוורנקר לפירוט נוסף רג'אש קומאר סוורנקר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
גאנש קומאק נפאלי לפירוט נוסף גאנש קומאק נפאלי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מרטין קוזמיצקס לפירוט נוסף מרטין קוזמיצקס 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
סקסיט קוטמי לפירוט נוסף סקסיט קוטמי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יצחק קוזין לפירוט נוסף יצחק קוזין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
סריתט קוואו לפירוט נוסף סריתט קוואו 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שחר קדמן לפירוט נוסף שחר קדמן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
תמר קדם סימן טוב לפירוט נוסף תמר קדם סימן טוב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שחר קדם סימן טוב לפירוט נוסף שחר קדם סימן טוב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ארבל קדם סימן טוב לפירוט נוסף ארבל קדם סימן טוב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יונתן (ג'וני) קדם סימן טוב לפירוט נוסף יונתן (ג'וני) קדם סימן טוב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עומר קדם סימן טוב לפירוט נוסף עומר קדם סימן טוב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
גרייס קבררה לפירוט נוסף גרייס קבררה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אנדועלם קבדה לפירוט נוסף אנדועלם קבדה 13/01/2023 לכתיבת דברי
הספד
בירהנו קאסיה לפירוט נוסף בירהנו קאסיה 22/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
יהודה קאדר לפירוט נוסף יהודה קאדר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אופיר צרפתי לפירוט נוסף אופיר צרפתי 28/02/2024 לכתיבת דברי
הספד
חי צפתי לפירוט נוסף חי צפתי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רון צרפתי לפירוט נוסף רון צרפתי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דדו צפיר לפירוט נוסף דדו צפיר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
תובל יעקב צנעני לפירוט נוסף תובל יעקב צנעני 04/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
שחר צמח לפירוט נוסף שחר צמח 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אריה שלמה צירינג לפירוט נוסף אריה שלמה צירינג 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אופיר ציוני לפירוט נוסף אופיר ציוני 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אבי צידון לפירוט נוסף אבי צידון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יהונתן צור לפירוט נוסף יהונתן צור 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אמיר צור לפירוט נוסף אמיר צור 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עמית צור לפירוט נוסף עמית צור 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עדי צור לפירוט נוסף עדי צור 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עומר צדיקביץ לפירוט נוסף עומר צדיקביץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
סאקסיט צ'מפסים לפירוט נוסף סאקסיט צ'מפסים 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ירון אליעזר צ'יטיז לפירוט נוסף ירון אליעזר צ'יטיז 27/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
ג'ארון צ'ארטדומדי לפירוט נוסף ג'ארון צ'ארטדומדי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יוליה צ'בן לפירוט נוסף יוליה צ'בן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ישראל צ'אנה לפירוט נוסף ישראל צ'אנה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רועי צ'אפל לפירוט נוסף רועי צ'אפל 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אשיש צ'אודרי לפירוט נוסף אשיש צ'אודרי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אהרון פרש לפירוט נוסף אהרון פרש 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רות פרץ לפירוט נוסף רות פרץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
תנקריט פרתקוונג לפירוט נוסף תנקריט פרתקוונג 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אריק פרץ לפירוט נוסף אריק פרץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עידו פרץ לפירוט נוסף עידו פרץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מארק מרדדכי פרץ לפירוט נוסף מארק מרדדכי פרץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רז פרץ לפירוט נוסף רז פרץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עמרי פרץ לפירוט נוסף עמרי פרץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אבשלום יאיר פרץ לפירוט נוסף אבשלום יאיר פרץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
נאראיין פרסד נופאנה לפירוט נוסף נאראיין פרסד נופאנה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
זיו פרנקל לפירוט נוסף זיו פרנקל 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
כפיר יצחק פרנקו לפירוט נוסף כפיר יצחק פרנקו 15/11/2023 לכתיבת דברי
הספד
יונה פריקר לפירוט נוסף יונה פריקר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
הדר פרינץ לפירוט נוסף הדר פרינץ 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מרסל פרייליך-קפלון לפירוט נוסף מרסל פרייליך-קפלון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
נועה פרייס לפירוט נוסף נועה פרייס 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
קארינה פריטיקה לפירוט נוסף קארינה פריטיקה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ולרי פרידמן לפירוט נוסף ולרי פרידמן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שחר פרידמן לפירוט נוסף שחר פרידמן 18/11/2023 לכתיבת דברי
הספד
קובי פריאנטה לפירוט נוסף קובי פריאנטה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
איתי פרי לפירוט נוסף איתי פרי 10/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
נדב יששכר פרחי לפירוט נוסף נדב יששכר פרחי 23/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
רועי פרי לפירוט נוסף רועי פרי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עדן פרוביזור לפירוט נוסף עדן פרוביזור 18/11/2023 לכתיבת דברי
הספד
אלינה פרבוסודובה לפירוט נוסף אלינה פרבוסודובה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
נועה פרג' לפירוט נוסף נועה פרג' 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מציג תוצאות 201 - 300 מתוך 1401
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מלחמה =טראומה= פוסט טראומה

איך מתמודדים עם טראומה שנהפכת לפוסט טראומה?

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

משפחות שכולות בזמן מלחמה – כל דרכי ההתמודדות עם האבל, הזכויות, המענקים והתמיכה

לצד ההתמודדות הנפשית בתור הורים, בני זוג, משפחה וחברים, פעמים רבות אובדן של אדם קרוב משמעו אובדן של הכנסה ופגיעה ביכולת לעבוד ולכלכל את המשפחה. במצבים חמורים, יתכן מאוד וגם נאלצתם להתפנות מביתכם, מה שמקשה על האובדן אף יותר. בעקבות זאת, המדינה מציעה מגוון של מערכי סיוע ותמיכה במקרים מעין אלו. ראשית, ניתן לפנות ישירות אל ביטוח לאומי באמצעות קו חירום לסיוע למשפחות שכולות, שמספרו 02-6269999 או לחמ"ל משפחות שכולות בטלפון 053-7471412.

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo