רשימת עמודי זיכרון

שם הנפטר
מקום קבורה
שם הנפטר תאריך פטירה עריכת עמוד זיכרון
עמרי בן שחר לפירוט נוסף עמרי בן שחר 08/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
אמיתי בן צבי לפירוט נוסף אמיתי בן צבי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עדן בן רובי לפירוט נוסף עדן בן רובי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אליסף בן פורת לפירוט נוסף אליסף בן פורת 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
חוה בן עמי לפירוט נוסף חוה בן עמי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
משה בן פורת לפירוט נוסף משה בן פורת 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דניאל בן סניור לפירוט נוסף דניאל בן סניור 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אדר בן סימון לפירוט נוסף אדר בן סימון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שחר בן נעים לפירוט נוסף שחר בן נעים 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שלמה בן נון לפירוט נוסף שלמה בן נון 15/11/2023 לכתיבת דברי
הספד
מיכאל בן משה לפירוט נוסף מיכאל בן משה 28/02/2024 לכתיבת דברי
הספד
אריאל בן משה לפירוט נוסף אריאל בן משה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עילי נועם בן מוחה לפירוט נוסף עילי נועם בן מוחה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יובל בן יעקב לפירוט נוסף יובל בן יעקב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ליאור בן יעקב לפירוט נוסף ליאור בן יעקב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יעד בן יעקב לפירוט נוסף יעד בן יעקב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
גלעד בן יהודה לפירוט נוסף גלעד בן יהודה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יובל בן יהודה לפירוט נוסף יובל בן יהודה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
איתמר בן יהודה לפירוט נוסף איתמר בן יהודה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דן בן חמו לפירוט נוסף דן בן חמו 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אור חיים בן חמו לפירוט נוסף אור חיים בן חמו 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מיכאל בן חמו לפירוט נוסף מיכאל בן חמו 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רבקה בן חורין לפירוט נוסף רבקה בן חורין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יוחאי בן זכריה לפירוט נוסף יוחאי בן זכריה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עידו בן זינו לפירוט נוסף עידו בן זינו 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דניאל יעקב בן הרוש לפירוט נוסף דניאל יעקב בן הרוש 18/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
דוד בן דיין לפירוט נוסף דוד בן דיין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
סלין רחל בן דוד-נגר לפירוט נוסף סלין רחל בן דוד-נגר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שהם משה בן הרוש לפירוט נוסף שהם משה בן הרוש 26/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מאיה בן דוד לפירוט נוסף מאיה בן דוד 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ברק יעקב בן דוד לפירוט נוסף ברק יעקב בן דוד 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
נריה בן דוד לפירוט נוסף נריה בן דוד 08/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יצחק בן בשט לפירוט נוסף יצחק בן בשט 12/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
חנה בן ארצי לפירוט נוסף חנה בן ארצי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יותם בן בסט לפירוט נוסף יותם בן בסט 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מרדכי בן אריאל ביטון לפירוט נוסף מרדכי בן אריאל ביטון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
חן בן אבי לפירוט נוסף חן בן אבי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עמית בן אבידה לפירוט נוסף עמית בן אבידה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עמרי בלקין לפירוט נוסף עמרי בלקין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דניס בלנקי לפירוט נוסף דניס בלנקי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ודים בליך לפירוט נוסף ודים בליך 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
איציק בלטי לפירוט נוסף איציק בלטי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
גבריאל בלום לפירוט נוסף גבריאל בלום 08/01/2023 לכתיבת דברי
הספד
עדנה בלושטיין לפירוט נוסף עדנה בלושטיין 15/01/2023 לכתיבת דברי
הספד
יקיר בלוכמן לפירוט נוסף יקיר בלוכמן 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עומר בלוה לפירוט נוסף עומר בלוה 20/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
בנימין בלאי לפירוט נוסף בנימין בלאי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
גאולה בכר לפירוט נוסף גאולה בכר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דנה בכר לפירוט נוסף דנה בכר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מזי בכר לפירוט נוסף מזי בכר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יהודה בכר לפירוט נוסף יהודה בכר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
כרמל בכר לפירוט נוסף כרמל בכר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
גל בכר לפירוט נוסף גל בכר 10/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
עומר ניסים ביתן לפירוט נוסף עומר ניסים ביתן 14/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יסמין בירה לפירוט נוסף יסמין בירה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
תאיר בירה לפירוט נוסף תאיר בירה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
תהל בירה לפירוט נוסף תהל בירה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
טל בירה לפירוט נוסף טל בירה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אורון בירה לפירוט נוסף אורון בירה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עידו ביננשטוק לפירוט נוסף עידו ביננשטוק 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אריאל ביליה לפירוט נוסף אריאל ביליה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ספיר בילמס לפירוט נוסף ספיר בילמס 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
נעמי בייקר לפירוט נוסף נעמי בייקר 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שגיב ביילין בן צבי לפירוט נוסף שגיב ביילין בן צבי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
זינאידה (זינה) ביילין לפירוט נוסף זינאידה (זינה) ביילין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אורון ביילין לפירוט נוסף אורון ביילין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ניק בייזר לפירוט נוסף ניק בייזר 28/02/2024 לכתיבת דברי
הספד
בניהו ביטון לפירוט נוסף בניהו ביטון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מאיה ביטון לפירוט נוסף מאיה ביטון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יקיר ביטון לפירוט נוסף יקיר ביטון 18/11/2023 לכתיבת דברי
הספד
נדב ביטון לפירוט נוסף נדב ביטון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
שיר ביטון לפירוט נוסף שיר ביטון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אוריאל ביבי לפירוט נוסף אוריאל ביבי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ברטה בטסיין שמיאייב לפירוט נוסף ברטה בטסיין שמיאייב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רועי ביבר לפירוט נוסף רועי ביבר 18/11/2023 לכתיבת דברי
הספד
גיא בזק לפירוט נוסף גיא בזק 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ראם מאיר בטיטו לפירוט נוסף ראם מאיר בטיטו 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דניאל בזגודוב לפירוט נוסף דניאל בזגודוב 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עינב בורשטיין לפירוט נוסף עינב בורשטיין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ליעם בור גלאון לפירוט נוסף ליעם בור גלאון 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מטיאס בורשטיין לפירוט נוסף מטיאס בורשטיין 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
רז בוקובזה לפירוט נוסף רז בוקובזה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אושרי משה בוצחק לפירוט נוסף אושרי משה בוצחק 23/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
נטע בועזיז לפירוט נוסף נטע בועזיז 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ירדן בוסקילה לפירוט נוסף ירדן בוסקילה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
פייטרו בוסקו לפירוט נוסף פייטרו בוסקו 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
נעמה בוני לפירוט נוסף נעמה בוני 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
עמית בונצל לפירוט נוסף עמית בונצל 06/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
סופיה בונגרט לפירוט נוסף סופיה בונגרט 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
דורון בולדס לפירוט נוסף דורון בולדס 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
חן בוכריס לפירוט נוסף חן בוכריס 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
קרולין בול לפירוט נוסף קרולין בול 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
ענבר בויום לפירוט נוסף ענבר בויום 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
יובל בויום לפירוט נוסף יובל בויום 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
גיל בויום לפירוט נוסף גיל בויום 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
איתי בוטון לפירוט נוסף איתי בוטון 27/12/2023 לכתיבת דברי
הספד
לביא בוחניק לפירוט נוסף לביא בוחניק 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אבי בוזגלו לפירוט נוסף אבי בוזגלו 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אלכסיי בודובסקי לפירוט נוסף אלכסיי בודובסקי 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
אדיר בוגלה לפירוט נוסף אדיר בוגלה 07/10/2023 לכתיבת דברי
הספד
מציג תוצאות 1101 - 1200 מתוך 1400
אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מצוקת מקומות הקבורה בישראל

מלחמה =טראומה= פוסט טראומה

איך מתמודדים עם טראומה שנהפכת לפוסט טראומה?

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

משפחות שכולות בזמן מלחמה – כל דרכי ההתמודדות עם האבל, הזכויות, המענקים והתמיכה

לצד ההתמודדות הנפשית בתור הורים, בני זוג, משפחה וחברים, פעמים רבות אובדן של אדם קרוב משמעו אובדן של הכנסה ופגיעה ביכולת לעבוד ולכלכל את המשפחה. במצבים חמורים, יתכן מאוד וגם נאלצתם להתפנות מביתכם, מה שמקשה על האובדן אף יותר. בעקבות זאת, המדינה מציעה מגוון של מערכי סיוע ותמיכה במקרים מעין אלו. ראשית, ניתן לפנות ישירות אל ביטוח לאומי באמצעות קו חירום לסיוע למשפחות שכולות, שמספרו 02-6269999 או לחמ"ל משפחות שכולות בטלפון 053-7471412.

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות
האתר הוקם על ידי ארטוויז'ן בע"מ באמצעות מערכת ה-Truppo